tisdag 2 juni 2009

Torpeden

Frédéric Lefevbre (UMP) är en brutal och primitiv lobbyist.
Han är dock ett listigt politiskt djur av samma slag som Sarkozy, som känt Lefevbre i 20 år och fungerat som hans mentor.

Lefevbre innehar idag posten som UMPs talesman och, inofficiellt, sedan länge, som Sarkozys porte-flingue; hans torped.

L'Express porträtterade honom 2006:
"Qui, à l'Assemblée nationale, ne connaît pas Frédéric Lefebvre? Ce quadragénaire à l'élégance de Borsalino, cheveux longs gominés et cravates voyantes, passe une grande partie de son temps dans les couloirs du Palais-Bourbon, en tant que conseiller chargé des relations avec le Parlement du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Lorsqu'ils l'aperçoivent, le portable collé à l'oreille, les députés interrompent leur conversation. «Voici le porte-flingue de Sarko», chuchotent-ils. Frédéric Lefebvre, chargé de s'assurer de leur loyauté envers son mentor, jouit d'un respect mêlé de crainte parmi les élus de la majorité."

"Vem, i Nationalförsamlingen, känner inte till Frédéric Lefevbre?
Denne fytioåring, med sin Borsalino-elegans, sitt långa välskötta hår och sina uppseendeväckande slipsar, tillbringar en stor del av sin tid i Palais-Bourbons korridorer, rådgivare som han är med ansvar för relationerna mellan inrikesminister Nicolas Sarkozy och parlamentet. När ledamöterna får syn på honom, med sin mobil tryckt mot örat, avbryter de sin konversation och viskar: 'Där kommer Sarkos torped'. Frédéric Lefevbre, vars uppgift det är att försäkra sig om deras lojalitet mot hans mentor, ånjuter en skräckblandad respekt bland majoritetens ledamöter."

Kärnan i L'Express-artikeln är dock denna: Frédéric Lefevbre hade - och har - stora intressen gemensamma med starka lobbyorganisationer och påtryckningsgrupper.
2006 var han innehavare av aktiemajoriteten i det mycket framgångsrika lobbyföretaget Perroquet institutionnel communication (Pic conseil), med kunder som telekomföretagen Suez, Bouygues, Alcatel och Sodexho, samt alkoholproducenter (Bacardi), cigaretttillverkare (Altalis) - och företag inom livsmedelsindustrin.

L'Express fortsätter: "La firme s'est activée en coulisses, ces derniers mois, lors des débats parlementaires sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la publicité pour le vin, les droits d'auteur sur Internet ou la lutte contre l'obésité."

"Företaget har aktiverat sig, i kulisserna, den senaste tiden, under debatten kring rökförbud på offentlig plats, vinreklam, upphovsrätt på Internet och kampen mot övervikt."

År 2007 kommer Frankrike att ha en ny president, konstaterar L'Express, och nämner de två val Lefevbre då kommer att ställas inför; antingen gör han sig av med sina intressen i sitt framgångsrika företag, eller så återtar han sin funktion, på heltid, som chefslobbyist.

Man skulle kunna säga att Lefevbre till fullo återtagit sin funktion som chefslobbyist - men nu i maktens absoluta centrum.

Han var pådrivande när det gällde att få igenom den så kallade Vivendi Universal-paragrafen i DADVSI-lagen; Sarkozys inledande attack på Internet. Han har vid många tillfället utmärkt sig för sin näthatiska demagogi.

Denne man anser att Internet är ett kabeltv-nät - och föreslog 2008 en tv-avgift för internetabonemang, beskattning av alla sajter som inkluderade rörliga bilder - även egenproducerade - och att dessa sajter skulle underställas kontroll av CSA, Conseil Supérieure de l'Audiovisuel, och "säkerhetsmärkas". Våldsamt motstånd. Hans förslag gick inte igenom.

Frédéric Lefevbre anser att det fria Nätets värde är lika med noll. Denne man är en politisk pitbull och har stor makt. Kanske blir den större. Han sägs ha varit påtänkt som statssekreterare med ansvar för Frankrikes digitala ekonomi. (sic!!!)

Känn din fiende.

I see a bad moon rising