onsdag 17 juni 2009

Lobbyistregister

Olika lobbygrupper har länge haft fritt tillträde till Nationalförsamlingen.
Lobbyister har kunnat komma och gå obehindrat och de har i många fall utvecklat personliga relationer till enskilda ledamöter. Ingen kontroll har fodrats, varken över deras verksamhet eller deras möjliga inflytande.

Nu meddelar Nationalförsamlingens ordförande Bernard Accoyer (UMP) att lobbyisternas tillgång till parlamentets ledamöter skall kontrolleras och offentliggöras.

Från och med oktober kommer en särskild "badge" att erfordas för att en lobbyist skall bli insläppt i Palais Bourbon. För att erhålla denna badge måste lobbyistens uppdragsgivare underteckna en försäkran om gott uppförande samt låta registrera sig - och detta register kommer att vara offentligt.

Man hoppas på detta sätt öka både den politiska transparensen och mångfalden. "En liten revolution", menar Europe 1.