onsdag 10 juni 2009

Epic!!

La Quadrature du Net' s reaktion:
HADOPI RIP LOLLe Figaro: Hadopi censuré par les Sages

Hadopi förkastad av De Vise (dvs av författningsdomstolen).

Le Figaro skriver: "Författningsdomstolen har förkastat det mesta av hadopi-lagen. (...) Domstolen anser dessutom att Internet är en fundamental rättighet, som inte kan fråntas någon utan ett juridiskt domslut, och inte av en administrativ instans som HADOPI. Slutligen har de betonat att omvänd bevisbörda är inkompatibel med fransk rätt."

Le Nouvel Observateur