tisdag 30 juni 2009

Skratta? Gråta?

Le Conseil d'État är Frankrikes högsta juridiska administration och fungerar som rådgivare åt regeringen.

Nu varnar de regeringen: Hadopi 2 "Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet" "Lagförslaget med avseende på det straffrättsliga skyddet av litterär och artistisk egendom på Internet" riskerar även det att vara anti-konstitutionellt.

De angriper Hadopi 2 på flera punkter, till exempel dess sammanblandning av juridiska och administrativa instanser.
I den förenklade juridiska proceduren "Ordonnance pénale" kommer domaren bara att kunna döma med utgångspunkt från en dossier redan färdigställd av administrationen HADOPI, vilket bryter mot maktdelningsprincipen.

Dessutom anser Le Conseil d'État att straffen saknar proportioner - och man påpekar än en gång det tydligen ofattbara: omvänd bevisbörda är oförenligt med ett rättssamhälle.

Regeringen väljer dock att inte ändra något i texten inför behandlingen i parlamentet, som inleds i Senaten den 8 juli.

Foliehattar