onsdag 10 juni 2009

...men Albanel ger sig inte!

Kulturminister Albanel säger sig nu vilja "komplettera" lagen - genom att sätta in en domare i slutet av procesen för att på så sätt komma runt CCs kritik...
Kulturministern "tar i beaktande det som Författningsdomstolen tagit fasta på och kommer att föreslå republikens president och premiärminister att snabbt komplettera lagen om Skapande och Internet, för att anförtro en domare det sista stadiet i 'graduated response'"

- Avgå!