tisdag 23 juni 2009

Till minne av Albanel

En sammanfattning av den franska regeringens syn på kultur och Internet: Christine Albanels tal skrivet inför the World Copyright Summit i Washington. Hon var själv förhindrad att närvara, men den franske ambassadören läste upp talet. På engelska, under lundi 22 juin 2009, "le discours":

"For this reason, the fight against piracy is a modern cause. Those who would defend the law of the survival of the fittest, of setting the fox loose in the henhouse, those who believe that Internet must remain an anarchic jungle, are living in the wrong times.

Piracy is a childish disease of the Internet that must now grow up, and take responsibility."