tisdag 2 juni 2009

Utmärkt!

Uppdatering: juristen Jacob Heidbrink skriver som alltid klokt och nyanserat.

Stefan Stenudd, författare och journalist, kommer ut som Piratpartist!

Ifpi är en maffiaorganisation som p g a en lustig tillfällighet (ett litet juridiskt missfoster de beställt från regeringen) anses agera på rätt sida lagen. De har tagit för vana att skicka hot- och utpressningsbrev till internetleverantörer för att skrämma dem till lydnad.
DN berättar nu att Ifpi kan tvingas sänka tonläget något, eftersom deras "onyanserade", "reservationslösa" och "hotfulla" brev kan innebära brott mot marknadsföringslagen.

Hells Angels kanske inte lyckats kommendera fram en lag som skyddar deras affärsmodell, men de behöver i alla fall inte underkasta sig marknadsföringslagen. 1-0 till dem.