fredag 4 december 2009

Krambjörnar och troll kommunicerar

Högerpartiet UMP har fortsatta och påfallande problem med att kommunicera på ett sätt som inte omedelbart kan avfärdas och förlöjligas; företrädesvis på Nätet, partiets hatobjekt.

Den pågående offentliga debatten om den franska nationella identiteten har blivit hårt kritiserad för att vara nationalromantisk och bereda vägen för extremhögern. Eric Besson, minister för immigration och nationell identitet lanserade häromdagen en debattsajt vars moderatorer, visade det sig dock snabbt, systematiskt raderar regeringskritiska kommentarer, om än aldrig så artiga.

Och nu har UMP, inför stundande regionalval, producerat reklamfilmen "La France qui change" - Frankrike som förändras, underförstått, tack vare Nicolas Sarkozy - som visar idylliska bilder av välmående människor och leende barn av olika hudfärg.
Dessvärre, avslöjar Canal+, så var bilderna hämtade från den amerikanska bildbyrån Getty Images och visade följaktligen amerikaner, företrädesvis från Californien. "UMPs Frankrike får en verkligen att drömma", ironiserade programledaren, och Libération konstaterar att "För UMP är idealet krambjörnar made in USA".
"Elaka tungor inom UMP
", tillägger Libération, antyder att partiet "sedan det träffade avtal med det kinesiska kommunistpartiet" (om "ömsesidig respekt för inre angelägenheter") "också har tvingats använda sig av samma kommunikationsbyrå".

UMPs talesman, det ökända politiska trollet Frédéric Lefevbre, är dock långt ifrån en krambjörn.
Det vanligaste epitetet är "Sarkozys vakthund" eller "porte-flingue" - torped. Denne man antas inte desto mindre snart utnämnas till statsekreterare med ansvar för kommunikation, något som företrädare för den franska televisionen, utan att bry sig om några nyanser, kallar en krigsförklaring och en provokation.

onsdag 2 december 2009

Ingenting Har Hänt

Så har man då funnit en lämplig uppgift för Sarkozys kasserade frontsoldat, förra kulturministern Christine Albanel, som timme ut och timme in försvarade den anti-kontitutionella första versionen av hadopi-lagen inför Nationalförsamlingen - tills presidenten fann det för gott att ersätta henne med Frédéric Mitterrand.

Nu skall hon, på uppdrag av premiärminister François Fillon, och i "förebyggande syfte", utreda hur bokmarknaden skall skyddas mot piratverksamhet när böcker digitaliseras i stor skala. Valet av Albanel garanterar att inga nya idéer tillförs utredningen, på samma sätt som den av Mitterrand tillsatta Zelnik-kommissionen uteslutande tilläts bestå av upphovsrättslobbyister.

Ur Christine Albanel's uppdragsbeskrivning (pdf.), undertecknad av premiärminister Fillon:

"Madame le Ministre,

Dès son élection, le Président de la République a entendu faire une priorité du développement de l'économie numérique. Par ailleurs, le Chef de l'Etat a également montré qu'il considérait le respect du droit d'auteur comme l'un des fondements du développement de cette nouvelle économie, car il permet seul de garantir un partage équitable de la valeur créée, entre les créateurs des contenus culturels et les entreprises qui en assurent la mise à disposition sur les réseaux."(...)

"Republikens president har sedan han blev vald haft för avsikt att prioritera utvecklingen av den digitala ekonomin. För övrigt har statschefen visat att han anser att respekten för upphovsrätten är grunden för den nya ekonomins utveckling, därför att endast den garanterar en rättvis fördelning av det skapade värdet, mellan skaparen av det kulturella innehållet och de företag som tillgängliggör det på nätet."(...)

"Le gouvernement ne peut accepter de voir une nouvelle industrie culturelle menacée par le pillage (...) Il conviendra notamment d'inciter les éditeurs et leurs organisations professionnelles, sous une forme que vous jugerez appropriée,à faire des propositions concrètes pour que les téléchargements illégaux de livres soient repérés et fassent l 'objet du même traitement par l'HADOPI que les fichiers portant des oeuvres musicales ou cinématographiques."(...)

"Regeringen kan inte acceptera att se ännu en kulturindustri hotad av plundring (...) Det åligger er att, på det sätt ni önskar, förmå förläggare och deras organisationer att framställa konkreta förslag på hur illegal nedladdning av böcker skall kunna upptäckas och bli föremål för samma åtgärder från HADOPI som filer innehållande musik eller film." (...)

Premiärministern önskar även att Albanel, med hänvisning till hennes expertis (sic!), åtar sig frågan om den framtida digitaliseringen av den franska litteraturen. Men det intressanta är följande: Absolut ingenting har hänt. Detta politiska kotteri har inte tagit något som helst intryck av debatten. Man har inte omprövat en enda ståndpunkt. Man är, kort sagt, oemottaglig för argument.

Plockepinn

Det är glädjande att akademiker och jurister vid amerikanska law schools äntligen tycks inse att de måste ge sig in i striden om upphovsrätten för att bringa litet rim och reson - detta enligt en artikel i The New York Times. Alltför länge har juridikens intellektuella företrädare lämnat fältet fritt för representanter för upphovsrättsindustrin att agera ordningsmakt och kapa rättssystemet för att bedriva utpressningsverksamhet med dess hjälp.

Men från Frankrike intet nytt. Samma artikel låter en fransk professor i juridik och expert på upphovsrätt, Frédéric Pollaud-Dulian från Paris I Panthéon-Sorbonne komma till tals, och han ger klart besked: Den franska synen på upphovsrättslagstiftningen är att den inte skall behöva ta någon som helst hänsyn vare sig till ny teknik eller till nya seder och bruk, oavsett hur vanliga dessa är.

Professorn fortsätter: “When you violate driving laws, your car is taken away. If you do not abide by hunting rules, your rifle is taken away. To say that depriving a user of Internet access infringes on a fundamental right is pure fantasy.”

Debatten om den digitala världens regelverk flödar över av mer eller mindre bisarra liknelser och metaforer som i sig själva tydligt markerar upphovsmannens syfte. Just "trafikregler" är till exempel en typisk fransk pro-hadopimetafor. Den avslöjar synen på Internet som en sak. Internet är en sak som används för att begå brott. Ett adekvat svar blir då att kapa tillgången till Internet. En hand är en en sak som används för att begå stöld - den bör därför huggas av. Professor Pollaud-Dulian anser att en allmän avgift skulle vara "problematisk" men tycks inte se något som helst problem i att beröva människor tillgång till Internet.

Problemet illustreras med följande enkla mot-metafor: spelet plockepinn. En trafikförseelse är t ex en pinne som ligger vid sidan av högen. Att ingripa mot den orsakar ingen rörelse bland de andra pinnarna. "Fildelning" är en pinne som ligger mitt inne i högen. Den går inte att komma åt utan att andra pinnar rubbas och förskjuts. The french way är total likgiltighet för att hela högen rasar.

The New York Times konstaterar: "Others view the loss of Internet access rights as an excessively punitive measure that violates a basic right, and a trademark of repressive regimes."

I slutet av januari väntas nästa franska strid om Internet. Då inleds, enligt inrikesminister Hortefeux's önskan, debatten om LOPPSI - lagen om inrikes säkerhet - som innehåller en imponerande panopli av repressiva åtgärder, försvarade med den vanliga retoriken:
"Internet har blivit en verkligt farlig plats", säger inrikesministern i Nationalförsamlingen, och räknar upp hoten: "bedrägeri, falska e-mails, stöld av kortnummer, narkotikahandel, rasism, barnpornografi och, i vissa fall, terrorism."

Frankrike i händerna på Sarkozy och hans följe börjar bli en verkligt obehaglig plats