torsdag 30 april 2009

Blue

Det är högst troligt att den här eländiga lagen röstas igenom i början av nästa vecka. Vi får hoppas att den anses så anti-demokratisk att den krossas i CC - le Conseil Constitutionnel.

En gång i tiden betydde CC bara Coco Chanel.

Can someone just give me a blue pill?

1 av 2

Alain Suguenot, ledamot för UMP i Nationalförsamlingen, berättar om den stökiga debatten igårkväll, i en intervju i Le Journal du Dimanche - där han också påstår att en av två UMP-ledamöter i själva verket nu är emot hadopi-lagen.

Suguenot, själv djupt kritisk, visar sig tillhöra de ledamöter (Lionel Tardy och Christian Vanneste) som inte tilldelats talartid under debatten.
På frågan om han blivit censurerad svarar han: "Oui, je ne peux pas dire le contraire... Je m'étais inscrit pour la discussion générale, mais j'ai été désinscrit. "Ja, jag kan inte säga något annat...Jag skrev upp mig på talarlistan för den allmänna diskussionen, men jag blev struken."
Något han inte förebrår sitt parti för, men han beklagar dess inställning, och han beklagar att man försöker införa en lag som hadopi. Och han tillägger att han inte är ensam om uppfattningen: "nous sommes une petite quinzaine à être plus ou moins sorti du bois, mais croyez-moi, il y a au moins un député sur deux qui est contre, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire..." Vi är väl ett femtontal som tagit steget fullt ut, men tro mig, det är åtminstone en av två ledamöter som är emot, det är bara det att de inte kan säga det..."

Omvända världen!

Numerama publicerar ikväll en förbluffad artikel som handlar om Piratpartiets (PP) framgångar i den senaste opinionsmätningen inför EU-parlamentsvalet. "En jordbävning", enligt tidningen, som skriver ungefär detsamma som den svenska pressen.

Det underhållande är istället artikelns kommentatorsfält. De franska läsarna önskar att de hade ett piratparti värt namnet. De skulle rösta på det. De skulle rösta på (PP) om de kunde. Och de analyserar:

"Chez nous, on mettrait des bâtons dans les roues à un parti dont les idées seraient hors normes." "Hos oss skulle man sätta käpparna i hjulet för varje parti med idéer som avviker från normen."

"Je leur souhaite bon vent : il y aura quelqu'un, pour bien apostropher Sarko, lorsqu'il voudra défendre la loi HADOPI, à la tribune du Parlement EU!" "Jag önskar dem lycka till: då finns det någon som kan skälla ut Sarko ordentligt när han vill försvara hadopi-lagen i Europadomstolen!"


"Aucune chance pour que ça arrive en France. Nous sommes trop mou du c.l pour faire autre chose que râller sur numerama." "Ingen chans att det händer i Frankrike, vi är så jävla mesiga så vi bara gnäller hos numerama."

En rimlig uppmaning

Guillaume ChampeauNumerama frågar sig idag om inte oppositionen helt enkelt borde vägra delta i den fortsatta debatten om hadopi-lagen i Nationalförsamlingen. Det står nämligen klart, efter de senaste dagarnas hätska meningsutbyten, att det inte längre finns utrymme för en diskussion om fruktbara lösningar. En enad högermajoritet kan dessutom rösta igenom vad de vill, och Champeau föreslår helt enkelt att man skall låta dem göra det.

Hans förslag: Låt dem driva igenom en så hård version som möjligt av lagen, bojkotta omröstningen - och överlämna med förtroende alltsammans till författningsdomstolen; le Conseil Constitutionnel.

Filmsnutt hos Le Monde illustrerar stämningen i Nationalförsamlingen.
Kulturminister Albanel försvarar hadopi-lagen, avbruten och överöstad av burop.

Vanföreställning

Chefredaktören för Le Novel Observateur heter Denis Oliviennes.
Denne man författade, på Sarkozys uppdrag, den rapport som ligger till grund för hadopi-lagens hela idé. Lagen gick också tidigare under namnet "loi Oliviennes" - innan man kom på det smidiga namnet på den myndighet som skulle verkställa den: la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et Protection des droits sur Internet. (I debattsammanhang endast kallad "Högsta Myndigheten", av sina anhängare).
Vid tiden för rapporten var Denis Oliviennes vd för Fnac - Frankrikes största kedja av butiker som säljer skivor, böcker och multimedia. Han hävdar fortfarande att "l'Internet non régulé, c'est la mort annoncée de la diversité". "ett icke-reglerat Internet innebär döden för mångfalden."

Denna vanföreställning håller nu på att skrivas in i Frankrikes lagböcker.

Efter att Frankrike av detta inrikespolitiska skäl saboterat och fördröjt arbetet med Telekom-paketet i EU, har nu parlamentet och ministerrådet enats om en kompromiss för att ta sig ur dödläget.
La Quadrature du Net kallar texten "svag" - eftersom den inte tar avstånd från upprättandet av ett "parallellt rättsystem" för att döma just fildelare för Nätbrott. Detta skulle vara en följd av att formuleringar om "juridisk instans" ersatts av "oberoende, opartisk domstol" vilket även kan avse en statlig, administrativ myndighet som HADOPI.
Detta är också tidningen Le Nouvel Observateur's slutsats, som gör tolkningen att detta rent konkret innebär att HADOPI skulle kunna stänga av en nätanvändare utan inblandning av rättsväsendet, vilket sedan bara skulle behöva bekräftas av en "oberoende domstol".

Däremot innebär kompromissens hänvisning till de mänskliga rättigheterna att ingen får anses skyldig innan motsatsen bevisats, vilket givetvis går på tvärs med hadopi-lagens omvända bevisbörda.

Klockan 00.59

UMP forcerar fram den process som ser ut att leda till antagandet av hadopi-lagen inom kort, efter helgens uppehåll.

När lagen behandlades i första omgången debatterades den i mer än 40 timmar (under de flesta ledamöters frånvaro)
i Nationalförsamlingen. Nu vill inte UMP debattera mer. Albanel vägrade till slut att svara på frågor, eftersom hon inte ansåg att några nya infallsvinklar tillkommit sedan sist, utan framhärdade endast i sin "allt större" tro på lagförslaget.

Oppositionen försökte sakta ner takten.
Den kommunistiske ledamoten Jean-Pierre Brard (PCF, Parti Communiste Français), krävde ytterligare behandling i en kommission - något som måste beslutas med en omröstning.
När klockan närmade sig midnatt åberopade Jean-Marc Ayrault (PS) en regeltext som föreskriver en timmes uppehåll, i hopp om att arbetet inte skulle återupptas förrän den 5 maj. Detta fick
Jean-François Copé (UMP) att resa sig i bänken och utbrista, vänd mot talmannen: "Il est grand temps de changer le règlement" "Det är dags att ändra på reglerna", "Nous voterons ce soir !" "Vi kommer att rösta ikväll!" (om ytterligare behandling i en kommission).

Klockan 00.59 bestämdes det att ingen kommission behövs, med röstsiffrorna 231 - 103. Processen återupptas efter helgen.(Rapport från sessionen i lagkommissionen, 28/4-09, före debatten i Nationalförsamlingen, på franska.
Rapport
N.1626, commission des lois constitutionnelles)

Konfiskerad demokrati

Under onsdagskvällen inleddes Nationalförsamlingens debatt kring hadopi-lagen i en, enligt nättidningen Numerama, "elektrisk" atmosfär. Det står klart att det nu är slut på problemet med frånvaro i kammaren. Oppositionens ledamöter hade slutit upp för att befästa hadopi-lagens nederlag den 9 april och majoritetens ledamöter för att få upprättelse för förödmjukelsen att på ett närmast historiskt vis ha låtit segern glida sig ur händerna genom att ta ut den i förskott.

Den socialistiske ledamoten Alain Néri (PS), som ledde arbetet i kammaren den ödesdigra dagen, tog tillfället i akt att tillbakavisa alla anklagelser, som framförts av UMPs näthatande talesman Frédéric Lefebvre, om att ha varit delaktig i "kuppen", påståenden som Néri kallar "lögnaktiga, oansvariga och smutskastande". Han fortsätter:
"Je dirais même mieux, des propos assimilables à un faux témoignage. Pour une raison évidente, c'est que M. Lefebvre nous dit comment se sont passées les choses alors que justement, il était absent de la séance" "Jag går till och med ännu längre; dessa påståenden är jämförbara med att bära falskt vittnesbörd. Av det uppenbara skälet att (Monsieur) Lefebvre berättar om hur saker gått till samtidigt som han inte ens själv varit närvarande."
Christiane Albanel (UMP) försvarade sin lag med, enligt Numerama, en för kulturministern nytillkommen läspning orsakad av muntorrhet och anspänning.
"L'essentiel c'est la gravité de la situation pour nos industries culturelles, pour nos créateurs, pour les centaines de milliers d'employés de nos entreprises culturelles, et pour la défense de la diversité culturelle" "Det viktiga är den allvarliga situationen för vår kulturindustri, våra kreatörer, vår kulturindustris hundratusentals anställda samt försvaret för den kulturella mångfalden."
Tvärtom, menade Christian Paul (PS), mycket upprörd: "Dans une démocratie qui ne serait pas confisquée, l'Hadopi aurait déjà rejoint les oubliettes de l'Histoire (...) Le Président de la République voulait être avec l'Hadopi le sauveur des arts et des lettres, il apparaîtra comme le chef des lobbyistes" "I en demokrati som inte blivit konfiskerad skulle hadopi-lagen redan förpassats till historiens glömska (...) Republikens president ville, med hadopi-lagen, bli konstens och litteraturens frälsare, men han framstår som lobbyisternas överhuvud."

I en intervju i gårdagens Le Monde förklarar UMPs ledamot Alain Suguenot att det är parlamentets roll att förbättra regeringens lagförslag. Men om allt är fastslaget redan från början så "...il ne sert à rien d'intervenir dans le débat, ni même de voter contre." "...tjänar det ingenting till att delta i debatten, inte ens att rösta emot."

onsdag 29 april 2009

Surrealism

Högertidningen Le Figaro beskriver gårdagens stämning i Nationalförsamlingen som "ganska surrealistisk".
Spänningen stiger snabbt mellan Jean-François Copé och Jean-Marc Ayrault, ordföranden för UMP respektive PS (Parti Socialiste). Copé har angivit tonen: "Nous allons montrer aux socialistes ce qu'est une majorité frontale". "Vi skall visa socialisterna vad majoritetens enade front innebär".

När Nationalförsamlingens talman Bernard Accoyer (UMP), läste upp dagordningen (som inkluderade hadopi-lagen) begärde socialisterna en omröstning om saken och deklarerade: "Vi röstar emot".
Jean-Marc Ayrault (PS)
förebrådde Jean-François Copé (UMP) för att denne kallat sitt "politiska nederlag" den 9 april för en "incident" och utbrast: "- Manipulatör!"

Nationalförsamlingens dagordning röstades därefter igenom med 279 röster för och 46 emot - varav två från UMP: Lionel Tardy och Christian Vanneste.

Hadopi-lagens första offer

UMP tystar först av allt sina egna dissidenter. De starkt kritiska motståndarna till hadopi-lagen; Lionel Tardy och Christian Vanneste, har båda två förvägrats talartid av sitt eget parti, under debatten om lagförslaget som inletts nu ikväll i Nationalförsamlingen.

Hadopi-lagens motståndare inom UMP har alltså själva blivit sanktionerade.
Eller som Lionel Tardy uttrycker det: "Je me suis donc fait suspendre, sans avertissement, ... ma connexion au micro de la tribune de l'Assemblée." "Man har alltså stängt av mig utan varning...från talarstolens mikrofon i Nationalförsamlingen."

Dårhus

Citat: "J’en ai honte pour votre groupe (...) A la minute où nous avons constaté, par cet incident de séance, que le texte était rejeté, nous avons pris l’initiative de demander sa réinscription. Ce texte va être adopté. Nous avons une majorité rassemblée car nous ne nous laisserons pas prendre une deuxième fois." "Jag skäms för er grupp (...) I samma ögonblick som vi konstaterade att lagtexten förkastats genom den där incidenten, tog vi initiativet till att begära dess återinförande. Denna text skall antas. Vi har samlat vår majoritet för vi låter inte lura oss en andra gång."
Orden är Jean-François Copé's, och fälldes igår i Nationalförsamlingen då ledamöterna åter samlades efter påskuppehållet. Endast ett fåtal socialister var då på plats, och när flera av dem anlände några minuter senare, applåderade UMPs ledamöter och någon ropade "Le rideau, le rideau!" "Draperiet, draperiet!" (en hånfull anspelning på hur socialisterna den 9 april dolt sin närvaro bakom draperier, för att överaskande fälla hadopi-lagen i röstningsögonblicket) och en annan fyllde i: "Et où ils sont les socialos?" " Och var är de nu då, sossarna?"
Detta försigår samtidigt som striden om telekom-paketets olika paragrafer utspelar sig i Europaparlamentet, en strid som kommit att handla om samma sak: fundamentala rättigheter, brott och straff, på internet.
Socialisten Guy Bono citeras på sin officiella blogg: "Lorsque deux actes sont débattus au même moment aux niveaux national et communautaire, il est de bonne conduite de laisser l'acte communautaire être adopté au préalable. Et ceci, afin d''éviter toute insécurité juridique, puisqu'en cas de contrariété entre les deux droits, c'est le droit national qui devra être modifié". "När två saker debatteras samtidigt, på nationell och överstatlig nivå, tillhör det gott uppförande att lämna företräde för den överstatliga. Och detta för att undvika juridisk osäkerhet, eftersom den nationella lagen måste modifieras om de två systemen kolliderar." Och han anklagar regeringen för att agera mot den "europeiska andan".
Han tillägger: "Il y a tout de même une constance dans le discours de l'UMP vis-à-vis de l'Europe : le mépris!" "Det finns dock en röd tråd i UMPs resonemang visavi Europa: förakt!"

tisdag 28 april 2009

Till det fria Nätets försvar

Den franska socialisten Catherine Trautmann, med särskilt ansvar för telekom-paketet i EU, svarade idag på frågor i en chatt organiserad av Le Monde. På frågan om socialisterna tagit ställning kring hadopi-lagen svarar hon ja - och erbjuder indirekt en förklaring till varför vissa paragrafer i Telekom-paketet, 138an och 166an som båda handlar om integritet och rättigheter på Nätet, blivit så viktiga att försvara i ett sammanhang där de egentligen inte hör hemma:

"Les socialistes ont bien sûr pris position sur le débat créé par la loi Hadopi. Ils y ont d'ailleurs été obligés par le fait que le gouvernement français a cherché à profiter d'amendements sur le "paquet télécom" visant à valider le projet de loi français avant même que celui-ci soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a d'abord problème sur la méthode, car on ne peut pas demander à un Parlement comme le Parlement européen de valider une loi nationale dans une directive qui ne traitait pas de ce sujet." "Socialisterna har visst tagit ställning i debatten skapad av hadopi-lagen. De har för övrigt tvingats till det eftersom den franska regeringen har försökt dra nytta av paragrafer i Telekom-paketet för att understödja det franska lagförslaget innan det ens förts upp på dagordningen i Nationalförsamlingen. Denna metod är problematisk därför att man inte kan begära av ett parlament som det europeiska, att det skall godkänna en nationell lag inom ramen för ett direktiv som inte behandlar ämnet."
Socialisterna har intagit positionen att inga sanktioner, som avstängning från internet, kan vidtagas utan ett domslut, fastslår hon.

Situationen är nu som följer: För att kunna rösta igenom de paragrafer som skulle omöjligöra Sarkozys och andra hågade politikers repressiva internetpolitik, behöver Christoffer Fjellner (M) namnunderskrifter, innan kl 12 imorgon, från de EU-parlamentariker som tidigare röstat för 166an. Därför har följande lista sammanställts, för att dessa skall kunna förmås att stå fast vid den position de tidigare intagit, genom stöd från nätvärlden.

http://werebuild.eu/wiki/index.php/MEP_som_röstade_för_166_vid_tidigare_tillfälle

Nätets frihet är en politisk, men inte partipolitisk fråga. Så just nu gäller uppslutning kring Christoffer Fjellner.

Slaget om själarna

Slaget om den franska kulturvärldens själar fortsätter - och hårdnar.
Av tradition sympatiserar en stor del av kultursfären med vänstern, och nu klandras Martine Aubry (PS), ledaren för Parti Socialiste, för "kuppen" mot hadopi-lagen. I ett öppet brev från ett hundratal kulturarbetare och upphovsrättsinnehavare från musik- och filmvärlden, samt företrädare för en mängd upphovsrättsorganisationer, som SACEM, l'ARP (Associations des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs), Fédération Nationale des Distributeurs de Films, SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques), SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), SEVN (Syndicat National de l'Edition Vidéo Numérique) och UPFI (Union des Producteurs Français Indépendants) och så vidare, påpekar man att debaclet den 9 april kan komma att innebära "allvarliga konsekvenser" för relationen mellan kulturvärlden och Parti Socialiste (PS). Händelsen tolkas som ett uttryck för "förakt för försvaret av skapandet, upphovsrätten och vår kulturella mångfald." Man hävdar även - helt felaktigt - att kulturvärlden står fullständigt enad i frågan.

Vi ber inte om ursäkt för att ha förkastat hadopi-lagen, svarar ett flertal (PS)-ledamöter i Écrans (Libération) och förklarar varför:
"Tout simplement, nous ne voulons pas cautionner un système qui oppose les auteurs et leur public, alors même que le projet de loi n’offre pas un euro de plus à la création." "Vi vill helt enkelt inte stödja ett system som ställer kreatörerna mot sin publik, medan lagförslaget inte innebär ett öre mer till skapandet".
Dessutom utmålar man UMPs plötsliga intresse för kulturens välfärd som rent hyckleri. Man har, enligt artikelförfattarna, ständigt försämrat villkoren för kulturen och den konstnärliga utbildningen, omöjliggjort reklamintäkter som stöd för filmskapande och dessutom valt att beskatta internetleverantörer istället för att låta dem bidra till kreatörernas ekonomiska kompensation i den digitala eran. Och denna stat, fortsätter man, vill nu framstå som generös mot skapandet genom att introducera hadopi-lagen som plåster på såren: Detta är ett bedrägeri.

I dagens nummer
av samma tidning tar nu företrädare för oberoende biografer ställning på socialisternas sida. Man förkastar lagens lösningar och kallar den "liberticide, réactionnaire et inefficace" "frihetsmördande, reaktionär och ineffektiv". Dessutom: "la loi Hadopi vide de son sens l’objet de toute création : être vue, écoutée et partagée. De quelle culture s’agit-il en fait ? Assurément pas celle des Lumières, mais plus probablement celle de l’argent." "hadopi-lagen tömmer allt skapande på dess främsta mening; bli sedd, lyssnad på och delad. Vilken typ av kultur handlar det om egentligen? Troligtvis pengarnas kultur, definitivt inte Bröderna Lumières."
Hur har vi kommit dithän? frågar man sig, och målar upp en bild av ett samhälle där biografen inte längre är en plats för utbyte och deltagande, utan en plats där man bevakar åskådarna med infraröd kikare (för att upptäcka medhavda kameror) och varje film föregås av varningstexter.
Helt i motsats till denna repressionens kultur, så ser de små oberoende biografägarna stora möjligheter i den den digitala eran - att sprida verk till låg kostnad till en allt större publik och att upptäcka nya talangfulla filmare.

Och om Internet och hotet mot dess frihet säger man avslutningsvis: "
Les fournisseurs d’accès ne doivent pas devenir des fournisseurs de contenus." "Internetleverantörerna får aldrig göras till leverantörer av innehåll."

Dödsförakt

"Om detta lagförslag antas blir Frankrike det första västland som inför en liknande lagstiftning", skriver Le Monde idag i en märklig och skrämmande artikel.
Det står fullt klart att införandet av hadopi-lagen nu är en fråga om presidentens personliga ära. Tvivlet sprider sig dock även inom UMP.

"On va droit vers un fiasco mais on nous oblige à y aller"
"Vi går rakt mot ett fiasko, men man tvingar oss att fortsätta", beklagar sig en ledamot som vanligtvis ses som en "duktig sarkozyanhängare".

Snyft

Nätet - det demokratiska undantaget

Guillaume Champeau på nättidningen Numerama analyserar betydelsen av antihadopi-demonstrationen, som han kallar "ett nederlag". Uppslutningen var liten, som mest 700 personer, enligt organisatörena själva.

Han konstaterar att de anti-republikanska idéer som kommer till uttryck i hadopi-lagen i en annan tid skulle framtvingat ett folkligt uppror, samt att de idag med all sannolikhet kommer att leda till civil olydnad.
Det är erkänt svårt att mobilisera "nätsurfare" och föra ut deras protester på gatan, men det mest nedslående, menar Champeau, är att det tyder på att dessa inte känner förtroende för att 1900-talsdemokratin kan anpassa sig till den demokrati för det 21 århundradet som de själva skapar tillsammans.

Den största faran, enligt Champeau, är att medborgarnas känsla av tillhörighet försvagas i en demokrati som vägrar lyssna. Och detta bidrar, fortsätter han, till den "revolutionära risk" som förre premiärministern Dominique de Villepin uttryckt oro för.

Vi får dock inte förlora hoppet, manar Champeau: "En Suède, le succès du Parti Pirate aux élections européennes donnera un indicateur puissant de la capacité de la société numérique à se projeter dans la société traditionnelle, pour la faire évoluer. En France, la mobilisation politique se fait de plus en plus forte."
"I Sverige visar Piratpartiets succé inför valet till Europaparlamentet hur det digitala samhället kan kanaliseras in i det traditionella, för att utvecklas vidare. I Frankrike blir den politiska mobilisationen starkare och starkare."

Tills vidare bevakar Parti Socialiste Nätets intressen och ämnar låta en anti-hadopi-kortege ingå i det traditionella Första Maj-tåget, i vilken journalisternas fackföreningar kommer att delta, på initiativ av Libre Accés och French Data network.

Det nybildade politiska partiet Movement Démocrate tar också avstånd från lagen; "Ett svar från en förgången tid, repressivt och som missar målet."

Pressens död och pressens blomstring

Den franska nyhetsajten Rue89, startad av journalister som lämnat vänstertidningen Libération, klarar sig bra i den nya nätekonomin och avser, tvärt emot traditionella affärsmodeller och förutsägelser om pressens snara död, att även fortsättningsvis låta innehållet vara gratis för användarna.
VDn Pierre Haski kallar det en "informationsrevolution" och har åtagit sig en närmast missionerande roll i den nya ekonomin.

Reklam räcker inte. Rue89 har även startat sajter som Le Nouvel Observateur's litterära sajt Bibliobs men har också öppnat en butik där man säljer muggar och T-shirts med tryck som
"On ne dit pas casse-toi pov’con!" "Man säger inte stick din jävla idiot!" och "Je vous demande PARDON pour ce tee-shirt" "Jag ber om URSÄKT för denna T-shirt".

Båda budskapen är
politiska blinkningar som fransmän är väl införstådda med. Det första syftar på en händelse under presidentvalskampanjen då Sarkozy i en folksamling lägger handen på en ilsken herres axel och uppmanas av honom att omedelbart ta bort den, med orden "Du smutsar ner mig!". Sarkozy tappade humöret och svarade: "Stick, din jävla idiot" - en scen som fångades på film och lades ut på YouTube till mångas stora förtjusning.
Det andra syftar på den tidigare ledaren för Parti Socialiste Ségolène Royal, Sarkozys motståndare i senaste presidentvalet, som å Frankrikes vägnar bett "Afrika" om ursäkt för Sarkozys dumma uttalanden på statsbesök i Senegal, samt nu senast den spanske premiärministern Zapatero, som Sarkozy vid ett informellt tillfälle avfärdat som "inte särskilt intelligent". (Detta läcktes till och publicerades i Libération, vilket fick UMPs talesman Frédéric Lefevbre att anklaga tidningen för att vilja nedsvärta Frankrikes rykte.)

Ségolène Royales ursäkter har dock inte uppskattats av fransmännen i gemen, men inspirerat till lustigheter av typen: "Har du gjort något riktigt dumt? Sankta Ségolène förlåter dig!"

(fniss!)

France Info meddelar att Sarkozys högerparti, upphovsrättsfundamentalisterna UMP erkänner sig skyldiga till upphovsrättsintrång genom att utan tillåtelse ha använt den amerikanska gruppen MGMTs låt "Kids" för att accompanjera videoinspelade partimöten, vilka de sedan lagt ut på Nätet - förmodligen, enligt samma källa, i syfte att verka "inne".

Den franska advokaten och experten på immaterialrätt, Isabelle Wekstein beklagar att "ceux qui préconisent la chasse aux internautes ne sont pas les plus respectueux du droit des artistes" "de som förordar jakt på nätsurfare inte är de som visar mest respekt för artisters rätt " - och kräver upprättelse för rockgruppen.

UMP har nu i en förlikning ålagts att betala 32.500 euros, något som UMPs generalsekreterare Xavier Bertrand anser vara rätt och riktigt eftersom "l'UMP est très attaché au respect des droits d'auteur" "UMP är mycket fästa vid upphovsmännens rätt".

måndag 27 april 2009

Hämndversionen

Det är en radikaliserad, mycket repressiv version av hadopi-lagen som nu skall drivas igenom, avslöjar den socialistiske ledamoten Christian Paul ikväll. Det handlar inte längre om sakfrågan, utan om UMPs politiska ära och deras revanschlust, som nu tar sig uttryck i en vilja att göra lagtexten så sträng som möjligt.

Oppositionen har dock lyckats avvärja en paragraf som skulle sätta även personlig korresponens under övervakning - eftersom upphovsrättskyddat material även kan delas i bifogade filer.

Socialisterna förlitar sig nu främst på författningsdomstolen.

Le Conseil constitutionnel

Kommentatorsreaktioner: rent hat.

Vishet och Besinning

Samtidigt som franska politiker i kretsen kring Sarkozy uttalar och uppför sig alltmer bisarrt, börjar mer sansade personer efterlysa konstruktiva lösningar. Jacques Attali, tongivande intellektuell, hög ämbetsman och författare - samt stark motståndare till upphovsrättsindustrins ambitioner - vill nu liksom musikindustrins Patrick Zelnick se rundabordssamtal med berörda aktörer; artister, producenter, agenter, författarorganisationer, filmregissörer, konsumenter (?) och internetföretag, för att finna nya lösningar.

På sin sajt Slate.fr Magazine lanserar Attali tio punkter han önskar se behandlade i en stämning av lugn och eftertanke. Han betonar att han som författare är anhängare av upphovsrätten, men att teknisk utveckling aldrig varit, och inte heller nu är, en fiende till kulturen; tvärtemot vad som hävdas och hävdats genom historien. Historien visar tvärtom att kulturen alltid anpassat sig och funnit nya uttryck.
Hans tio punkter för diskussion är, sammanfattningsvis och i korthet:

1. Att något är gratis för konsumenten behöver inte nödvändigtvis innebära att ersättning uteblir för den som tillhandahåller produkten. I radio och tv betalar andra än de som direkt tar del av utbudet och artisten bör inte kräva betalning direkt av den som tar del av dennes produkt.
2. Gratis nedladdning är inte samma sak som "piratverksamhet". Fildelning är inte stöld eftersom inget fysiskt föremål försvinner. Konst följer, och har alltid följt, andra ekonomiska lagar och andra än slutkonsumenten kan stå för ersättningen till upphovsrättsinnehavaren.
3. Gratis nedladdning bidrar i sig till att ekonomin kring musik och film utvecklas. De som laddar ner är samma personer som de som köper, vilket alltid varit fallet i fråga om t ex radiolyssnare.
4. Övervakning och bestraffning av de som laddar ner gratis, som Hadopi-lagen eftersträvar, kommer inte att fungera.
5. För artister är det inte viktigt att veta vem som laddar ner ett visst antal artister, utan hur många som laddar ner en artist. Artister bör undvika att bli till polisbiträden.
6. En internetleverantör är att jämföra med ett antal radio eller tv-apparater. Internetleverantören är själv den som har mest att vinna på nedladdningen, varför denne bör bidra till artisternas ersättning.
7. Storföretag och upphovsrättsorganisationer som redan insett att hadopi-lagen inte kommer att fungera håller på att försöka realisera en "internetavgift" som endast gagnar dem; samma typ av internetavgift de säger sig vara emot i andra sammanhang. Artisterna kommer på detta sätt bara att få smulor.
8. Artister (musiker och filmmakare) måste därför själva ta kontroll över "internetavgiften" och definiera den, för att bevaka sina intressen och själva få den största biten, efter det att internetleverantörer och storföretag tagit sitt. Patrick Zelnick har också insett nödvändigheten av detta vilket innebär ett stort steg mot konsensus.
9. Musiker har ingenting att förlora på att folk spelar in dem under deras konsterter. Publiken har betalat sin plats och rätten att spela in artisten borde ingå i det priset.
10. Ny teknologi kommer att möjliggöra nya konstformer och nya former för ersättning. Produktions- och distributionskostnaden sjunker utan avbrott och artister skulle kunna dra nytta av detta om de organiserade sig.

Radikalt, kan tyckas, för president François Mitterrands gamle rådgivare.

"Il n'y a pas le moindre Plan B, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir au futur" "Det finns inte den minsta plan B, vilket inte hindrar oss att reflektera över framtiden", erkänner nu även Laurent Petitgirard, ordförande för den fundamentalistiska upphovsrättsorganisationen SACEM.
Enligt nättidningen Numerama är han en av dem som förbereder det Jacques Attali varnar för i punkt 8; en överenskommelse mellan stora aktörer som redan insett hadopi-lagens meningslöshet. Till gagn för dem själva, och ingen annan.Draperier som politiskt problem

Statsekreterare Roger Karoutchi (UMP) försäkrar idag i en intervju publicerad i Le Figaro, att han tänker belägra Nationalförsamlingen "dag och natt" - tills dess hadopi-lagen går igenom.
Han ondgör sig återigen över socialisternas ovärdiga uppförande, som ledde till det nederlag man nu till varje pris vill "tvätta bort" eftersom hela Nationalförsamlingen som institution i och med detta blev ifrågasatt:
"
Quand on voit des députés qui se cachent derrière des rideaux et qui sortent comme des diables de la boîte au moment d'un vote à main levée, je ne sais pas où on va. Ce comportement est complètement déraisonnable." "När man ser ledamöter som gömmer sig bakom draperier - ja, rätt skall vara rätt: det var inte pelare som dolde de klandervärda utan, som det senare framkommit, Nationalförsamlingens textilier - och hoppar fram som smådjävlar ur en låda just då röstningen skall avgöras med handuppräckning, då vet jag inte vart vi är på väg. Detta uppförande saknar rim och reson." (sic!)

Men Karoutchi försäkrar att han är extremt mobiliserad och stridsberedd. Och fortsätter: "
Comme les socialistes n'ont ni programme, ni leader, ni unité, leur seul moyen d'existence est le coup politique à l'Assemblée. Quand je pense aux parlementaires qu'étaient Jaurès, Blum ou Mitterrand, personne ne les imaginait dissimulés derrière un rideau. Rendez-nous Jaurès, Blum et Mitterrand! "Eftersom socialisterna varken har program, ledare eller inbördes enighet är politiska kupper i Nationalförsamlingen deras enda möjlighet att existera. När jag tänker på vilka ledamöter Jaurès, Blum eller Mitterrand var; (dvs berömda socialister, inklusive en president) ingen kunde tänka sig dem gömda bakom ett draperi. Ge oss tillbaka Jaurès, Blum och Mitterrand!"

Ett poetiskt science-fictionmanifest

Génération Science-Fiction tar på sin hemsida otvetydigt avstånd från regeringen Sarkozys försök att driva igenom sin egen framtidsvision i deras namn.

"Vi, science-fictionvärldens folk; författare, översättare, illustratörer, kritiker och krönikörer, essayister, bibliotekarier, bloggare och utgivare, vill med denna text motsätta oss lagen om Skapande och Internet."

De skriver: "La méfiance face aux nouveaux développements technologiques et aux changements sociaux qui en résultent, la peur de l'avenir et le désir de contrôle d'une société obnubilée par un discours sécuritaire… tout cela a déjà été abordé par la science-fiction, et s'il est une chose dont elle a permis de prendre conscience, c'est que les technosciences et leurs développements sont la principale cause de changement dans nos sociétés modernes." "Misstron mot utvecklingen av ny teknologi och de sociala förändringar denna ger upphov till, rädslan för framtiden och behovet av kontroll i ett samhälle besatt av säkerhet...allt detta har redan behandlats i science-fiction, och om det är något detta har lärt oss så är det att teknisk och vetenskaplig utveckling är det främsta skälet till förändring i våra moderna samhällen."

Vad vi då inte bör göra, enligt denna sammanslutning av kulturarbetare, är att låta oss styras av rädsla och lusten att förbjuda - och man fortsätter med att kompromislöst fördöma lagen om Skapande och Internet, dvs. hadopi-lagen: "Cette loi, dont on nous affirme qu'elle défendra les droits des artistes et le droit d'auteur en général, nous apparaît surtout comme un cheval de Troie employé pour tenter d'établir un contrôle d'Internet, constituant par là même une menace pour la liberté d'expression dans notre pays." "Denna lag, som man påstår skall försvara våra rättigheter och upphovsrätten i allmänhet, förefaller framför allt vara en trojansk häst, som används i syfte att försöka ta kontroll över internet, vilket utgör ett hot mot yttrandefriheten i vårt land."

Enligt Génération Science-Fiction görs nu Frankrikes kulturskapare till instrument i genomdrivandet av en lag där element som nätfiltrering och installering av spionprogram ingår, tillsammans med åtgärder anpassade för terroristbekämpning. Detta anser man vara oacceptabelt, trots att man både försvarar och är beroende av upphovsrätten.

"Profondément attachés au droit d'auteur, qui représente l'unique ou la principale source de revenus pour nombre des travailleurs intellectuels précaires que nous comptons dans nos rangs, nous nous élevons contre ceux qui le brandissent à tout bout de champ pour justifier des mesures de toute façon techniquement inapplicables, certainement dangereuses, dont le potentiel d'atteinte aux libertés n'est que trop évident aux yeux de ceux qui, comme nous, pratiquent quotidiennement dans le cadre de leur travail l'expérience de pensée scientifique, politique et sociale qui est au cœur de la science-fiction. "Trots att vi är djupt fästa vid upphovsrätten, som utgör den enda eller den huvudsakliga inkomstkällan för många ekonomiskt utsatta intellektuella bland oss, uppreser vi oss mot dem som använder sig av detta för att rättfärdiga åtgärder som i alla fall är ogenomförbara, med säkerhet farliga, och vars potentiella hot mot friheten är uppenbara för de som dagligen i sitt arbete ägnar sig åt det vetenskapliga, politiska och sociala tänkande som utgör kärnan i science-fiction."

Och man avslutar, närmast poetiskt: "Internet n'est pas le chaos, mais une œuvre collective, où aucun acteur ne peut exiger une position privilégiée, et c'est une aberration de légiférer sur des pratiques nées de la technologie du XXIe siècle en se basant sur des schémas issus du XIXe siècle, songez-y. Car l'avenir est notre métier." "Internet är inte kaos, utan ett kollektivt verk där ingen aktör har rätt att kräva en priviligierad ställning, och det är en styggelse att lagstifta om företeelser födda ur 2000-talets teknologi enligt modeller som härstammar från 1800-talet, reflektera över det. Ty framtiden är vårt yrke."

söndag 26 april 2009

Ny affärsidé

Den sociala oron på den franska arbetsmarknaden tar sig allt oftare uttryck i att upprörda anställda tillfångatar sina chefer och tjänstemän. "Sequestration" har de senaste två månaderna blivit så spritt att nya företag nu erbjuder rådgivning och utbildning för chefer som fruktar utsättas för fenomenet.

Detta gäller framför allt chefer för stora multinationella bolag där den sociala kommunikationen med de anställda lätt bryter samman, eller har varit obefintlig. Att som företag dela ut skyhöga bonusar och fallskärmar till cheferna har också visat sig vara ett riskbeteende som även lett till att över hälften av fransmännen anses sympatisera med dessa mer eller mindre våldsamma åtgärder.

De nya företagsrådgivarna erbjuder lektioner i "kommunikation under tvång" och instruktörerna kan t ex hämtas från specialstyrkor och vara experter på förhandlingar i gisslansituationer.

Regel nr 1: Undvik en mediatisering av situationen, för att inte ge bränsle åt förhandlingarna.
Regel nr 2: Den tillfångatagne bör till varje pris undvika all konfrontation.
Regel nr 3 : Den tillfångatagne skall inte göras till ansvarig för dialogen med löntagarna, utan detta skall skötas av en utomstående.

En chef bör dessutom alltid medföra följande viktiga attiraljer: en mobiltelefon med hemligt nummer och förprogrammerade nummer till polis och familj, klädombyte och en necessär.

Fenomenet är inte nytt, enligt René Mouriaux, författare till "Syndicalisme en France depuis 1945". Det kan spåras tillbaka till 1937, då det uppkom. Och, tillägger Mouriaux, "sequestration" var närmast att betrakta som en nationalsport under 1970-talet.

Dock är det ett mycket franskt fenomen, som kan sägas bero på en kultur av social konfrontation mycket olik vår egen.

Social oro - och Revolution

Den förre premiärministern, UMPs Dominique de Villepin, gjorde för några dagar sedan ett uppmärksammat uttalande där han varnade för revolutionära tendenser i Frankrike. Orsak: den enorma sociala vrede som uppstått i finanskrisens spår. Han säger: "Oui, il y a une forte colère qui s'exprime dans notre pays, oui il y a un risque révolutionnaire en France (...) Les fermetures d'usines, l'augmentation du nombre de chômeurs donnent à un certain nombre de Français le sentiment de l'inégalité de traitement, l'inégalité de mobilisation." "Ja, en stor vrede kommer till uttryck i vårt land och ja, det finns en revolutionär risk (...) Stängningen av fabriker, den ökande arbetslösheten ger många fransmän känslan av att utsättas för en orättvis behandling, av en (samhällelig) mobilisering som är ojämlik."

Och han förtydligar: "... sentiment que l'on se mobilise beaucoup pour les banques, on se mobilise beaucoup pour aider les entreprises mais que les salariés, eux, font les frais de la crise, que ce sont toujours les mêmes qui souffrent..." "...känslan är att man mobiliserar sig fär att hjälpa banker, man mobiliserar sig för att hjälpa företag, men det är löntagarna som får betala för krisen och det är alltid samma människor som får lida...". Dominique de Villepin fruktar därför "kollektiva reaktioner man inte kommer att kunna bemästra" och efterlyser exceptionella sociala åtgärder med utgångspunkt i de drabbades oro och förtvivlan.
Faktum är att det blir allt vanligare i Frankrike att "normala" löntagare radikaliseras och tillfångatar sina chefer i protest mot nedläggningar - låser in dem på arbetsplatsen - eller till och med vandaliserar offentliga byggnader.

Martine Aubry, förste sekreterare i Parti Socialiste, beklagar detta förhållande, men säger sig ha förståelse för det: "...quand on a l'impression d'être méprisé, d'autres formes d'expression surgissent, plus violentes". "...när man känner sig föraktad kommer nya, mer våldsamma uttryck upp till ytan".

Hon tror däremot inte på någon "maj 2009"; en motsvarighet till revolutionsvåren 1968. Våldsamheterna, menar hon, blottar däremot en kris i ett samhällssystem som systematiskt erbjuder fallskärmar till chefer och avsked till anställda. Denna kris måste hanteras, men inte genom bestraffningar: "...en période normale, des poursuites seraient justifiées, mais aujourd'hui, il faut comprendre cela comme un geste de désespérance et calmer le jeu". "...i normala fall vore påföljder berättigade, men idag måste man förstå detta som ett uttryck för förtvivlan och lugna sinnena."

På Nätet fungerar människor givetvis likartat. Den upprördhet som möter t ex hadopi-lagen bottnar i mångt och mycket i känslan av att utsättas för orättvisa, orättfärdighet och en häpnadsväckande politisk maktfullkomlighet och arrogans.

Philippe Astor sammanfattar i sin artikel "The Google Bay": "Ce système, au demeurant, n'offre aucune perspective d'avenir aux jeunes, tout en leur faisant déjà mesurer le poids de la facture qu'ils auront à payer - climatique, environnementale, économique, etc. Il sauve la peau de banquiers dont l'irresponsabilité a fait partir des milliers de milliards de dollars en fumée, mais plonge leurs parents et des pans entiers de l'humanité dans la précarité. Il ne prévoit aucune sanction contre les financiers de haut vol qui ont mis l'économie mondiale à genoux par excès d'avidité, mais veut couper l'accès à Internet de ceux qui téléchargent des chansons sans payer."
"Det nuvarande systemet erbjuder inte de unga något framtidshopp samtidigt som de tyngs ned av räkningar de kommer att tvingas betala i framtiden - för klimatet, miljön, ekonomin, osv. Det räddar skinnet på bankirer som genom oansvarighet fått miljarder dollar att gå upp i rök, medan ungdomarnas föräldrar och stora delar av mänskligheten slungas ner i ekonomisk utsatthet. Det utdömer inga sanktioner mot finansspekulanter som fått världsekonomin på knä genom sin girighet, men vill stänga av människor från Nätet för att de laddar ner några sånger utan att betala."

lördag 25 april 2009

Nätet, inte gatan

Ett hundratal personer demonsterade mot hadopi-lagen idag på place Edouard Herriot i i Paris. Så nära Nationalförsamlingen demonstranterna fick komma enligt lag. Naturligtvis en synnerligen liten demonstration, med parisiska mått mätt. Parlamentsledamöterna Nicolas Dupont-Aignan, som röstade mot hadopi-lagen tillsammans med socialisterna, samt Jean-Pierre Brard höll tal.
Den "Christine" som nämns på plakatet (bilden i Le Figaro) syftar på kulturminister Christine Albanel.

Några bilder, hos Le Post.

fredag 24 april 2009

Pokémon

Ecrans (Liberation) gör en sammanfattning av läget och listar hadopi-lagens anhängare och motståndare samt konstaterar att den förestående behandlingen i Nationalförsamlingen visserligen börjar den 29 april, men ingen vet när den slutar. Och den kommer att bli hård.
Så snubblar Écrans över en oväntad allierad: France Telecom-Orange, en av världens största telekomföretag, närvarande i 30 länder - och den största internetleverantören i Europa.
France Telecom är medlem av ETNO, en sammanslutning av europeiska telekomföretag, som officiellt tar ställning för 138 på sin hemsida:

"On the remaining issue of amendment 46/138, ETNO welcomes the strong EP support to the principle that e-communications providers should not be asked to take any measure against a consumer outside of a Court order. ETNO calls on the EU institutions to find a compromise based on this essential principle in full respect of citizens' fundamental rights."

Hur skall detta tolkas? Det är givetvis inga Freedom Fighters vi har att göra med - det är helt enkelt företag som inte vill ha hadopi-lagen på halsen. Men ändå? Har vi plötsligt en riktigt mäktig Pokémon på vår sida?

Manif!

Imorgon, lördag, organiseras demonstrationer (manifestation, förkortas ofta "manif") på olika håll i Frankrike, för att protestera mot hadopi-lagen och dess konsekvenser. Demonstrationer är nu en fransk specialitet, men hur detta kommer att arta sig på gatan, i praktiken, är svårt att säga. Motståndet mot de "frihetsmördande" lagarna (les lois liberticides) har hittills främst utspelat sig på Nätet, dock med intensiv kraft.

Motsvarande politiska kraft sätts nu in för att få igenom lagen i Nationalförsamlingen den 29 april. Enligt Le Figaro uppmanar ordföranden för högerpartiet UMP, Jean-François Copé, alla majoritetens ledamöter att vara "extremt närvarande" under nästa vecka.
Han använder följande märkliga formulering i ett brev vill ledamöterna: "ce n'est désormais plus la teneur de ce texte qui est en cause" (...) "Ce qui importe, c'est le problème politique créé par son rejet surprise et par le comportement absurde de l'opposition. Nous avons offert à la gauche une triste victoire politique, dont personne au sein de notre groupe ne peut se réjouir" "Det är inte längre själva lagtexten som är det viktiga" (...) Det viktiga är det politiska problem som orsakades av det överraskande förkastandet av den, genom oppositionens absurda uppförande. Vi har givit vänstern en sorglig politisk seger, som ingen i vår grupp kan vara glad över."
"Socialisterna är extremt mobiliserade", varnar han avslutningsvis.

Copé största skäl till oro ligger i det faktum att många av UMPs ledamöter visserligen stödjer hadopi-lagen, men inte ambitionen att stänga av fildelare från Nätet. Många föredrar istället ett bötesstraff, utan att ha något emot sanktioner mot fildelare på det sätt hadopi-lagen skulle möjliggöra (med omvänd bevisbörda och utanför rättsystemet).
Exempelvis säger den förre premiärministern Alain Juppé i Echos: "Je suis très attaché à nos industries culturelles, elles sont le support de notre identité culturelle et il ne faut pas les fragiliser. Sur le principe, le gouvernement a raison : pirater sur Internet, c'est comme voler dans un magasin et il faut le sanctionner. Un système d'amendes serait plus toutefois plus compréhensible et plus facile à gérer qu'une coupure de l'accès à Internet". "Jag är mycket fäst vid vår kulturindustri, som är grunden för vår kulturella identitet, och den får inte försvagas. Regeringen har rätt i princip: att fildela på Internet är som att stjäla i en affär och det måste bestraffas. Ett system med bötesstraff skulle däremot vara mer lättbegripligt och mer lätthanterligt än en avstängning från Internet."

Och på den punkten vill inte regeringen backa, trots motviljan från de egna. Inte heller ser regeringen något problem med den omvända bevisbördan: den anklagade kan bevisa sin oskuld antingen genom att skicka in sin hårddisk till myndigheten HADOPI, eller låta installera ett spionprogram i sin dator - som skulle fria den anklagades i händelse av en anstängning grundad på en felaktig anklagelse.

torsdag 23 april 2009

En skräckinjagande analys

Uppdatering: Jean Dionis du Séjour dementerar (och är politiskt vid liv).

"Tu fermes ta gueule ou tu es mort politiquement!" "Håll käften eller du är politiskt död!"

Kan det vara sant?
Nicolas Sarkozy påstås ha farit ut mot parlamentsledamoten Jean Dionis du Séjour under ett informellt möte med hans grupp le Nouveau Centre.
har alltid varit en stark kritiker till Hadopi-lagen, och var en av dem som röstade ner den i Nationalförsamlingen den 9 april. Sarkozys vrede är nu stor, dels mot denna oförutsedda kupp, dels mot alla de hinder som oavbrutet läggs i hans väg.
Guillaume Champeau på nättidningen Numerama frågar sig varför. Varför är detta så viktigt?
Svaret finner han i en tills vidare uppskjuten lagstiftning (LSI) rörande inrikes säkerhet; en lag vars andemening består i att tvinga internetleverantörer att medverka till övervakning och filtrering av Nätet. Och han levererar följande analys:

"Derrière la lutte contre le piratage, qui n'est qu'une façade, Nicolas Sarkozy souhaite faire entrer le cheval de Troie qu'est l'Hadopi et son obligation d'installer des "logiciels de sécurisation" sur tous les postes des foyers français. Une fois les filtres imposés sur tous les PC, ll suffira d'étendre au moment de la LSI les types de contenus ou les sites bloqués." "Bakom kampen mot fildelningen, som bara är en fasad för Nicolas Sarkozy, finns viljan att via Hadopi-lagen föra in den trojanska hästen: tvånget att installera "säkerhetsprogram" i alla franska datorer. När väl filtren är på plats i alla PC så räcker det med att utvidga vilket innehåll som skall blockeras, då LSI träder i kraft."

Snart vet alla...

Nyheten om den svenska korruptionen är nu även känd i Frankrike.
En bomb! avgör nättidningen Numerama. Och publicerar vad som hitills rapporterats av svenska medier.

Uppdatering 3: Nu är det ute i Le Monde, Le Point och Le Novel Observateur. Och till slut: Le Figaro. Rolig rubrik i Écrans (Liberation): "The Pirate Bay: Domaren var en mullvad"

Nu vet alla.


Uppdatering 2: Numerama skriver om Althin och hans krav på en ny rättegång. Hur kan de vara så snabba??
De får tydligen sina sverigenyheter från The Local.

Uppdatering: ur Numerama-artikelns kommentatorsfält.
"Le grand guignol continue.." "Kasperteatern fortsätter..."
"Au moins il n'est que juge et pas président..." "Han är åtminstone bara domare och inte president..."
"Sortez les fourches et nettoyez la guillotine!" "Ta fram högafflarna och rengör giljotinen!"
"C'est stupéfiant. L'indutrie du disque est défendue soit par des gens malhonnetes, soit par des incompétents, et cela quelque soit le pays." "Det är förbluffande. Skivindustrin försvaras, oavsett land, av personer som antingen är ohederliga eller inkompetenta."
"Suède, France : même combat!" "Sverige, Frankrike: samma kamp!"

A clash of civilizations

Två kvinnor: Catherine Trautmann och Christiane Albanel. Två kulturministrar: Albanel under Sarkozy och Trautmann under Lionel Jospin. Två helt olika syn på kultur, på Nätets själ och värdet av dess frihet.
Albanel är emot oss. Trautmann - socialisten och den protestantiska teologen - är vår kvinna.

Sarkozy tydligör sin syn på kulturen och den digitala revolutionen i en formell uppdragsbeskrivning riktad till den då tillträdande kulturministern Christine Albanel i augusti 2007:

"Votre première mission sera de mettre en œuvre l'objectif de démocratisation culturelle." "Ert första uppdrag blir att verkställa en demokratisering av kulturen."

Sarkozy har ett ambitiöst program. Han vill att den franska kulturen skall nå ut till alla medborgare: Alla skall kunna ta del av det franska kulturarvet, som skall göras tillgängligt och lättåtkomligt. Han ser t ex gärna fritt inträde på muséer.

Sarkozy inser också Nätets uppenbara fördelar, men kan inte ens avsluta den första meningen i ämnet utan att samtidigt framställa Nätet som ett hot:
"La révolution numérique crée une possibilité d'accès quasi infini aux œuvres de l'esprit, tout en menaçant gravement la création par les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins qu'elle permet. Et les industries culturelles sont de leur côté à l'origine d'une part croissante de la richesse et de l'emploi."
"Den digitala revolutionen möjliggör en praktiskt taget ändlös tillgång till andens verk, samtidigt som den allvarligt hotar skapandet genom att utgöra ett hot mot upphovsrätten och annan, närliggande rätt. Kulturindustrin ger å andra sidan upphov till arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt."

Man skulle kunna säga att Sarkozy står för en paternatistisk, traditionell, lätt instrumentell kultursyn. Den franska kulturen skall på ett kontrollerat sätt förmedlas till medborgarna. Detta berikar dem, men tjänar också syftet att "ena nationen":

"
L'école doit transmettre à tous les élèves les bases culturelles fondamentales leur permettant de connaître et d'aimer l'histoire, la langue et le patrimoine littéraire et artistique de notre pays - condition pour se sentir membres d'une même Nation(...)"
"Skolan måste förmedla en grundläggande kulturell utbildning till alla elever, vilken gör det möjligt för dem att älska vårt lands historia, språk och kulturarv - en förutstättning för att de skall känna sig som medlemmar av samma Nation (...)"

Sarkozy vill att den franska staten skall föra ut det franska kulturarvet på Nätet; till alla - gratis. Kulturarvet skall inte lyda under profitens lagar. Inte desto mindre genererar sektorn rikedom. Sarkozy gläder sig över att fransmän spenderar mer pengar än någonsin på kultur. Och han tillägger:
"Nous devons également prendre conscience que les industries culturelles sont l'objet d'une lutte d'influence entre plusieurs pays dans le monde et que les enjeux ne sont pas seulement économiques, mais aussi de civilisation"
"Vi måste också vara medvetna om att kulturindistrin kämpar om inflytandet med flera länder i världen, och det är inte bara en fråga om ekonomi, utan om civilisation."

Han ställer således alla medel till Albanels förfogande till att föra denna kamp för att stärka industrin kring filmer, böcker och musik:

"Nous souhaitons conduire dans les plus brefs délais un plan de sauvetage de l'industrie musicale et, plus largement, de protection et de promotion des industries culturelles couvertes par les droits d'auteur et droits voisins. Ce plan devra être mené avec la ministre de l'Economie, des finances et de l'emploi, et s'appuyer sur trois volets : la montée en puissance d'une offre numérique diversifiée, bon marché et simple d'utilisation ; la prévention et la répression de la piraterie numérique ; l'aide à l'adaptation des structures et des modèles économiques des industries concernées." "Vi önskar så snart som möjligt verkställa en plan för att rädda musikindustin, och i det större perspektivet, beskydda och gynna den kulturindustri som beror av upphovsrätten och angränsande rätt. Denna plan skall verkställas med hjälp av departementet för ekonomi, finans och arbetsmarknad, och stödja sig på följande tre åtgärder: genom att tillhandahålla billig och lättillgänglig digital mångfald, förhindra och undertrycka illegal fildelning, samt hjälpa berörda industrier att anpassa sina ekonomiska affärsmodeller.".

Här har vi Sarkozys bevekelsegrunder i en liten ask. Nätet är bra, men det skall existera i ett syfte - och det syftet skall bestämmas av Staten. Nätets frihet är helt enkelt inte kompatibel med denna kultursyn.

onsdag 22 april 2009

Gisslansituation

Det är ett märkligt scenario: Frankrike har låtit Europaparlamentet bli en arena dit man släpat sin inrikespolitik, vilket resulterat i något som liknar en gisslansituation, med Telekom-paketet i centrum.

Frankrike blockerar processen genom att obstruera mot Telekom-paketet så länge det innehåller skrivningar som skulle försvåra införandet av Hadopi-lagen på hemmaplan, samtidigt som man helt förnekar att 138 skulle ha någon betydelse.

Men paragraf 138 betyder något, vilket givetvis bevisas av den energi som lagts ner på att avlägsna den - men även av Sarkozys egna ord i ett brev (pdf) presidenten skickade till José Manuel Barroso (ordförande för EU-komissionen) i oktober 2008.
Där skriver Sarkozy:

"
Surtout, je me réjouis que l’approche française de lutte contre le piratage, fondée sur la pédagogie et la dissuasion de préférence à la répression judiciaire, suscite une adhésion croissante des autres Etats membres. Il est toutefois crucial que la Commission soit très vigilante face aux menaces qui se manifestent au Parlement européen à l’occasion du vote du troisième « paquet telecom ». Il est notamment fondamental que l’amendement n°138 adopté par le Parlement européen soit rejeté par la Commission. Cet amendement tend à exclure la possibilité pour les Etats membres d’appliquer une stratégie intelligente de dissuasion du piratage. Pour écarter l’amendement, je sollicite votre engagement personnel et celui de la Commissaire en charge du dossier, qui connaît particulièrement la situation des créateurs puisqu’elle était présente cette année encore pour les défendre, à vos côtés, au festival de Cannes."
"Framför allt gläder jag mig åt att det franska sättet att bekämpa fildelning, baserat på avskräckande pedagogik snarare än juridisk repression, ånjuter allt större stöd bland andra medlemsländer. Inte desto mindre är det essentiellt att Kommissionen är uppmärksam på hot från Europaparlamentet vid tillfället för omröstningen om det tredje "Telekom-paketet". Det är av särskild och fundamental vikt att paragraf 138, som godkänts av Europaparlamentet, förkastas av Kommissionen. Denna paragraf syftar till att utesluta möjligheten för medlemsländer att använda en intelligent och avskräckande strategi mot fildelning. För avlägsnandet av paragrafen räknar jag med ert personliga engagemang och engagemanget från kommissarien ansvarig för dossiern, som är särskilt väl insatt i kreatörernas situation, eftersom hon var på plats vid er sida även detta år, vid festivalen i Cannes, för att försvara dem."

Gardenparty

Nicolas Sarkozy samlade i eftermiddags ett sextiotal artister och presentanter för kultur- och underhållningsindustrin i Élyséepalatses trädgård.
Han höll ett tal från terrassen, i vilket han försäkrade dem om sin fortsatta kamp för deras rättigheter samt fastslog att Hadopi-lagen kommer att antas defintivt den 14 maj, eller senast i slutet av samma månad.
Presidenten klargjorde även att han inte tänkte
"légaliser le vol au supermarché de la création" "legalisera stöld i skapandets snabbköp" (sic!).

Presidenten fann det också troligt att Frankrike skulle kunna få med sig resten av Europa.

Källa: Numerama

För fransmännen intet nytt

Kulturminister Albanel om paragraf 138/46: "cet amendement est une machine de guerre politique poussée par quelques députés socialistes français". "Denna paragraf är en politiskt krigsmaskin som några franska socialistiska ledamöter skjuter framför sig."
Kulturdepartementet låter meddela att man avser bevara Europarådets enighet mot denna paragraf - det vill säga: man är beredd att blockera hela telekompaketet om inte paragrafen tas bort eller omformuleras så att den blir mindre besvärande för de franska ambitionerna.

Daniel Cohn-Bendit, fransk ledamot från De Gröna, och en av upphovsmännen bakom 138 kallar det utpressning: "C'est le chantage de la France qui dit que tout le paquet sautera si on ne cède pas au caprice du prince". "Det är utpressning från Frankrikes sida att säga sig vilja sänka hela paketet om man inte ger vika för furstens nyck."

Men samtidigt, trots denna kamp, hävdar den franska regeringen helt paradoxalt att den förhatliga paragrafen är helt betydelselös:
"Sur le plan juridique, cet amendement n'empêchera pas la France d'adopter son projet de loi car la suspension de l'accès internet à domicile après de multiples avertissements n'est pas une atteinte aux droits et libertés fondamentaux". "På det juridiska planet hindrar inte denna paragraf Frankrike att införa sin lag (Hadopi-lagen) eftersom avstängning från Nätet i hemmet efter ett flertal varningar inte står i motsättning till grundläggande rättigheter och friheter."

Catherine Trautmann, som intervjuas i Le Point konstaterar: "si le paquet télécom est pris en otage en raison du débat autour d'Hadopi, nous dirons que c'est le Conseil qui a tout fait échouer, et notamment les consignes qui viennent de la France, de tout en haut". "Om telekom-paketet tas som gisslan på grund av Hadopi-debatten, så kommer vi att säga att misslyckandet beror på Europarådet, som handlat under tryck från högsta franska ort."

tisdag 21 april 2009

Viktigaste orden

Tillägg 138/46 är tillbaka i Telekom-paketet.

Till och med formuleringen "l'autorité judiciaire" är tillbaka, från den första skrivningen som godkändes redan 2008 av 88% av parlamentarikerna. Formuleringen fastslår kravet på att sanktioner mot fildelare skall beslutas av en juridisk instans, inte en administrativ.
Detta är fjärde gången avstängning från Nätet förkastas i Europaparlamentet. In i det sista var utslaget osäkert.

Numerama rapporterar: "
Dans l'après-midi, le Conseil avait proposé d'ultimes versions corrigées, qui ont toutes été rejetées par Catherine Trautmann, remontée mardi soir par la pression des internautes qui se sont mobilisés de toute l'Europe." "Under eftermiddagen föreslog Rådet ytterligare korrigerade versioner, som alla förkastades på tisdagskvällen av Catherine Trautmann, som kände stödet från nätsurfare som mobiliserat sig över hela Europa."
Och Numerama triumferar: "Nätsurfares påtryckningar fungerar!" Och en kommentator: "Leve cyberdemokratin!"

De enda som röstade emot: Den franska högern.

Det börjar framstå som kännetecknande för den franska högern att inte acceptera demokratiska beslut då reslutatet inte uppskattas. Bortröstade lagar kommer tillbaka. Förhandlingar blockeras. Det börjar framstå som ett fundamentalt förakt för demokrati.

Oscar Swartz utökar det ordförråd som just nu behövs för att beskriva essensen i den franska högerns inställning; med dirigism och etatism/statism.

Ett annat viktigt ord är korporativism. Och, ja; fascism kan vi sedan tidigare.

Seger!

138 röstades igenom med förkrossande majoritet! 4 mot 40 för.
Eat this Sarkozy!

Respekt

Uppdatering:

Catherine Trautmann twittrar: "En commission ITRE au Parlement, l'amendement 138 sera voté en article et non en considérant à ma demande je ne cède pas à la pression!" "Tillägg 138 skall på min inrådan ingå i artikeln vid omröstningen i Parlamentets ITRE-utskott, och inte (som något valfritt) och jag ger inte vika för påtryckningar!"


Catherine Trautmann
som hamnat i en situation som lägger alla EU-medborgares rättigheter på Nätet i hennes händer, skriver ett öppet brev till alla nätsurfare, som uppvaktat henne oavbrutet den senaste tiden.

Hon inleder med: "Chers internautes Merci de votre vigilance et de votre soutien." "Kära nätsurfare. Tack för er skärpta uppmärksamhet och ert stöd."

Översättning kommer, men följande mening bör förmedlas redan nu: "Je vous remercie encore de votre soutien et je vous assure que je ne suis pas prête à lâcher."

"Jag tackar er än en gång för ert stöd och jag försäkrar att jag inte tänker släppa efter."

Kortslutning

Nicolas Sarkozy framstår som en man besatt av att kortsluta det franska rättssystemet i sin strävan att beivra ett enda brott, hittills okänt för mänskligheten: fildelning.

Sarkozys monomana inställning i denna fråga har lagts i dagen under hela den process som föregått kvällens omröstning i EU-parlamentets utskott ITRE. Han har personligen, med sedvanlig energi, med maktspråk och påtryckningar krävt att tillägg 138/46 skall avlägsnas. Varför? Därför att tillägg 138, i sin ursprungliga version, sköt Hadopi-lagen i sank.

Tillägg 138 krävde nämligen juridisk inblandning i sanktioner som utdöms på Internet. Sarkozy, däremot, vill att Hadopi-lagen skall verkställas av den för uppgiften inrättade administrativa myndigheten. Skälet är enkelt: Hadopi-lagen är är inkompatibel med en flerhundraårig juridisk tradition.
Lagen förutsätter den anklagades skuld, den utdömer straff utan bevis och den utfärdar hemliga anklagelser vilket omöjligör försvar. Kort sagt, lagen är ett hån mot rättsäkerheten. Alltså behöver det juridiska systemet hållas utanför. Fildelares rättigheter skall vara ett administrativt problem. Sarkozy är en handlingens man, och han vill städa upp.

I november 2005 utbröt oroligheter i förorter till Paris. Sarkozy var då inrikesminister. Han förvärrade snabbt läget med det famösa uttalandet att förorternas folk var "racailles" (slödder) och att han ville rengöra dessa förorter med högtrycksspruta (av märket Kärcher). Det är som om han nu fylls av samma övertygelse inför Nätet: Här behöver städas upp!

Solkungen sade: "Staten, det är jag". Charles de Gaulle sade: "Jag är Frankrike". Sarkozy skulle utan problem kunna säga samma sak.

Men han skulle tillägga: Ni är slödder.