tisdag 28 april 2009

Dödsförakt

"Om detta lagförslag antas blir Frankrike det första västland som inför en liknande lagstiftning", skriver Le Monde idag i en märklig och skrämmande artikel.
Det står fullt klart att införandet av hadopi-lagen nu är en fråga om presidentens personliga ära. Tvivlet sprider sig dock även inom UMP.

"On va droit vers un fiasco mais on nous oblige à y aller"
"Vi går rakt mot ett fiasko, men man tvingar oss att fortsätta", beklagar sig en ledamot som vanligtvis ses som en "duktig sarkozyanhängare".

Snyft