fredag 3 april 2009

Den immateriella världens första statskupp

I Frankrike håller Nätet just nu på att kväsas av krafter som närmast kan liknas vid en fascistoid junta - med specialdomstolar, hemliga anklagelser och skräck som främsta maktmedel. Detta repressiva maktövertagande lär ska motiveras med brottet "fildelning", men alla dessa alibin börjar flyta samman.
Kulturminister Christiane Albanel vill nu även filtrera bort klandervärda The Pirate Bay och motiverar det med att sådant gjorts förr efter domstolsbeslut - för en öppet nazistisk sajt.
Allt flyter samman: Pedofili, terrorism, rasism och Nedladdandet Av Upphovsrättsskyddat Material.
Det pedagogiska i att likställa dessa brott, i både retorik och lagstiftning, kan starkt ifrågasättas.

But not today.

För starkare stimulans vill jag istället rekommendera ett besök hos NIMROD. Mörk febrighet, besatthet och våldsamma känslor på ett briljant och poetiskt språk. Rått, fåordigt, djupt skrämmande - och underskönt. Dessutom; svart humor och ett fascinerande bildval.
Enjoy the ride.