onsdag 29 april 2009

Dårhus

Citat: "J’en ai honte pour votre groupe (...) A la minute où nous avons constaté, par cet incident de séance, que le texte était rejeté, nous avons pris l’initiative de demander sa réinscription. Ce texte va être adopté. Nous avons une majorité rassemblée car nous ne nous laisserons pas prendre une deuxième fois." "Jag skäms för er grupp (...) I samma ögonblick som vi konstaterade att lagtexten förkastats genom den där incidenten, tog vi initiativet till att begära dess återinförande. Denna text skall antas. Vi har samlat vår majoritet för vi låter inte lura oss en andra gång."
Orden är Jean-François Copé's, och fälldes igår i Nationalförsamlingen då ledamöterna åter samlades efter påskuppehållet. Endast ett fåtal socialister var då på plats, och när flera av dem anlände några minuter senare, applåderade UMPs ledamöter och någon ropade "Le rideau, le rideau!" "Draperiet, draperiet!" (en hånfull anspelning på hur socialisterna den 9 april dolt sin närvaro bakom draperier, för att överaskande fälla hadopi-lagen i röstningsögonblicket) och en annan fyllde i: "Et où ils sont les socialos?" " Och var är de nu då, sossarna?"
Detta försigår samtidigt som striden om telekom-paketets olika paragrafer utspelar sig i Europaparlamentet, en strid som kommit att handla om samma sak: fundamentala rättigheter, brott och straff, på internet.
Socialisten Guy Bono citeras på sin officiella blogg: "Lorsque deux actes sont débattus au même moment aux niveaux national et communautaire, il est de bonne conduite de laisser l'acte communautaire être adopté au préalable. Et ceci, afin d''éviter toute insécurité juridique, puisqu'en cas de contrariété entre les deux droits, c'est le droit national qui devra être modifié". "När två saker debatteras samtidigt, på nationell och överstatlig nivå, tillhör det gott uppförande att lämna företräde för den överstatliga. Och detta för att undvika juridisk osäkerhet, eftersom den nationella lagen måste modifieras om de två systemen kolliderar." Och han anklagar regeringen för att agera mot den "europeiska andan".
Han tillägger: "Il y a tout de même une constance dans le discours de l'UMP vis-à-vis de l'Europe : le mépris!" "Det finns dock en röd tråd i UMPs resonemang visavi Europa: förakt!"