onsdag 1 april 2009

Dag Ett - Ny Tid

Idag är första dagen på en ny era. Idag träder en lag i kraft, som är ett beställningsverk från en föråldrad industri och behjälpligt tillhandahållen av Staten. Två krafter som på detta finurliga sätt kan ta ett hårdare strypgrepp på Internet. Staten och Kapitalet. De lierar sig, gör varandra tjänster, ger varandra alibin och möjligheter för att på bästa sätt, och i samverkan, exploatera medborgarna och hålla dem på plats.

Medborgaren, som individ, saknar betydelse, saknar skyddsvärde, och förlorar alltmer sina fri- och rättigheter till förmån för det som anses viktigare; ekonomiska intressen, industriella branscher och politisk ingenjörskonst.

Detta är en perfekt illustration av det korporativistiska samhället. Copyriot skriver en briljant text, som med sin skärpa reder ut begreppen.

Erik Laakso skriver idag om "...IPRED och andra integritetskränkande och korporativistiska lagstiftningar som sätter medborgarna under hårt tryck från stat och kapital i samverkan.
Vad var de man kallade sånt i Italien förresten?
"

Retorisk fråga, enkelt svar: Det kallades fascism. Och här drar klart fascistiska strömningar in över Europa igen. Fascistoida lagar stiftas i vårt eget land. Lagar som fungerar som murbräcka i det demokratiska samhällets fundament. Lagar som kastar om samhällets roller. Hur är det möjligt?

Min förklaring: Den nya fascismen har en helt ny och fräsch outfit. De rasistiska nyckelorden, de som människor lyssnar efter och lätt känner igen, är borta.

Detta är en icke-ideologisk, pragmatisk fascism som tjänar till att maximera makt och inkomster för de som sitter på nyckelposter i dagens samhällsstruktur. För att garantera det bestående. För att cementera den söndervittrande hierarkin; för att kväsa och ta kontroll över den nya tekniken, det nya frihetliga tänkandet och den nya tiden.

De vill inte förändring. De vill underordning.
Blogge Bloggelito skriver en mästerlig text om den Nya Ordningen.