tisdag 28 april 2009

Till det fria Nätets försvar

Den franska socialisten Catherine Trautmann, med särskilt ansvar för telekom-paketet i EU, svarade idag på frågor i en chatt organiserad av Le Monde. På frågan om socialisterna tagit ställning kring hadopi-lagen svarar hon ja - och erbjuder indirekt en förklaring till varför vissa paragrafer i Telekom-paketet, 138an och 166an som båda handlar om integritet och rättigheter på Nätet, blivit så viktiga att försvara i ett sammanhang där de egentligen inte hör hemma:

"Les socialistes ont bien sûr pris position sur le débat créé par la loi Hadopi. Ils y ont d'ailleurs été obligés par le fait que le gouvernement français a cherché à profiter d'amendements sur le "paquet télécom" visant à valider le projet de loi français avant même que celui-ci soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a d'abord problème sur la méthode, car on ne peut pas demander à un Parlement comme le Parlement européen de valider une loi nationale dans une directive qui ne traitait pas de ce sujet." "Socialisterna har visst tagit ställning i debatten skapad av hadopi-lagen. De har för övrigt tvingats till det eftersom den franska regeringen har försökt dra nytta av paragrafer i Telekom-paketet för att understödja det franska lagförslaget innan det ens förts upp på dagordningen i Nationalförsamlingen. Denna metod är problematisk därför att man inte kan begära av ett parlament som det europeiska, att det skall godkänna en nationell lag inom ramen för ett direktiv som inte behandlar ämnet."
Socialisterna har intagit positionen att inga sanktioner, som avstängning från internet, kan vidtagas utan ett domslut, fastslår hon.

Situationen är nu som följer: För att kunna rösta igenom de paragrafer som skulle omöjligöra Sarkozys och andra hågade politikers repressiva internetpolitik, behöver Christoffer Fjellner (M) namnunderskrifter, innan kl 12 imorgon, från de EU-parlamentariker som tidigare röstat för 166an. Därför har följande lista sammanställts, för att dessa skall kunna förmås att stå fast vid den position de tidigare intagit, genom stöd från nätvärlden.

http://werebuild.eu/wiki/index.php/MEP_som_röstade_för_166_vid_tidigare_tillfälle

Nätets frihet är en politisk, men inte partipolitisk fråga. Så just nu gäller uppslutning kring Christoffer Fjellner.