torsdag 9 april 2009

La Quadrature du Net meddelar att Nationalförsamlingen röstade ner Hadopi-lagen med 21 röster mot 15.

La Quadratures språkrör Jérémie Zimmermann konstaterar: "Il s'agit d'une formidable victoire pour les citoyens. Ce vote leur prouve qu'il est encore possible de se faire entendre. C'est un fantastique exemple de l'utilisation du Net pour contrer ceux qui tentent de le contrôler. Les libertés individuelles n'auront finalement pas été sacrifiées pour tenter de préserver les intérêts corporatistes de quelques industries obsolètes. La loi HADOPI a été enterré plus tôt que prévu." "Det är en formidabel seger för medborgarna. Den här omröstningen visar att det fortfarande är möjligt att göra sin röst hörd. Det är ett fantastiskt exempel på Nätets kraft att kontrollera de som vill kontrollera oss. Individens rättigheter har inte offrats till förmån för några förbisprungna industriers korporativistiska intressen. Hadopi-lagen har begravts mycket tidigare än väntat."

La Quadrature varnar dock för att denna omröstning inte på något vis betyder att regeringen avstår från sina ambitioner att kontrollera Nätet, och att fortsatt vaksamhet är absolut nödvändig.