onsdag 15 april 2009

Propagandakrig

Pro-Hadopi-sidans siffror börjar alltmer ifrågasättas. Förutom Que Choisir, som efterlyst en oberoende undersökning av fildelningens påstådda effekt på underhållningsindustrin, så har nu La Quadrature du Net åtagit sig att nagelfara den petition med 10 000 underskrifter från artister och kreatörer som kulturminister Albanel ständigt hänvisar till, för att bevisa kulturarbetares massiva stöd för lagen.

Petitionen har satts samman av intresseorganisationen SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) som samlar författare, kompositörer och musikproducenter.

Genom ett grupparbete på Nätet granskas nu namn för namn - och godkänns eller förkastas enligt en fastslagen modell på La Quadrature's Wiki. Den tendens som redan framträder avslöjar att namnunderskrifterna tillhör personer som generellt är osynliga på Nätet; okända för både den breda och smala publiken. Men dessutom anställda på EMI, Universal, Warner och Sony BMG, anställda på SACEM, tjänstemän och lobbyister (samt Sarkozys son Pierre, under sitt namn som producent, DJ Mosey).
Vissa artister som figurerar på listan säger sig dessutom aldrig ha skrivit under den.

Fusk