måndag 27 april 2009

Hämndversionen

Det är en radikaliserad, mycket repressiv version av hadopi-lagen som nu skall drivas igenom, avslöjar den socialistiske ledamoten Christian Paul ikväll. Det handlar inte längre om sakfrågan, utan om UMPs politiska ära och deras revanschlust, som nu tar sig uttryck i en vilja att göra lagtexten så sträng som möjligt.

Oppositionen har dock lyckats avvärja en paragraf som skulle sätta även personlig korresponens under övervakning - eftersom upphovsrättskyddat material även kan delas i bifogade filer.

Socialisterna förlitar sig nu främst på författningsdomstolen.

Le Conseil constitutionnel

Kommentatorsreaktioner: rent hat.