lördag 4 april 2009

Ett monster är fött

HADOPI: Ett monster är fött efter smärtsam nedkomst i Nationalförsamlingen.
Så delgavs världen nyheten att Hadopi-lagen antagits, på organisationen La Quadrature du Net's hemsida.

"La haute teneur des débats a exposé toutes les failles fatales de l'HADOPI, et fera le bonheur des archéologues de l'absurde répression du Net, lorsque cette loi sera enterrée depuis longtemps. Son vote aux ordres est le symbole de l'ignorance technologique d'un gouvernement et d'une majorité au service d'un corporatisme aveugle. Les industries qui demandaient l'HADOPI ne sont pas près d'être sauvées."
"Debattens höga nivå blottlade alla de ödesdigra sprickorna i HADOPI, något som kommer vara till glädje för arkeologer som vill forska i den absurda repressionen av Nätet, när denna lag för länge sedan är begravd. Det faktum att den röstats igenom är en symbol för den tekniska okunnigheten hos regeringen och den majoritet som tjänar den blinda korporativismen. Den industri som krävt HADOPI kommer inte att räddas av den" menar La Quadratures språkrör Jérémie Zimmermann. Och han konstaterar: Rendez-vous au Conseil Constitutionnel...Vi ses i Författningsdomstolen...

Nätet och Twitter har som reaktion fyllts med bitterhet, hånskratt och revanchlust, berättar l'Express. Man publicerar redan listor på dumheter yttrade av politiker under Hadopi-debatten. Till exempel kulturminister Albanels instruktion om hur man skall gå till väga om man orättfärdigt blir avstängd från nätet efter beslut från HADOPI: "...en cas de contestation de la décision de l'Hadopi, l'internaute pourra faire la preuve de sa bonne foi... en fournissant son disque dur." "...den som vill motsätta sig HADOPIs beslut kan hävda god tro och bevisa det...genom att överlämna sin hårddisk."

HADOPI kommer inte att lida brist på arbete. De kommer även behöva inhysas i en lokal med stora lagringsmöjligheter. Frankrike är ett folkrikt land, och man har just fått miljoner kriminella på halsen.