fredag 17 april 2009

The World has changed...

En ny värld skapas och tar form; en värld där inte ens gravitationen äger giltighet.

Vår tids paradigmskifte är betydelseförskjutningen
från den materiella världen till den immateriella, och vår långsamma utvandring till detta nya rike.

Vår fiende är alla de som vill göra den nya världen till en kopia av den gamla
. De som vill rekonstruera den gamla världen här genom en våldsam transplantation av strukturer, hierarkier, nationsgränser, regler och värderingar, skapade för en värld av materia, makt och ägande.

Dessa pretentioner måste betraktas som en krigsförklaring.

Idag väntas domen mot The Pirate Bay.