måndag 13 april 2009

Galenskap

Hadopi-lagen och det försmädliga förkastandet av densamma stöts och blöts i fransk media. Statssekreterare Roger Karoutchi intervjuas i Le Monde, och uttrycker förväntade bekymmer hos en man i hans ställning efter en sådan händelse. Han har dock redan tidigare meddelat att Hadopi-lagen skall behandlas igen så snart som möjligt. Problemet är att det inte finns tid avsatt för detta runt den 28 april.

Och så kommer intervjuns förbluffande slutkläm:


"Jean-François Copé a proposé de renoncer au texte sur l'inceste qui était prévu dans la semaine d'initiative parlementaire, à partir du 28 avril. On pourrait donc y inscrire le texte Internet pour une nouvelle lecture." "Jean-François Copé (ordförande för UMPs ledamöter i Nationalförsamlingen) har föreslagit att inte ta upp en lagtext om incest, som skulle ha behandlats den veckan fr o m den 28 april. Alltså kan lagtexten som behandlar Internet åter tas upp istället." Varpå intervjun är slut, utan vidare kommentarer.

Julien Martin på sajten rue89 kontaktar en av ledamöterna bakom lagförslaget, UMPs Arlette Grosskost, som säger sig vara mycket förvånad: "(...) Jean-François Copé a encore parlé du texte sur l'inceste mardi en réunion de groupe, en disant qu'il était intéressant. Je suppose qu'il a dû avoir des instruction du chef… Je pense qu'il y a quand même des priorités, mais que voulez-vous… " "(...) Jean-François Copé talade ju om lagtexten om incest senast i tisdags på gruppmötet, och sade den verkade intressant. Jag antar han fått instruktioner från chefen...Jag anser att vissa saker ändå måste prioriteras...men vad skall man göra..."

Den föreslagna lagen syftade alltså till att: "...identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes." "...identifiera, förebygga, avslöja och bekämpa incest begången mot minderåriga och att förbättra det medicinska och sociala stödet för offren."

En upprörd läsare av Numerama formulerar det underliggande budskapet: "...à quoi bon légiférer sur l'inceste si on n'empêche pas les gens de pirater ?" "...vad är det för mening med att lagstifta om incest om man inte hindrar folk från att fildela?"

Dessa människor har nu officiellt kommit ut som bindgalna.