torsdag 30 april 2009

Konfiskerad demokrati

Under onsdagskvällen inleddes Nationalförsamlingens debatt kring hadopi-lagen i en, enligt nättidningen Numerama, "elektrisk" atmosfär. Det står klart att det nu är slut på problemet med frånvaro i kammaren. Oppositionens ledamöter hade slutit upp för att befästa hadopi-lagens nederlag den 9 april och majoritetens ledamöter för att få upprättelse för förödmjukelsen att på ett närmast historiskt vis ha låtit segern glida sig ur händerna genom att ta ut den i förskott.

Den socialistiske ledamoten Alain Néri (PS), som ledde arbetet i kammaren den ödesdigra dagen, tog tillfället i akt att tillbakavisa alla anklagelser, som framförts av UMPs näthatande talesman Frédéric Lefebvre, om att ha varit delaktig i "kuppen", påståenden som Néri kallar "lögnaktiga, oansvariga och smutskastande". Han fortsätter:
"Je dirais même mieux, des propos assimilables à un faux témoignage. Pour une raison évidente, c'est que M. Lefebvre nous dit comment se sont passées les choses alors que justement, il était absent de la séance" "Jag går till och med ännu längre; dessa påståenden är jämförbara med att bära falskt vittnesbörd. Av det uppenbara skälet att (Monsieur) Lefebvre berättar om hur saker gått till samtidigt som han inte ens själv varit närvarande."
Christiane Albanel (UMP) försvarade sin lag med, enligt Numerama, en för kulturministern nytillkommen läspning orsakad av muntorrhet och anspänning.
"L'essentiel c'est la gravité de la situation pour nos industries culturelles, pour nos créateurs, pour les centaines de milliers d'employés de nos entreprises culturelles, et pour la défense de la diversité culturelle" "Det viktiga är den allvarliga situationen för vår kulturindustri, våra kreatörer, vår kulturindustris hundratusentals anställda samt försvaret för den kulturella mångfalden."
Tvärtom, menade Christian Paul (PS), mycket upprörd: "Dans une démocratie qui ne serait pas confisquée, l'Hadopi aurait déjà rejoint les oubliettes de l'Histoire (...) Le Président de la République voulait être avec l'Hadopi le sauveur des arts et des lettres, il apparaîtra comme le chef des lobbyistes" "I en demokrati som inte blivit konfiskerad skulle hadopi-lagen redan förpassats till historiens glömska (...) Republikens president ville, med hadopi-lagen, bli konstens och litteraturens frälsare, men han framstår som lobbyisternas överhuvud."

I en intervju i gårdagens Le Monde förklarar UMPs ledamot Alain Suguenot att det är parlamentets roll att förbättra regeringens lagförslag. Men om allt är fastslaget redan från början så "...il ne sert à rien d'intervenir dans le débat, ni même de voter contre." "...tjänar det ingenting till att delta i debatten, inte ens att rösta emot."