torsdag 28 januari 2010

Min artikel i Neo

Här är min hadopi-artikel i det nyaste numret av Magasinet Neo - första numret 2010, och det första numret med Paulina Neuding som chefredaktör.

Fåfänga Franska Försök

Otroligt fin lay-out! Jag älskar illustrationerna. Devisen "Sveriges vackraste samhällsmagasin" är välmotiverad.

fredag 8 januari 2010

Det rätta ansiktet

Idag invigdes officiellt myndigheten HADOPI; "la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet" av kulturminister Frédéric Mitterrand, som enligt Le Nouvel Observateur var "synbart besvärad".

"Hädanefter", deklarerade kulturministern, "så har den berömda hadopi-lagen ett ansikte!". Närmare bestämt det som tillhör Marie-Françoise Marais, tidigare rådgivare vid den högsta juridiska instansen Cour de Cassation (eng.), som nu utnämnts till Högsta Myndighetens chef. HADOPI är därmed "redo att skrida till verket", vilket betyder att de första varningsmailen kommer att skickas ut "tidigast april, senast juli". Men tvärtemot vad man vill låta påskina betyder det ingenting mer. Det är ett märkligt spel för gallerierna.

Le Point konstaterar att en mängd frågor förblir hängande i luften. Ministern kan inte besvara frågan om hur stor HADOPIs budget är. På den direkta frågan till Marais, hur mycket pengar hon kommer att förfoga över blir svaret att hon inte vet. Och hur har hon blivit tillsatt? "Det kan jag inte säga", svarar ministern.
Hur mycket kommer de tekniska lösningarna hos internetleverantörerna att kosta? "Ingen aning", ler ministern, innan han fastslår: "Vi kommer inte att stå för kostnaderna."
Kostnader som enligt internetföretagens beräkningar med lätthet kommer att överstiga 100 miljoner euro.
"De har lovat betala och de skall betala",
säger en rådgivare. "Vi håller på att förklara för dem att de måste det", betonar ministern.
"Internetleverantörerna har inte lovat betala någonting överhuvudtaget!", utbrister Yves Le Mouël, vd för branschorganisationen Fédération Française des Télécoms. "Så sent som vid förra mötet förklarade vi tydligt att vi förväntar oss att regeringen tar på sig hela ansvaret för kostnaderna".

Och så den mystiska mjukvara alla internauts förväntas installera för att skydda sig mot anklagelser från Högsta Myndigheten? Ingenting nytt. Det finns fortfarande ingen som kan svara på frågan hur den skall se ut.

Det känns mer och mer som slöseri med tid att bekämpa Hadopi, eller ens bli upprörd. Det enda rationella skäl som tycks återstå är artighet mot den politikerklass som tror att de faktiskt har makt över Nätet. Det har de inte. Men de kanske bör fortsätta att tro det. Let´s be polite.

Etapp Tre

Hadopi-debatten har tagit fart igen i Frankrike, efter att kulturministerns tillsatta kommission - Zelnik-kommissionen - offentliggjort sin utredning (pdf.) mer än en och en halv månad efter utsatt tid.
Sarkozy har under tiden upptagits av andra intressen, exempelvis sin nya gröna vurm, vilken resulterat i förslag på en överkomplicerad "koldioxidskatt" som Författningsdomstolen, presidentens Nemesis, slängt i papperskorgen.

Zelnik-kommissionens utredning drar upp riktlinjerna för "Hadopi 3", vars mål är att komplettera de straffrättsliga åtgärderna mot piratverksamhet på Nätet genom att uppmuntra lagliga alternativ, samt att finna nya, kreativa vägar att finansiera skapandet.
Enligt Guillaume ChampeauNumerama är texten överraskande välbalanserad och försiktig, vilket tycks bekräftas av att underhållningsindustrins företrädare redan uttryckt besvikelse. Exempelvis har kommissionen avvisat förslaget att beskatta internetleverantörerna till förmån för underhållningsindustrin, utan att abonnenterna ånjuter minsta motprestation eller fördel - vilket branschen krävt. Samtidigt har de (och regeringen) bestämt avvisat en allmän "internetavgift" som dels skulle finansiera skapandet och dels berättiga till fri nedladdning. Denna lösning diskuterades inte ens av kommissionen, av rent ideologiska skäl.

Presidenten har tagit emot kommissionens förlag med entusiasm. Han meddelade, i samband med att utredningen presenterades, att staten är beredd att till hälften finansiera det "ungdomskort", la carte musique jeune, som föreslås erbjudas unga internauts för att, med presidentens ord, "vänja dem vid att åter betala för vad de lyssnar på".
Men han förordade även "snarast möjligt" filtrering av Internet, med det uttalade syftet att "automatiskt rena" nätet från "alla källor" till upphovsrättsskyddat och piratkopierat innehåll - för att på så sätt kunna undvika åtgärder "riktade mot internauts".

Presidenten klargjorde även sin avsikt att, såsom Zelnik-kommissionen föreslagit, beskatta de de reklamintäkter som genereras av den digitala ekonomins multinationella storföretag: Google, Microsoft, AOL, Yahoo! och Facebook, när de agerar på fransk mark. Särskilt utpekade presidenten Google som föremål både för beskattning och en kommande utredning av det franska konkurrensverket.

Presidenten uttalade även följande egendomlighet: "Il ne s'agit pas passer de l'aube de la caverne physique à la lumière du numérique. Il faut éviter que le numérique nous renvoie à l'âge de pierre des rapports humains en spoliant les artistes du fruit de leur travail."

"Det handlar inte om att gå från den fysiska grottans halvmörker till det digitala ljuset. Vi måste undvika att den digitala verkligheten kastar tillbaka oss till de mänskliga relationernas stenålder genom att beröva artisterna frukten av deras arbete."

Frågan är vad den franska högerregeringens oupphörliga diabolisering av Internet kommer att innebära för Frankrike som IT-nation.