fredag 8 januari 2010

Etapp Tre

Hadopi-debatten har tagit fart igen i Frankrike, efter att kulturministerns tillsatta kommission - Zelnik-kommissionen - offentliggjort sin utredning (pdf.) mer än en och en halv månad efter utsatt tid.
Sarkozy har under tiden upptagits av andra intressen, exempelvis sin nya gröna vurm, vilken resulterat i förslag på en överkomplicerad "koldioxidskatt" som Författningsdomstolen, presidentens Nemesis, slängt i papperskorgen.

Zelnik-kommissionens utredning drar upp riktlinjerna för "Hadopi 3", vars mål är att komplettera de straffrättsliga åtgärderna mot piratverksamhet på Nätet genom att uppmuntra lagliga alternativ, samt att finna nya, kreativa vägar att finansiera skapandet.
Enligt Guillaume ChampeauNumerama är texten överraskande välbalanserad och försiktig, vilket tycks bekräftas av att underhållningsindustrins företrädare redan uttryckt besvikelse. Exempelvis har kommissionen avvisat förslaget att beskatta internetleverantörerna till förmån för underhållningsindustrin, utan att abonnenterna ånjuter minsta motprestation eller fördel - vilket branschen krävt. Samtidigt har de (och regeringen) bestämt avvisat en allmän "internetavgift" som dels skulle finansiera skapandet och dels berättiga till fri nedladdning. Denna lösning diskuterades inte ens av kommissionen, av rent ideologiska skäl.

Presidenten har tagit emot kommissionens förlag med entusiasm. Han meddelade, i samband med att utredningen presenterades, att staten är beredd att till hälften finansiera det "ungdomskort", la carte musique jeune, som föreslås erbjudas unga internauts för att, med presidentens ord, "vänja dem vid att åter betala för vad de lyssnar på".
Men han förordade även "snarast möjligt" filtrering av Internet, med det uttalade syftet att "automatiskt rena" nätet från "alla källor" till upphovsrättsskyddat och piratkopierat innehåll - för att på så sätt kunna undvika åtgärder "riktade mot internauts".

Presidenten klargjorde även sin avsikt att, såsom Zelnik-kommissionen föreslagit, beskatta de de reklamintäkter som genereras av den digitala ekonomins multinationella storföretag: Google, Microsoft, AOL, Yahoo! och Facebook, när de agerar på fransk mark. Särskilt utpekade presidenten Google som föremål både för beskattning och en kommande utredning av det franska konkurrensverket.

Presidenten uttalade även följande egendomlighet: "Il ne s'agit pas passer de l'aube de la caverne physique à la lumière du numérique. Il faut éviter que le numérique nous renvoie à l'âge de pierre des rapports humains en spoliant les artistes du fruit de leur travail."

"Det handlar inte om att gå från den fysiska grottans halvmörker till det digitala ljuset. Vi måste undvika att den digitala verkligheten kastar tillbaka oss till de mänskliga relationernas stenålder genom att beröva artisterna frukten av deras arbete."

Frågan är vad den franska högerregeringens oupphörliga diabolisering av Internet kommer att innebära för Frankrike som IT-nation.