söndag 31 maj 2009

Överdriven nit

Regeringens talesman Luc Chatel beklagar den överdrivna nit som visats av polis och rättsväsende i Marseille, sedan en 47-årig filosofilärare blivit anhållen och därefter dömd till 100 euro i böter för störande av allmän ordning.
Filosofiläraren, som bevittnade en hårdhänt säkerhetskontroll, utförd av två poliser på järnvägsstationen Saint-Charles, ropade två gånger: "- Sarkozy, je te vois!, Sarkozy, jag ser dig!", vilket väckte de förbipasserandes munterhet.

Det skulle han inte ha gjort. Den slutgiltiga domen väntas den tredje juli.

Bloggen Les mots ont une sense konstaterar att det knappast kan innebära ett brott att höja rösten på en järnvägsstation under rusningstid och frågar sig istället om det var själva omnämnadet av den-vars-namn-inte-får-uttalas, som utgjorde brottet. Tydligen; och den benämningen på presidenten börjar dyka upp på forum och i kommentatorsfält.

En annan mycket märklig historia är fallet med universitetsläraren, journalisten och författaren Claude-Marie Vadrot, som nekades tillträde till Paris' botaniska trädgård.

Den 31 mars gick Vadrot med sina elever från en kurs i biodiversitet, vid Universitetet Paris VIII, för att besöka Jardin des Plantes. Eleverna släpptes in, men deras lärare stoppades av säkerhetsvakter vid grinden, på order.
Efter upphetsade diskussioner kom säkerhetschefen till platsen och påpekade föraktfullt att han visste vem Vadrot var; drog hans CV i sammandrag och hänvisade till hans regeringskritiska blogg.
Upprördhet. Protester. Vadrot uppsökte en annan ingång, men även den blockerades av dessa nitiska vakter.
Sedemera, då det bisarra i situationen tycktes gå upp för alla parter, släpptes han in - men bara på villkor att han inte skulle tala politik med sina elever. Ett löfte han "givetvis bröt, eftersom det var absurt".
University world news rapporterar på engelska.

Ett annat fall då en univeritetsanställd råkat ut för nitisk behandling, gäller Clément Onimus, doktorand i Mellanösterns medeltidshistoria, vid Sorbonne. Han deltog, som så många andra just nu inom universitetsvärlden, i en demonstration mot regeringens planerade universitetsreformer.
Han greps av elitpolisstyrkan CRS och släpptes först två dygn senare, omtumlad och bestört, efter att blivit anklagad för att ha kastat en vinflaska samt dessutom dolt sitt ansikte, vilket Sarkozy nyligen kriminaliserat. Omnius förnekar båda anklagelserna.

Sarkozys presidentperiod utmärks av denna alltmer tilltagande nit hos ordningsmakten; ett mentalt klimat som reflekterar presidentens benhårda attityd i frågor som rör säkerhet.

Bild på vänsterextremisten och anarko-ekologisten Vadrot när han försöker tränga sig in i den botaniska trädgården.

Fransk frukost

Kaffe, cigarett, huvudvärkstablett/zoloft.

Bonjour

En politik för åldringar

Nyhetssajten Eco89/Rue89 ser en logisk följdriktighet i den politik, som alltmer alienerar Sarkozy från Frankrikes unga.

Han vänder sig helt enkelt inte till dem
, utan framför allt till de som röstade fram honom: de franska seniorerna.
I åldersgruppen över 60 år har presidenten ett imponerande 65%-igt väljarstöd. I åldersgruppen över 70, stiger det till 68%.

Inrikes säkerhet, disciplin och säkerhetskontroller i skolan, pensions- arvs- och Alzheimerfrågor, hårda tag mot invandrare, motstånd mot Turkiets inträde i EU - allt detta tilltalar Frankrikes pensionärer.

Unga får däremot se sina villkor stadigt försämras på arbetsmarknaden och i universitetsvärlden. I den offentliga debatten omnämns unga mest i samband med nya lagförslag och åtgärder mot kriminalitet, t ex i det krig mot ungdomsgäng, som presidenten utlyst.
Nyligen visade en undersökning att 51% av fransmännen har en negativ bild av ungdomen.

Och så hadopi-lagen; effektiv endast som ren provokation mot den unga generationen, möjlig att föreställa sig endast för den som inte förstår vare sig internets teknik eller idé, understödd av stjärnor som hade sin storhetstid på 60-talet.

Frankrike under Sarkozy står med ena foten i graven.

lördag 30 maj 2009

Prinsessan de Clèves

Den franska litterära världen är ytterst elak.

I början av året lanserade Le Nouvel Observateurs litteratursajt bibliObs en kampanj; le Sarkothon 2009 där man drypande av hån uppmanade medborgarna att skicka böcker till den illitterate kulturfienden Sarkozy: "VOUS AVEZ DES LIVRES, Nicolas Sarkozy n’en a pas. Vous les avez lus, pas lui. Soyez solidaires et citoyens: offrez un livre à notre président!"

"NI HAR BÖCKER, det har inte Nicolas Sarkozy. Ni har läst dem, det har inte han. Var solidariska medborgare: skänk en bok till vår president!"


Detta segment av kulturvärlden har presidenten inte imponerat på; litteraturens folk angriper honom oupphörligen för hans bristande bildning, hans fientliga inställning till klassiska franska verk och hans vulgära framtoning, som man jämför med en rappares. Särskilt avskyr man hans iögonfallande klockor.

På listan av böcker som Le Nouvel Observateur ville skänka presidenten återfinns ett emblematiskt verk: La Princesse de Clèves, av Madame de La Fayette, utgiven år 1678. (Wikipedia, eng.)

Denna bok har presidenten ett sällsynt ont öga till. Vid ett flertal tillfällen har han uttalat sig nedsättande om detta centrala franska verk, som läses i alla skolor.
Ett av de mer anmärkningsvärda angreppen skedde i februari 2006, då presidenten sett de allmänbildningsfrågor som skulle ställas till personer som sökte statlig tjänst:
"Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d’interroger les concurrents sur 'la Princesse de Clèves'. Je ne sais pas si cela vous est souvent arrivé de demander à la guichetière ce qu’elle pensait de 'la Princesse de Clèves'."
"En sadist eller en idiot hade fört upp på programmet att utfråga konkurrenterna om 'La Princesse de Clèves'. Jag vet inte om ni någonsin frågat någon bakom en disk vad de tycker om 'La Princesse de Clèves'."

Boken har nu blivit en symbol. Den slår försäljningsrekord. Man anordnar offentliga uppläsningar i flera franska städer. På bokmässan i Paris förra veckan lanserades en turkos knapp att bära på kläderna, med texten Je lis la Princesse de Clèves, "Jag läser la Princesse de Clèves". Tv-kanalen France 5 uppmanade i sin sändning "La Grande Bibliotèque" fransmännen att sända ett exemplar av denna bok till presidenten - om de inspirerats till detta av BibliObs kampanj är oklart.

Hur säljer man en bok?, frågar sig BibliObs, och svarar: Genom att be Sarkozy att uttala sig nedsättande om den.

Björn Wiman, kulturchef på Expressen, försöker föreställa sig en motsvarande, svensk situation.

Absolut skönhet; ett bloggkonstverk

Malmöoperan gav för en tid sedan reklambyrån Studio Total uppdraget att väcka intresse för sin verksamhet på ett helt nytt sätt: genom att kommunicera på Nätet, genom att använda Nätet på dess egna unika villkor.
Studio Total skapade bloggen Black Ascot och den fiktiva personen Erika Ascot, som "bor med sin styvmoster i en lägenhet på Östermalm med 5 kakelugnar och 750 klänningar."

Bloggen är ett visuellt mästerverk och texterna intensiva, djupt kreativa, originella och perverterade. Erika Ascot uppgavs vara 18 år, självförbrännande, dekadent och självmordsbenägen.
Bloggen fick snabbt tusentals läsare.

Avslöjandet av Erika Ascots icke-existens väckte starka känslor; dels bland dem som följt henne som en medsyster, dels bland dem som tyckte hela idén var omoralisk - och dessutom: hittade man på någon kunde man väl åtminstone hitta på ett bättre föredöme för den unga läsekretsen!

Personligen ser jag bloggen som ett fullödigt konstverk.
Jag anser dessutom att kulturinstutitionen Malmöoperan förstått något väsentligt: antingen använder man sig av Nätet för att skapa intresse (i detta fall kring uppsättningen Vanessa) samt nå den unga publik som befinner sig där - eller så lierar man sig med Nätets fiender och, i förlängningen, ser sin verksamhet förtvina och dö.

Dock; för mig innebar även projektet Black Ascot personlig smärta. Dels för att det är över - Erika har dödförklarats och bloggen upphört - dels för att läsupplevelsen var så stark, så intensiv, så omtumlande för att den innebar ett sådant absolut igenkännande.
De franska fraserna, bilderna på Françoise Sagan, på Anaïs Nin, referenser till favoritböcker som också är mina: Bonjour Tristesse, Den hemliga historien, Alice i Underlandet, omnämnadet av utvalda klädesplagg av klädskapare jag älskar - och den alltid närvarande känslan av undergång.
Jag växte upp som hon!
fast utan burgenhetsrekvisitan och inte på Östermalm. Det var ofattbart: Black Ascot var en elektrisk chock; som att lägga handen på en palantír - Fara!

Hon fanns inte. Jag finns däremot. Jag bloggar, alltså finns jag.

Goda föresatser

Begreppen filtrage, filtrering, och blocage, blockering är heta diskussionsämnen i samband med hadopi- och loppsi-lagarna. I debatten tycks orden vara utbytbara.

Motståndare använder också begreppet flicage - från ordet flic, snut - för att frammana bilden av en pågående "snutifiering" av Nätet.

För den högste chefen på polismyndigheten l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, Centrala byrån för kamp mot cyberkriminalitet med hjälp av informations- och kommunikationsteknologier (OCLCTIC), finns en avgörande skillnad mellan de två förstnämnda begreppen - och det tredje utgör ingen fara.

Kommissarie Christian Aghroum, intervjuad av PCImpact, ser inga problem vid tillämpningen av LOPPSI, som ger hans polismyndighet befogenhet att beordra internetleverantörer i enlighet med inrikesministeriets önskan, att förhindra tillgången, enligt valfri metod och med omedelbar verkan, till vissa sajter eller webportaler med barnpornografiskt innehåll.
Inrikesministeriets lista kommer inte att offentliggöras.

Denne polischef, som verkligen arbetar mot barnpornografi, försäkrar att endast och uteslutande denna typ av sajter, vars innehåll dessutom är helt otvetydigt, kommer att blockeras - inte filtreras. Han säger:
"Ce n’est pas du filtrage, c’est du blocage. Ce n’est pas pareil, on est en démocratie ici. Nous, notre vocation c’est pas de lire ce qui passe et de dire, ça c’est bon, ça ce n’est pas bon. On bloque uniquement (...)"
"Det är inte fråga om filtrering, utan om blockering. Det är inte samma sak, vi befinner oss i en demokrati, här. Vår uppgift är inte att avläsa det som passerar och säga 'det här är bra, det här är inte bra'. Vi blockerar enbart(...).

Filtering
hör alltså inte hemma i en demokrati, fastslår polischefen, och blockering avses endast beröra barnpornografi av uppenbar art - blockeringsproceduren skall alltså inte ens appliceras på sajter för annan straffbar verksamhet, såsom spridandet av rasist- och nazistpropaganda. I så fall krävs, liksom idag, en lagtolkning och ett domstolsförfarande.

"Ce que voulait le gouvernement, c’était limiter au blocage la capacité de réaction immédiate et sans conteste. (...) Mais dans l’immédiat, l’autorité administrative ne peut pas bloquer un site sans avoir l’assurance qu’il s’agit d’une infraction."


"Det regeringen vill, är att begränsa blockering till det som kan motivera en omedelbar reaktion som inte kan ifrågasättas. (...) För närvarande kan inte en administrativ myndighet blockera en sajt utan en försäkran om att det rör sig om brott."

Problemen uppstår så snart man inte delar poliskommissariens tro på systemets goda vilja och ärliga uppsåt. De uppstår så snart man inte känner sig övertygad om att just dessa åtgärder, på ett fullkomligt unikt sätt, aldrig kommer att bli föremål för ändamålsglidning.

fredag 29 maj 2009

Cred

Glädjefylld uppdatering: Isobel i Expressen!
Oscar Swartz följer upp.
Och Rick Falkvinge är en klok man.

Oscar Swartz i Sydsvenskan.
Erik Josefsson i Största Allmänhet.

De svenska piraterna bordar Europaparlamentet! skriver Le Figaro i en uppskattande artikel, generöst kryddad med citat av Falkvinge och Engström. (Alla talar franska)

Ännu en artikel - nu i Le Point.

Lokal diktatur i 25 enklaver

President Sarkozy höll igår ett tal (artikel och filmsnutt hos Le Nouvel Observateur) där han återigen exponerade sin formliga besatthet vid hårdhänt brottsbekämpning.

Hans bildspråk är häpnadsväckande aggressivt. Han använder metaforer som opérations coup de poing, "knytnävslagsoperationer", för att beskriva polisinsatser, han talar om ett slut på la dictature des bons sentiments, snällhetens diktatur, och om att äntligen göra upp med den angélisme, den idealism, som varit förhärskande i decennier.

Han talar om kompromisslöshet. Han talar om brottsförebyggande åtgärder; men de betyder för honom en "återerövring" av 21 av de värsta ("sénsibles", känsliga) kvarteren runt Paris, och fyra till i resten av Frankrike:
"Je veux une mobilisation complète des forces de l'ordre sur cet impératif majeur. La présence de la force publique doit y être constante, visible, massive, qu'aucune rue, aucune cave, aucune cage d'escalier ne doit être abandonnée aux voyous".

"Jag vill ha en fullständig mobilisering av ordningsmakten kring detta centrala imperativ. Den samhälleliga närvaron måste vara konstant, synlig, massiv, så att inte en enda gata, inte en enda källare, inte en enda trappuppgång överges till förmån för slynglarna."

En mängd nya statstjäntemän skall stationeras i de känsliga kvarteren för att bekämpa droghandel - genom att "détecter les signes extérieurs de richesse", spana efter yttre tecken på rikedom.
Alla myndigheter skall samarbeta villkorslöst: "Il n'y a pas à mes yeux de secret professionnel qui tienne, entre services de l'Etat, lorsque la sécurité des Français - ou celle de l'Etat - est en jeu"

"I mina ögon existerar inte tystnadsplikt mellan statliga myndigheter då fransmäns - eller Statens - säkerhet hotas.", fastslår Sarkozy.

Han kräver ytterligare 1000 specialutbildade poliser.
Alla "aggressioner mot poliser eller gendarmer" skall betraktas som "un défi porté à la République" - en utmaning mot hela Republiken.

Daniel Cohn-Bendit (De Gröna), en av männen bakom den legendariska 138an, konstaterar i vad som måste ses som ett understatement, att Sarkozys förlag är smaklösa.
Och att hans åtgärder "saknar både huvud och svans", dvs är rent nonsens.

torsdag 28 maj 2009

Sarkozy undviker Bildt

President Sarkozy, som var väntad till Sverige den 2 juni, skjuter på sitt besök.
Orsaken antas vara den intervju med Carl Bildt som publicerades i Le Figaro i måndags, i vilken den svenske utrikesministern inte bara tar ställning för ett turkiskt medlemskap i EU - han tar också tydligt avstånd från Frankrikes omhuldade protektionism.

Sarkozy är dock inte en man som skyr konflikter, konstaterar journalisten Pierre Rousselin; han borde tvärtom resa till Sverige omedelbart.
Rousselin spekulerar i orsaken till det atypiska beteendet:
"S'il ne le fait pas, c'est qu'il veut préserver l'avenir et s'attend à quelques difficultés pendant la présidence suédoise."

"Om han inte gör det, så beror det på att han vill vara försiktig inför framtiden och förväntar sig en del svårigheter under det svenska ordförandeskapet."


Amen to that.

Biennalen i Venedig - Sverige och Frankrike

Sverige kommer att representeras vid konstbiennalen i Venedig av the Embassy of Piracy - ett frihetseuforiskt, nätälskande, gränsöverskridande papperspyramidprojekt. Världens största ambassad, på vilken man befinner sig så snart man vikt en liten papperspyramid. Från denna lilla pyramid emmanerar Nätet och alla närvarande befinner sig därmed under Nätets egid. Och är fria.

Den absoluta motsatsen uttrycker konstnären Claude Lévêque's skapelse, i den franska paviljongen.

Le Grand Soir (Den Stora Aftonen) är ett arkitektoniskt verk som gestaltar instängdhet, fångenskap och hög säkerhet. Ett trångt och komplicerat byggnadsverk, som frammanar känslan av ett fängelse.

Verkets titel; Le Grand Soir syftar på ett revolutionärt begrepp ur den anarkistiska och marxistiska 1800-talsmytologin; sinnebilden för en brytning med det gamla, en ny tid, en ny världsordning, en revolution.

Konstnären förklarar:

"Je ne cherche pas à parler précisément des prisons et de leur état en France aujourd'hui, mais de la privation de liberté dans une société contemporaine de plus en plus sécuritaire. Les gens y sont dirigés comme des fauves dans un cirque."

"Jag försöker inte tala direkt om fängelser och deras tillstånd i Frankrike idag, men om frihetsberövandet i ett modernt samhälle som alltmer präglas av säkerhet. Människor dompteras i det, som djur på en cirkus"

Claude Lévêque inspirerades av ett besök i fängelset Saint-Mihiel, i Lorraine, en upplevelse som gjorde djupt intryck:

"C'est une prison moderne. J'ai eu un choc terrible là-bas. J'y ai vu le conditionnement des humains à niveau d'animaux : tous en cage, les détenus comme les gardiens. Avec entre les différentes parties de la prison des zones de transit ultrasécurisées. C'est tout à fait le système de la surveillance panoptique tel que Michel Foucault l'a analysé dans Surveiller et punir..."

"Det är ett modernt fängelse. Jag fick en fruktansvärd chock när jag kom dit. Människor reducerades till djur: alla i bur, internerna såväl som vakterna. Mellan fängelsets olika delar; högsäkerhetszoner. Det är helt och hållet ett panoptiskt övervakningssystem som det som Michel Foucault analyserar i Övervakning och Straff..."

På frågan om Claude Lévêque anser sig vara en politisk konstnär svarar han:

"Je suis assez honnête avec moi-même pour savoir qu'un artiste ne peut pas changer le monde. Tout au plus aide-t-il ses contemporains à mieux voir leur monde."

"Jag är så pass ärlig mot mig själv att jag inser att en konstnär inte kan förändra världen. Som bäst hjälper han sina samtida att se sin värld bättre."

Det svenska och det franska verket skulle nästan kunna ses som komplementära.

Filosofer!

Franska internauts kan nu läsa om Lars Gustafsson och hans ställningstagande för Piratpartiet, i en artikel publicerad på nätnyhetssajten Numerama.
Lars Gustafsson presenteras i rubriken som en "...très éminent auteur et philosophe Suédois", "...mycket framstående svensk författare och filosof."

Ur kommentatorsfältet: "En utomordentlig nyhet. Parallellen med den franska revolutionen kommer att återanvändas över hela det franska Nätet."
"Lyckligtvis finns fortfarande sådana personer det gör en på gott humör."
"Leve Sverige, ett föredöme för motståndet."

Någon frågar: Finns det fortfarande filosofer och intellektuella i Frankrike?
Ett av svaren: Jag tror Foucault var den sista. Förresten måste man läsa Foucault, han är jävligt aktuell, som 'Övervakning och straff'..."

Så sant: Michel Foucault's helt briljanta verk Övervakning och straff behandlar just Statens maktutövning och diciplinering av medborgarna från 1600-talet och framåt. En dessvärre brännande dagsaktuell och djupt fascinerande bok, publicerad första gången 1975.
Foucault analyserar här den filosofi som låg bakom Panopticon (Wikipedia, eng.), en teorietisk fängelsekonstruktion från 1700-talet - som faktiskt är den allra bästa metafor för dagens övervakningslagar, exempelvis FRA-lagen, som överhuvudtaget kan tänkas.

Men - i Numeramas kommentatorsfält kastar man sig snabbt in i en diskussion om den svenska kulturministerns förtjusning över TBP-domen. Franska internauts försöker alltså följa utvecklingen i Sverige genom att läsa svenska tidningar - med hjälp av översättningsprogram.

Sverige har ögonen på sig. Men inte av de skäl vissa politiker tror.

onsdag 27 maj 2009

Endast döda får röka på bild

Någon kanske minns Affären Tati?
En affisch som avbildade filmskaparen och humoristen Jacques Tati med pipa i munnen censurerades av det franska järnvägsbolaget och Paris' kollektivtrafik eftersom det är i lag förbjudet att på allmän plats uppmana till nyttjande av tobak. Pipan fick således döljas - bakom en gul vindsnurra.

Nu har Frankrikes etiska råd för reklam l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) uttalat sig och löst problemet. Jacques Tati får röka på bild, berättar Le Monde, liksom Audrey Tautou på en filmffisch, men då i sin roll som Coco Chanel - eftersom följande tre kriterier uppfylls:

Reklamkampanjen skall ha en konstnärlig eller kulturell avsikt, och avsändaren får inte ha något att göra med tobaksindustrin.

Tobakskonsumtionen måste vara oskiljaktig från den avbildade personens image. Exempel: George Brassens (sångare), André Malraux (författare och kulturminister) och Jean-Paul Sartre (filosof). Samt nämnda Coco Chanel och Jacques Tati.

Personen måste vara död.

Endast så undgår man den franska tobakscensuren.
Nu skall jag ta en cigarett.

Det oantastliga svepskälet

La Quadrature du Net går som väntat ut med hård kritik mot LOPPSI. Under rubriken "LOPPSI: skyddandet av barn svepskäl för censur av Nätet" skriver man:

"La loi LOPPSI vient d'être déposée au Conseil des Ministres pour un examen prochain au parlement. Elle contient entre autres la mise en place d'une infrastructure extrêmement inquiétante de filtrage des contenus sur Internet. Ce dispositif, inefficace dans la lutte ô combien légitime contre la pédopornographie, ouvre en réalité la porte à la censure d'Internet et constitue une grave atteinte à la neutralité du réseau. Les citoyens doivent refuser ce contrôle du Net dicté par le président Sarkozy.
"
"LOPPSI-lagen har just lagts fram vid ministerkonsejen, för snar behandling i parlamentet. Den introducerar bland annat en extremt oroande infrastruktur för filtrering av innehållet på Nätet. Dessa åtgärder, ineffektiva mot den ack så legitima kampen mot barnpornografi, öppnar istället dörren för en censur av Internet och innebär en grovt angrepp på Nätets neutralitet.
Medborgarna bör avvisa denna kontroll av Nätet, dikterad av president Sarkozy."

Jérémie Zimmermann, medgrundare och talesman för La Quadrature du Net konstaterar:

"L'instrumentalisation de la pédopornographie pour justifier la mise en œuvre de dispositifs de contrôle du Net ouvrant la porte à la censure est intolérable. L'examen de la LOPPSI doit être l'occasion d'un débat public sur l'inefficacité des dispositifs de filtrage et les menaces qu'ils font planer sur les libertés individuelles, ainsi que sur les moyens réels, humains et financiers, de lutte contre la pédopornographie. Les citoyens doivent se mobiliser pour que le filtrage soit abandonné à tout prix, comme en Australie où il a été un échec cuisant
."
"Instrumentaliseringen av barnpornografi för att rättfärdiga åtgärder för kontroll av Nätet öppnar dörren för en oacceptabel censur. Behandlingen av LOPPSI-lagen bör innebära ett tillfälle för en offentlig debatt om ineffektiviteten hos åtgärder vidtagna i syfte att filtrera, samt de hot dessa innebär mot individens rättigheter, såväl som för de reella, mänskliga och ekonomiska åtgärderna i kampen mot barnpornografi. Medborgarna måste mobilisera sig för att planerna på filtrering överges till varje pris, liksom i Australien, där detta innebar ett smärtsamt nederlag."

Endast 32% av de sajter som filtrerades bort av myndigheterna i Australien visade sig verkligen innehålla barnpornografi - resten bestod av annat klandervärt, som kritik mot filtrering och censur.

Copyriot kan avslöja att denna teknik också används av Moderaterna och dess kristhögersyskonparti i Tyskland.

Hyllning till Lars Gustafsson

Att läsa Lars Gustafssons inlägg i debatten om Nätets frihet är som att andas rent syre och dricka friskt källvatten.
Han är en sann intellektuell, med en imponerande tankeskärpa och en respektingivande integritet.
De flesta av Sveriges "intellektuella" och författare når inte denne man till fotknölarna.
Det är en odelad njutning att läsa passager som denna:

"Intellektuell och personlig integritet för medborgarna, kort sagt ett internet som inte har förvandlats till en myndighetskanal av lobbypreparerade domstolar och EU-politiker i halskoppel, är rimligtvis viktigare än behoven hos en i huvudsak industriell litteratur- eller musikscen som snabbt förvittrar till makulatur redan i upphovsmännens egen livstid."


Dessutom gör han en intressant jämförelse mellan vår egen tid och tiden före den franska revolutionen - då statsmakterna förgäves försökte bekämpa den nya informationsspridningen:

"En ny idévärld växer fram och den skulle inte ha kunnat göra det utan att bäras av en allt snabbare utvecklad teknologi.
Razzior i hemliga tryckerier, beslagtagna tryckalster och – än mer – beslagtagen tryckeriutrustning. Arresteringsbrev och äventyrliga nattliga transporter mellan preussiska enklaven Neuchâtel – där inte bara en stor del av delarna i Encyklopedin kom till, utan också åtskillig djärv pornografi mellan de ateistiska pamfletterna – och Paris.
Mellan cirka 1730 och 1780-talen fyrdubblades antalet statliga censorer i Frankrike och beslagen mot illegala tryckerier växte i ungefär samma tempo. Som vi vet nu, hjälpte det inte. Snarare verkade censurens och tryckerirazzians tillväxt stimulerande på de nya idéerna och satte ordentlig fart på deras utbredning.
"

Vi ser det hända igen, inför våra ögon.

Andra intellektuella med tankeskärpa och integritet som skriver om Gustafsson: Oscar Swartz, Stefan Stenudd, Isobel och Rasmus Fleisher (Copyriot) - som dessutom översatt texten till engelska.

I Säkerhetens namn

Frankrikes inrikesminister Michèle Alliot-Marie lade fram LOPPSI (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) - ett åtgärdspaket för inrikes säkerhet - vid en ministerkonselj nu på morgonen.

Lagen tar ett ambitiöst grepp om ett stort antal hot mot säkerheten, både i verkligheten och på Nätet - från trafiköverträdelser till terrorism, barnpornografi och droghandel.
Dock är brott i den virtuella världen högprioriterade.

Vid ett internationellt forum om cyberkriminalitet den 24 mars i Lille, presenterade Alliot-Marie de omfattande åtgärder som planeras och de betydande resurser regeringen kommer att ställa till förfogande i kampen mot brottslighet på Nätet.

"La cybercriminalité d'aujourd'hui se distingue de celle d'hier d'abord par son étendue. Criminels et délinquants ont compris qu'ils pouvaient, grâce au monde virtuel, reproduire et amplifier ce qu'ils faisaient dans le monde réel. (...) Ma priorité a été de renforcer nos capacités d'action contre la cybercriminalité."

"Dagens cyberkriminalitet skiljer sig från gårdagens främst i det att den är mycket mer utbredd. Kriminella och lagbrytare har förstått att de, tack vare den virtuella världen, kan återskapa och förstärka vad de gör i den verkliga. (...) Min prioritet har varit att förstärka vår kapacitet att bemöta cyberkriminaliteten."

I denna ingår exempelvis flera hundra specialutbildade poliser vars arbete helt skall inriktas på cyberkriminalitet.

Polismyndigheten "l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et del la Communication", OCLCTIC (!) skall övervaka all olaglig information på Nätet samt ta emot anmälningar om allehanda oegentligheter.

Barnpornografiskt material skall blockeras med omedelbar verkan av en internetleverantör på order av Inrikesdepartementet.
Datorer - tillhörande terrorister, droghandlare, pedofiler etc. - skall kunna "avlyssnas" på distans i realtid.

För övrigt skall det också bli lättare att kräva ett DNA-prov för polisregistret FNAEG. Detta register har redan varit föremål för en betydande ändamålsglidning och prover tas nu på misstänkta eller "misstänkt inblandade" närmast rutinmässigt.

Denna uppenbara möjlighet till en mer eller mindre lättvindig ändamålsglidning utgör kärnan i den omfattande kritik som nu framförs.
LOPPSI
sätter en rad mycket kraftfulla verktyg i händerna på statens företrädare.

En kommentator hos nätaktivisten Korben frågar sig: "Har Frankrike blivit västvärldens försökslaboratorium för repressiv teknik?"

Lagförslaget(pdf)

tisdag 26 maj 2009

Fransk (PP)-bevakning

Uppdatering: Överförtjusta reaktioner i kommentatorsfältet. Men någon uttrycker sina farhågor: "Det skulle inte förvåna mig om valurnorna försvann, med den korruption de har däruppe.". Ouch! - men det är sant: Numeramas läsare har också kunnat följa TBP-rättegången...

Numerama skriver om Piratpartiets "spektakulära" väljarstöd i opinionsundersökningar - och den svenska "politiska jordbävningen" som kan skicka två ledamöter till Europaparlamentet.

Guillaume Champeau uppdaterar franska internauts.

De tusen registrens land, del 2

Lag, ordning och framför allt säkerhet, är president Sarkozys ledord.
Särskilt märkbart blev detta under hans tid som inrikesminister då han i den inrikes säkerhetens namn genomdrev ett flertal hårda lagar som kraftigt utökade polisens och det paramilitära gendarmeriets befogenheter. Allt under omfattande protester.

Parti Socialiste
fördömer i en kommuniké (21/5-09) Sarkozys "maximala instrumentalisering av säkerhetsfrågorna" och resultatet av den hittils sju år långa period, under vilken Sarkozy infört den ena drakoniska lagen efter den andra - utan att för den skull få ner brottsligheten.
Sedan 2002 har Sarkozys politik resulterat i 23 nya lagar som definierar och sanktionerar olika former av kriminalitet.

Mest kritiserade är LSQ (Loi sur la sécurité quotidienne, Lagen om säkerhet i vardagen), LSI (Loi pour la sécurité intérieure, Lagen om inrikes säkerhet) och Perben II (Loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Lagen av den 9 mars 2004 rörande rättsystemets anpassning till kriminalitetens vidareutveckling).

Alla dessa lagar har också utökat ansvarsområdet för FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, Det nationella automatiserade registret över genetiska fingeravtryck) - ett DNA-register som kontinuerligt fylls på med DNA-prover tagna från individer av allt mer banala skäl. Vägran att frivilligt lämna ett DNA-prov har kriminaliserats.

Genom ett dekret 2008 skapades så registret EDVIGE Exploitation Documentaire et Valorisation de l'Information Générale - ett polisregister över personer och grupperingar som på någon grund (exempelvis politisk, religiös eller facklig tillhörighet) kunde antas innebära ett hot mot rikets säkerhet. Ett register grundat på misstankar, som dessutom kunde tillåtas innehålla känslig personlig information rörande en persons hälsa, politiska åsikter, världsåskådning eller sexuella preferenser.
Dock: en våg av vrede och protester tvingade regeringen att dra tillbaka dekretet och omarbeta det kraftigt.

Men samtidigt föddes registret CRISTINA; Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et les Intérêts NAtionaux, Centralisering av inrikes upplysningar för territoriell säkerhet och nationella intressen, vars innehåll rör rikets säkerhet och därför är hemligt.

Att i detta klimat och med en person som Nicolas Sarkozy, tala om vikten av ett fritt Internet faller på sin egen orimlighet. För en person med presidentens läggning och agenda måste förekomsten av ett Nät som inte är underställt statlig kontroll förefalla närmast outhärdlig.

Sarkozy vill göra på Nätet det han redan gjort i verkligheten.

De tusen registrens land, del 1

Frankrike har en lång tradition av att föra register över sina medborgare. Sedvänjan kan spåras tillbaka åtminstone till Louis XIV's regeringstid (1643-1715). Dessa tidiga register syftade till att kontrollera kungarikets hantverkare, så att de inte lämnade landet med franska fabrikationshemligheter.

I slutet av 1700-talet utfärdades inrikespass för alla laglydiga personer som ville lämna sin kanton. Målet, framför allt; att övervaka och förhindra folkförflyttningar.

Under Napoleon fördes register över arbetare, som försågs med dokumentet Livret Ouvrier, ett obligatoriskt arbetarpass för statlig social och ekonomisk kontroll. I passet angavs arbetarens "personuppgifter" och signalement, samt vilken arbetsgivare som anställt denne. Passet innehöll också en påminnelse om förbudet (från 1791) att ingå koalitioner.

Polisen förde fr o m 1886 register över misstänkta spioner och utlänningar. Carnet B innehöll 1914 ca 2500 namn.

Under 1900-talet upprättades register över kommunister och, under Vichy-regimen, över judar - ett register som sedemera överlämnades till Gestapo.

Upprättandet av allehanda register accelererade givetvis under senare delen av 1900-talet.
År 1974 bildades La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), för att beskydda och försvara den personliga integriteten i den digitala eran. En artikel i Le Monde (21/3-74 i faksimil) hade just gjort skandal med avslöjandet att en kraftfull dator tillhörande inrikesministeriet skulle sammanställa personuppgifter, dittils lagrade på 100 miljoner registrerkort, fördelade på ca 400 register.

Idag finns mängder av myndighets- och polisregister. Nyligen konstaterade Delphine Batho (PS) och Jacques-Alain Bénisti (UMP) i en parlamentarisk utredning att en fjärdedel av de ca 58 olika polisregistren saknar lagligt existensberättigande.

(Dessutom har de ofta, liksom många andra franska företeelser, fått namn av bisarra akronymer - som t ex OCTOPUS: Outil de Centralisation de Traitement Opérationnel des Procédures et des Utilisateurs de Signatures "Verktyg för centralisering av operationell behandling av tillvägagångssätt och av användare av signaturer" (!) - ett register över parisiska klottrare och deras "tags".)

Fortfarande orsakar register och framför allt alla försök till samkörning av register stora kontroverser.
Sarkozy introducerade genom ett dekret 2008 sin "Big Sister" EDVIGE - en fransk version av namnet Hedvig, men framför allt en akronym för ett minst sagt omfattande polisregister; Exploitation Documentaire et Valorisation de l'Information nérale.

Fortsättning följer

måndag 25 maj 2009

smått underhållande

Uppdatering: Nej, tydligen får de hållas med sina små enkäter. Det är uttala sig de inte får. 3 mars gjordes en enkät om hadopi-lagen: 99% var emot.

Det pågår just nu en enkät på UMPs ungdomsförbunds hemsida. "För", "neutral" eller "mot" LOPPSI?
98% är emot
. Undrar hur lång tid det tar innan det censureras?

UMP
s ungdomsförbund har censurerats förr. Exempelvis när de gick ut med sitt motstånd mot hadopi-lagen - som 88% var emot.

Den sista instansen

FFT; Fédération Française des Télécoms, som organiserar ett flertal stora franska telekombolag känner sig manade att ännu en gång gå ut och betona att de tycker hadopi-lagen är förträfflig - men att de inte tänker stå för de kostnader lagens verkställande kommer att innebära.
I en kommuniké 15/5-09 skriver FFT:
(...)
"La Fédération Française des Télécoms réaffirme son engagement dans la lutte contre le téléchargement illégal et rappelle qu’il appartient à l’Etat d’en financer le dispositif.
(...)
Les coûts de mise en œuvre de la riposte graduée dont la suspension de l'accès internet, sont à la charge de l'Etat."

"Fédération Française des Télécoms bekräftar sitt engagemang i kampen mot illegal nedladdning och påminner om att det tillfaller staten att bekosta åtgärderna.
(...)
Kostnaderna för att sätta 'graduated response' i verket, vilket inkluderar avstängning från Internet, skall finansieras av staten."

Man uppehåller sig länge vid vikten av att först och främst utveckla lagliga alternativ, som är lika attraktiva som de illegala, för att lagens "pedagogik" skall vara meningsfull. Man betonar också att det kommer att ta minst ett år att utveckla den teknik som kommer att krävas.
Slutligen hänvisar man till Författningsdomstolens beslut från 2008 där företags rätt till "likhet inför offentliga kostnader" slogs fast.

Samma författningsdomstol har nu fram till den 19 juni på sig att avgöra om hadopi-lagen är förenlig med den franska konstitutionen.

Men oavsett deras beslut kommer hadopi-lagen snart att prövas i den enda instans som egentligen har någon betydelse: verkligheten.

Det går fort nu

Frankrikes inrikesminister Michèle Alliot-Marie kommer att presentera lagförslaget för inrikes säkerhet; LOPPSI (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) vid en ministerkonselj nu på onsdag.

Beslutet är överraskande och har även överrumplat parlamentarikerna, åtminstone från oppositionen, som inte väntade sig detta förrän tidigast 2010.

Ingen verkar ha hunnit med. Numerama har snabbt fått upp en specialsajt helt dedikerad till detta lagförslag. (Guillaume Champeau frågar sig till och med om regeringen hoppas driva igenom det här medan fransmännen är på semester.)

http://loppsi.numerama.com/


Engelskspråkig bloggare om LOPPSI. Och en till.

Idag är en bra dag

Guillaume Champeau, aka Kad på nätnyhetssajten Numerama ser det svenska Piratpartiet som förelöpare till en europeisk, politisk rörelse.
Champeau bevakar Sverige och förser den franska publiken - Numerama har mer än 1 miljon enskilda besökare per månad - med nyheter om den svenska piratrörelsen, The Pirate Bay och tillhörande märkliga rättegångsturer. Han är dessutom den bästa, snabbaste och mest tillförlitliga rapportören av det franska inrikespolitiska eländet.

Intervjuad av Le Post, säger han följande om (PP) och framtiden:

"(...) Et effectivement, il est logique de voir un parti politique se créer et devenir rapidement populaire lorsqu’aucun parti politique ne répond à une préoccupation majeure des citoyens. La Suède a quelques années d’avance sur le reste de l’Europe à ce sujet, notamment parce que The Pirate Bay et d’autres sites s’y sont installés, mais le reste de l’Europe suivra rapidement. Ces partis grandiront jusqu’à ce que l’offre politique s’adapte à la demande des citoyens de libéraliser les échanges de culture sur Internet. C’est inévitable. C’était la même chose avec les Écologistes dans les années 1980. Aujourd’hui, tous les partis mettent la défense de l’environnement dans leurs priorités. Ils le feront demain avec la libéralisation d’Internet."
"(...) Och som sagt; det är logiskt att ett parti bildas och snabbt når populäritet då inget politiskt parti svarar mot medborgarnas mest angelägna farhågor. Sverige har några års försprång jämfört med resten av Europa när det gäller de här frågorna, särskilt som The Pirate Bay och andra sajter finns där, men resten av Europa kommer snabbt att följa efter. Dessa partier kommer att växa ända tills resten av politiken anpassar sig till medborgarnas krav på en liberalisering av kulturutbudet på Internet. Det är oundvikligt. Det var samma sak med ekologisterna på 80-talet. Idag prioriterar alla partier miljön. Det kommer de att göra imorgon med liberalisering av Internet."

Idag stoppar jag mitt röstkort i min slitna franska väska, uppsöker en röstlokal och lägger min röst på Piratpartiet. Hoppas du packat din väska, Christian Engström.

Idag är en bra dag för att konkret ta ställning för framtiden.

söndag 24 maj 2009

Europeiska Tricks

Jean-François Copé, UMPs talesman i Nationalförsamlingen, utgjuter sig ännu en gång över det Europa han inte vill se: Ett Europa där man nedlåter sig till "tricks" - som att ringa sina vänner och be dem lägga fram propositioner i syfte att ställa till bekymmer i den franska inrikespolitiken.
Givetvis talar han om de franska socialisterna, om "amendement Bono", eller 138an, och dess förödande - men ändå "fullständigt obetydliga" (!) - inverkan på hadopi-lagen.
Han säger:
"Pour moi, ce qui s'est passé au Parlement européen sur Hadopi, c'est toute l'Europe que je ne veux pas. L'Europe que j'aime, ce n'est pas celle là, celle des combines dans lesquelles les socialistes français (...) passent des coups de téléphone à leurs copains européens."
"För mig representerar det som hände i Europaparlamentet i samband med Hadopi allt det jag inte vill se i Europa. Europa som jag älskar, det är inte det här; där de franska socialisterna kan hitta på tricks och ringa sina europeiska kompisar..."

Och detta i syfte att "...hitta på att tillgång till Internet är en grundläggande rättighet."

Men nu är det, som sagt, kris för mjölkbönderna i Frankrike, med våldsamma protester som följd. Med anledning av detta säger Copé att det är dags att komma fram till en strategi på europeisk nivå, för hur man skall organisera marknaden och hantera de fluktuerande mjölkpriserna.
"Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, quand les cours sont élevés, on fasse une cagnotte qu'on puisse redistribuer sous une forme à déterminer quand les prix baissent ?" "Kan man inte tänka sig att när kursen står högt samla i en pott som man sedan kan fördela på det sätt som anses lämpligt då priserna sjunker?" frågar sig nu Copé.

Denne man, som ser som sin främsta uppgift att se till att Sarkozy "lyckas", är inte i avsaknad av personliga ambitioner. Han avslöjar att han förmodligen kommer att ställa upp i presidentvalet 2017.

Så, år 2017 - minns var ni läste det först: Jean-François Copé är en idiot!

fredag 22 maj 2009

Tal i Cannes

Den 19 maj höll kulturminister Christine Albanel ett tal i Cannes inför CNC, Centre National de la Cinematographie. Där sade hon bland annat följande:

"La loi "Création et Internet" a été définitivement votée par le Parlement quelques heures avant l’ouverture du Festival.

Cela a été un rude combat contre les idées reçues sur le mode : "la technique évolue trop vite, on ne peut rien faire ". Chez nos adversaires la fascination, voire le fétichisme de la technologie, le renoncement à l’action, l’abdication de toute ambition régulatrice, se sont substitués aux idées."

"Lagen om Skapande och Internet" röstades igenom definitivt av Parlamentet några timmar före öppnandet av Festivalen (Filmfestivalen i Cannes).

Det har varit en hård kamp mot fördomar av typen "tekniken utvecklas för fort, man kan ingenting göra". Hos våra motståndare har teknikfascinationen, för att inte säga fetishismen, tillsammans med oviljan att agera och abdikeringen från alla ambitioner att reglera, ersatt idéerna."

(...)

"Certes le piratage pose à tous les responsables politiques, dans le monde entier, un problème totalement inédit : celui de l’illégalité d’un phénomène de masse.

Mais un phénomène social injuste doit-il s’imposer au droit, sans discussion possible, dès lors que ce comportement est le fait d’un nombre massif de nos concitoyens ? ». Bref, l’État doit-il privilégier les habitudes d’une majorité, ou bien les droits d’une minorité?"

"Piratverksamheten har ställt de politiskt ansvariga inför ett aldrig tidigare skådat problem; olagligheten hos ett massfenomen.

Men skall ett orättvist socialt fenomen ta rättens plats, utan diskussion, då ett visst antal medborgare ägnar sig åt det? kort sagt; skall staten välja majoritetens vanor framför minoritetens rättigheter?"

(...)

"Créateurs et professionnels du cinéma, je vous ai constamment trouvé à mes côtés pour défendre cette loi. Et aujourd’hui je tiens à vous en remercier tous. (...)

Vous avez pris le temps d’expliquer l’esprit pédagogique de ce projet aux parlementaires et au grand public – à la télévision, à la radio, dans les colonnes des journaux, dans des réunions publiques. Vous avez passé de longues heures de vigilance nocturne dans les tribunes de l’Assemblée nationale, tandis que j’étais sur le banc des ministres."

"Kreatörer och professionella inom filmen; jag har hela tiden sett er vid min sida beredda att försvara lagen. Och idag vill jag tacka er alla. (...)
Ni har tagit er tid att förklara den pedagogiska innebörden i detta parlamentariska projekt - på tv, i radio, i tidningarna, vid offentliga möten. Ni har uppmärksamt tillbringat timmar nattetid på åskådarplats i Nationalförsamlingen, medan jag satt på ministrarnas bänk."
(Exempelvis: Luc Besson)
(...)

"Pour ma part, entre le droit de propriété des artistes et les habitudes de certains internautes, j’ai choisi le droit. Entre le fait accompli et la restauration du sens, j’ai choisi le sens.

Internet est une chance formidable pour la culture. Il est de notre devoir de le développer. Mais pas sans règles."

"För egen del, i valet mellan artisternas upphovsrätt och vanorna hos vissa internauts, har jag valt rätten. I valet mellan ett fullbordat faktum och besinning, har jag valt besinning.

Internet är en fantastisk chans för kulturen. Det är vår plikt att utveckla det. Men inte utan regler."

(...)

"La simple entrée en vigueur de la loi suédoise, voici un mois, a occasionné du jour au lendemain, sans qu’aucune sanction ne soit prise, une chute de 37% du trafic sur Internet dans ce pays et une envolée du recours à l’offre légale; (...)

Nous sommes à la pointe d’un mouvement mondial qui est en train de s’amplifier. (...)

Il y a donc une vaste convergence internationale. Nous devons nous en féliciter, elle renforcera l’efficacité du dispositif."

Bara genom att sätta den svenska lagen i kraft, och utan att någon sanktion utdelats, sjönk aktiviteten på Internet med 37% från en dag till en annan i det landet, och de lagliga alternativen sköt i höjden.

Vi står i spetsen för en internationell rörelse som är på väg att förstärkas. (...)

Det finns alltså en stor internationell enighet. Vi bör lyckönska oss själva, den förstärker dessa åtgärders effektivitet." (...)


Den man mellan 17 och 40 som snabbt och smidigt önskar bli president Nicolas Sarkozys undersåte kan förslagsvis gå med i Främlingslegionen och bli sårad i strid. Detta berättigar till franskt medborgarskap. Närmaste rekryteringskontor: Marseille.

11 punkter

De främst socialistiska ledamöter av Nationalförsamlingen som kämpat mot hadopi-lagen har lämnat in en skrivelse till Författningsdomstolen, där de angriper lagen på elva punkter.

Skrivelsen har publicerats på Nätet (pdf), mot dessa ledamöters vilja, eftersom de inte vill riskera att anklagas för att manipulera opinionen - eftersom vissa ledamöter av Författningsdomstolen är "mycket lätta att förarga", som en av ledamöterna uttrycker det.

Patrick Bloche (PS) varnar dock redan nu för att domstolens utslag kan bli "en besvikelse" - det är nämligen inte bara konstitutionen medlemmarna av Författningsdomstolen har att ta hänsyn till. Dessvärre kan även politisk lojalitet och vänskapsband inom detta högsta maktskikt vara av betydelse.

Guillaume Champeau, Numerama, konstaterar t ex att även om Jacques Chirac inte kan ses som särskilt vänligt inställd till Sarkozy, så arbetade kulturminister Christine Albanel nära ex-presidenten i 15 år, och han kommer inte att vilja se henne förödmjukad.

Internet och Framtiden

Det är svårt att föreställa sig att något företag vill förlägga sin verksamhet inom Frankrikes gränser och koppla upp sig på ett Nät som "civiliserats" enligt Sarkozys principer.
Presidentens drakoniska övervakningslagar skulle göra allt som händer på Nätet tillgängligt för den franska staten; en stat som dessutom har visat sig sakna fasta gränser mot särskilt gynnade aktörer inom det franska näringslivet.

Det finns dock tecken på krafter inom regeringen som inte önskar förvandla Frankrike till ett digitalt u-land för att tillfredställa presidentes behov av makt och kontroll.

Utbildningsminister
Valérie Pécresse, statssekreterare Luc Chatel, och statssekreterare Nathalie Kosciusko-Morizet, ansvarig för frågor som rör den digitala ekonomin, har gått ut med en "offenlig konsultation" (Consultation publique sur l'Internet du Futur) i syfte att samla in synpunkter rörande "Internet i framtiden". Enkäten vänder sig till det franska samhället i stort, till "alla berörda" - företag, universitet, forskare, organisationer samt den franska allmänheten. Denna konsultation skulle
"...permettra la définition d’un plan d’actions destiné à positionner favorablement la France dans le développement de l’internet du Futur, et favoriser ainsi les retombées économiques et industrielles pour notre pays." "...möjliggöra utvecklingen av en tydlig handlingsplan vars mål är att gynna Frankrikes utveckling på området Framtidens Internet, vilket skulle innebära ekonomiska och industriella fördelar för vårt land."

Guillaume Champeau
Numerama tillåter sig en försiktig optimism: personer inom den franska regeringen har uppenbarligen andra intressen än att kväsa Nätet - man rådfrågar det franska folket och representanter för det civila samhällets instanser. Kommentatorsfältet, däremot, är fyllt uteslutande av hån och misstro. Förtroendet för regeringen är obefintligt.

Nathalie Kosciusko-Morizet befinner sig dock inte i Sarkozys ficka. Hon har tidigare kritiserat sina regeringskollegor så hårt att hon tvingats be om ursäkt i en kommuniké för att inte bli avskedad.
Hon har även, i en intervju, poängterat att hon inte haft något att göra med hadopi-lagen. Kosciusko-Morizets avståndstagande från lagen ansågs t o m behöva friseras innan intervjun publicerades i Le Figaro. (Hon väckte också visst uppseende då hon valde Facebook som forum för att offentliggöra sin graviditet.)

Nathalie Kosciusko-Morizet
är en nätpositiv kraft i den franska regeringen.

onsdag 20 maj 2009

Presidentens tankevärld

President Sarkozy har en plan. Det som nu händer på Nätet i Frankrike ingår i denna plan, vars yttersta mål är ett totalt statligt - vilket i Sarkozys fall betyder personligt - maktövertagende, mer ambitiöst och långtgående än någon annanstans i Västvärlden.
Sarkozy vill "säkra" Nätet, vilket är ett annat ord för att underkasta det absolut kontoll - en målsättning som skall uppnås i etapper.
Det första steget var lagen DADVSI (Wikipedia, engelska), från 2006. Den andra, mer aggressiva offensiven utgörs av den nyligen framforcerade hadopi-lagen (Wikipedia, engelska). Det tredje vapnet i presidentens cyberarsenal kommer uppenbarligen att bli LOPPSI: en lag som introducerar "allt": från övervakning och filtering till spionprogram och samkörning av personuppgifter.

Det är inte någon konspiratoriskt lagd nättidning som konstaterar detta, utan Le Monde Technologies. (Engelskspråkig blogg förklarar den tekniska innebörden av LOPPSI, med utgångspunkt från Le Monde-artikeln).

Den som söker inblick i Nicolas Sarkozys tankevärld kan gå tillbaka till det tal presidenten höll 2007, efter det att Denis Oliviennes lagt fram förarbetet till det som kom att bli hadopi-lagen och en överenskommelse, mellan internetleverantörer och underhållningsindustrin, undertecknats i Elysée-palatset. (En överenskommelse som inte inkluderade att internetleverantörerna skulle stå för kostnaden).
Numerama publicerade talet i sin helhet. Presidenten säger bland annat:

(...)
Aujourd’hui, un accord est signé, et je veux saluer ce moment décisif pour l’avènement d’un internet civilisé. Internet, c’est une « nouvelle frontière », un territoire à conquérir. Mais Internet ne doit pas être un « Far Ouest » high-tech, une zone de non droit où des « hors-la-loi » peuvent piller sans réserve les créations, voire pire, en faire commerce sur le dos des artistes.(...) On dit parfois que quand personne ne respecte la loi, c’est qu’il faut changer la loi. Sauf que si tout le monde tue son prochain, on ne va pas pour autant légaliser l’assassinat. Si tout le monde vole la musique et le cinéma, on ne va pas légaliser le vol. Et en même temps, nous savons tous qu’on ne va pas non plus mettre tous les jeunes en prison. "
"Idag har en överenskommelse undertecknats, och jag vill prisa detta betydelsefulla ögonblick som innebär det civiliserade Nätets ankomst. Internet är en "ny landsgräns", ett territorium att erövra. Men Internet får inte vara ett högteknologiskt Vilda Västern, eller ett laglöst land där man obekymrat kan utplundra skapandet, eller värre, bedriva kommers på artisternas bekostnad. (...) Det sägs ibland att när ingen följer lagen måste man ändra på den. Men om alla börjar döda sin nästa betyder det inte för den skull att man skall legalisera mord. Om alla stjäl film och musik betyder det inte att man skall legalisera stöld. Samtidigt vet vi alla att vi inte skall sätta alla ungdomar i fängelse"

"Il nous fallait chercher des moyens intelligents et astucieux pour en appeler à la conscience du citoyen, lui donner la possibilité de rentrer dans le droit chemin."
"Vi var tvungna att hitta på ett intelligent och listigt sätt att vädja till medborgarens samvete, ge denne möjlighet att återvända till den rätta vägen" (...)

"De plus, les fournisseurs d’accès s’engagent, et c’est important, à mettre en œuvre des dispositifs de filtrage (...)
"Dessutom har internetleverantörerna lovat åtaga sig, och detta är viktigt, att möjliggöra filtrering (...).

Partout, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, les professionnels et les gouvernements essaient depuis des années, non sans mal, de trouver le « graal » permettant de résoudre le problème de la piraterie.
Nous sommes les premiers, en France, à réussir aujourd’hui à constituer une grande alliance nationale autour de propositions précises et opérationnelles.
"Överallt, i USA och Storbrittannien, försöker fackmän och regeringar sedan åratal tillbaka, inte utan svårighet, att finna den "Graal" som löser problemet med piratverksamhet. Vi är de första, i Frankrike, att idag lyckas skapa en nationell allians runt väldefinierade och genomförbara förslag." (...)

"Grâce à vous et à cet accord, la France va retrouver une position de pays « leader » dans la campagne de « civilisation » des nouveaux réseaux."
"
Tack vare er och denna överenskommelse, kan Frankrike återerövra sin plats som "leader" i en kampanj för en "civilisering" av Nätet. (...)

Fan tro't.

tisdag 19 maj 2009

Oroande

Det finns stor anledning att oroa sig för utvecklingen i Frankrike. Nu sjunker dessutom priset på mjölk, vilket drabbar producenterna. Fransmännen dricker tydligen för litet av varan.

Priset på mjölk har däremot varit fast, skyddat och reglerat av staten. Nu avregleras marknaden och mjölkbönderna, vars produkt hittills varit subventionerad, får se ett prisfall på 30 %.

Detta anses givetvis oacceptabelt och har utlöst våldsamma protester; traktorer har blockerat vägarna och offentliga byggnader fått utstå ett regn av ägg och mjöl.

"Il y a comme un blocage culturel. Les producteurs de lait vivent leur première chute de prix. Comme ils étaient habitués à une paie stable, ils ne se sont pas organisés
, alors que dans le secteur du porc, on sait appréhender la volatilité" "Det är som en kulturell blockering. Mjölkproducenterna upplever för första gången ett fallande pris. Eftersom de vant sig vid ett fast pris så har de inte anpassat sig, medan grisuppfödarna kan hantera fluktuationer", konstaterar Vincent Chatelier, ekonom på "Institut national de la recherche agronomique (INRA)" "Nationella institutet för jordbruksforskning.".

Vad blir regeringens svar? Kanske utreder man nu möjligheten att leda mjölken till de franska hushållen genom vattenledningarna? Till ett fast och rimligt pris. Gratis vatten i ledningarna är uppenbarligen helt fel - se bara: nu är hela den franska mjölkproduktionen i fara.

Ang. Mesopotamien

Klaus-Dieter Fliik är en briljant analytiker.

måndag 18 maj 2009

Statlig Föräldrakontroll

Det märkligaste och mest oklara inslaget i hadopi-lagen handlar om de "spionprogram", eller "mouchards", som fransmän förväntas installera i sina egna datorer i syfte att uppnå någon slags åtalsimmunitet.
Installationen förblir frivillig, men en sådan mouchard är de facto det enda sätt på vilket man kan bevisa sin oskuld inför myndigheten HADOPI - förutom att skicka in sin hårddisk för undersökning.
Ingen har dock sett en sådan mouchard. Det förblir oklart hur de kommer att fungera, vad de skall bestå i och vad de egentligen kommer att göra. Det enda klara beskedet, från Franck Reister som utformat lagtexten, är att de inte kommer att vara gratis.
"Comme les logiciels de contrôles parentaux, ils sont payants, cela a un coût", "Precis som för mjukvara för föräldrakontroll kommer man att behöva betala, de innebär en kostnad.", meddelade Reister i Nationalförsamlingen.

Men, betonar kulturminister Christine Albanel: "Si vous ne piratez pas, non seulement vous ne risquez pas de suspension, mais vous n'êtes pas obligés de mettre un logiciel de sécurisation". "Om man inte laddar ner illegalt riskerar man inte att bli avstängd och man behöver då heller inte installera någon säkerhetsmjukvara." (sic!)

Det finns dock ett flertal företag som arbetar för att färdigställa möjliga lösningar åt den franska regeringen; t ex Advestigo och CoPeerRight Agency (engelska).

Källa: Le Monde Technologies

19 maj - 19 juni

Numerama berättar att ledamöter ur den socialistiska oppositionen lämnar in en ansökan till Författningsdomstolen, Le Conseil Constitutionnel imorgon, i hopp om att hadopi-lagen slutgiltigt skall förkastas, eller åtminstone modifieras i denna instans.
Författningsdomstolen har sedan en månad på sig att avge sitt domslut.

söndag 17 maj 2009

Den Vita Medborgarportalen

Följande befintliga myndighet: ARMT, L'Autorité de Régulation des Mesures Techniques" "Myndigheten för reglering av tekniska åtgärder", kommer nu att gödas, växa och utvecklas till HADOPI.

I sin slutgiltiga skepnad kommer myndigheten att ansvara för inrättandet av det Digitala Skräckväldet - då spridandet av rädsla är själva grundförutsättningen för att myndigheten skall lyckas med det uppdrag som anförtrotts den av regeringen.

Tjänstemännen på ARMT har i god tid skridit till verket och börjat undersöka de tekniska förutsättningarna, samt förutsättningarna för att kunna tvinga internetleverantörerna att på egen bekostnad bygga en myckenhet komplicerade digitala giljotiner.

En utredning(pdf), författad av statstjänstemannen Jean Berbinau, generalsekreterare på ARMT, på begäran av le Conseil Général des Télécommunications (CGTI), lades fram för kulturminister Albanel i december 2008.

April, en organisation som arbetar för att främja och sprida bruket av fri programvara, kritiserar utredningen hårt i en presskommuniké, den 6/3-09: "L'April note que ce rapport a été présenté par Jean Berbinau, actuel secrétaire général de l'inutile ARMT qui se rêve en secrétaire général de la liberticide HADOPI. Pour accéder à cette promotion, ce dernier n'hésite pas à proposer ce que demandent depuis des années les producteurs de disques et de films : l'obligation pour les internautes désireux de garantir leur sécurité juridique d'installer des logiciels propriétaires filtrant leurs communications." "April konstaterar att denna utredning lagts fram av Jean Berbinau, nuvarande generalsekreterare för meningslösa ARMT, som drömmer om att bli generalsekreterare för den frihetsmördande HADOPI. För att nå detta mål drar han sig inte för att föreslå det film- och skivproducenter efterfrågat i åratal; ett tvång för internauts, som vill försäkra sig om sin juridiska säkerhet, att installera mjukvaror som filtrerar deras kommunikation".
Utredningen rekommenderar mycket riktigt att man snarast möjligt inleder försök med filter installerade hos kunden; filter som skulle stå i förbindelse med en central server.

I klartext: eftersom det är upp till en anklagad internaut att bevisa sin oskuld, bör denne i förebyggande syfte installera ett spionprogram på sin dator för att slippa bli anklagad.

Utredningen tar även upp problemet med öppna nätverk på offentliga platser, som ju skulle kunna inbjuda till allehanda brottslighet. Lösningen: På dessa offentliga nätverk skulle tillgängligheten vara kraftigt beskuren och de åtkomliga sajterna i förhand godkända av en för detta avsedd myndighet.

Sådana säkra internetuppkopplingar för allmänheten, "vita portaler" (Fonus-vibbar), skulle kunna gå under namnet Portail Citoyen - Medborgarportaler (DDR-vibbar).

Texten illustreras med ett flertal klargörande tabeller och schematiska figurer med pilar och kvadrater.
Däremot berörs inte den etiska aspekten av de åtgärder som syftar till att kartlägga, identifiera och stänga av franska medborgare från ett redan förhandsgranskat och censurerat Internet.

lördag 16 maj 2009

Äpplen

Jack Ralite, senator och motståndare till hadopi-lagen, kryddar gärna sitt tal med en myckenhet kulturhistoriska referenser.

Inför omröstningen i Senaten den 13 mai 2009 - då hadopi-lagen röstades igenom med överväldigande majoritet - argumenterade han mot lagen genom att hänvisa till en målning av konstnären Georges Braque:
"Braque, interrogé sur une de ses natures mortes avec deux pommes, répondait : 'ce qui est important dans cette toile, ce ne sont pas les pommes, c’est l’entre-deux'. Cette réflexion sur le lien doit nous aider à penser les rapports entre auteurs et internautes en les libérant des lobbies des industries culturelles, qui veulent accaparer le droit d’auteur et verrouiller le développement d’internet." "Som svar på en fråga angående ett av sina stilleben med två äpplen sade Braque: 'Det som är viktigt på denna duk är inte äpplena utan mellanrummet mellan dem.' Denna reflektion över samband bör hjälpa oss att föreställa oss förhållandet mellan kreatörer och internauts genom att frigöra dem från den kulturindustriella lobbyn, som vill bemäktiga sig upphovsrätten och låsa fast utecklingen av Internet."

Röstresultatet avslöjar dock att senatorerna snarare lät sig vägledas av en målning av surrealisten Magritte.

Krutrök

De ledamöter från UMP som röstade igenom hadopi-lagen, gör nu det ena märkliga uttalandet efter det andra.
Montpellier Journal kan t ex berätta att UMPs ledamot Jacques Domergue i en kommuniké den 6 maj klargjorde att han inte tänkte rösta för lagen, eftersom den skulle kräva att man "ställer en övervakare bakom varje internaut" - och dessutom strider mot europeisk rätt.
Dock valde han att rösta för hadopi-lagen, eftersom han inte ville "försätta regeringen i svårigheter."

André Vezinhet (Parti Socialiste) erbjuder kanske en förklaring till fenomenet: “J’étais hier au parlement au moment du vote solennel. Je n’avais jamais vu l’UMP rassembler ses troupes comme ça. Ils étaient paniqués. Ils ont senti l’odeur de la poudre.” "Jag var i parlamentet igår vid tiden för omröstningen. Jag har aldrig sett UMP samla sina trupper på det sättet. De var panikslagna. De hade känt lukten av krut."

Jacques Domergue (UMP) säger sig dock inte ha ändrat uppfattning: “La loi est toujours aussi tordue et inapplicable. (...) C’est une mauvaise loi même si je l’ai votée.” "Lagen är fortfarande lika skruvad och omöjlig att tillämpa. (...) Det är en dålig lag, även om jag röstat igenom den."

Sedan tillägger Domergue följande egendomlighet: Han säger sig ha kontaktat en medlem av Författningsdomstolen, Le Conseil Contitutionnel, som försäkrat honom om att lagen med 90% sannolikhet dessutom är anti-konstitutionell (!).
På frågan om det inte varit enklare att be regeringen dra tillbaka lagen svarar han:“Ça aurait été possible à condition que, vous, la presse, n’interprétiez pas ça comme une défaite politique” "Det kunde ha varit möjligt om inte ni, pressen, skulle ha betraktat det som ett politiskt nederlag."

Den äldre herrn, från ett tidigare inlägg, som förargade sig över att man överröste honom med engelska glosor (peer-to-peer och streaming) visar sig dock vara en man med heder. Han valde att lägga ner sin röst.
Jean-Pierre Grand (UMP) säger: "Det finns regler i parlamentet, men jag är ledsen: när det gäller viktiga saker måste man rösta efter sin övertygelse."

Han konstaterar även följande: “Le parlement européen rejette le principe de cette loi. Donc, à quelques jours des élections européennes, si le gouvernement dit : 'Ce que vote le parlement européen, on n’en tient pas compte.' Ça veut dire que le parlement européen n’a aucun pouvoir. C’est un message effroyable politiquement.”
"Europaparlamenten förkastar denna lags princip. Om då regeringen, dagarna innan valet säger 'Vi bryr oss inte om vad Europaparlamentet säger' så betyder det att Europaparlamentet saknar makt. Politiskt så är det ett fruktansvärt besked."