måndag 25 maj 2009

smått underhållande

Uppdatering: Nej, tydligen får de hållas med sina små enkäter. Det är uttala sig de inte får. 3 mars gjordes en enkät om hadopi-lagen: 99% var emot.

Det pågår just nu en enkät på UMPs ungdomsförbunds hemsida. "För", "neutral" eller "mot" LOPPSI?
98% är emot
. Undrar hur lång tid det tar innan det censureras?

UMP
s ungdomsförbund har censurerats förr. Exempelvis när de gick ut med sitt motstånd mot hadopi-lagen - som 88% var emot.