söndag 3 maj 2009

Mannen från Utah

David A Wiley, assisterande professor i lärandets psykologi och teknik vid Brigham Young University, Utah, är en framtidens man.

Han har en revolutionerande syn på framtidens lärande, och konstaterar att det traditionella universitetet kommer att ha spelat ut sin roll "omkring 2020". Han tillskrivs också uttrycket "open content", - vars innebörd blivit till hans mission in life; fri kunskap, som inte på något sätt underkastas den fysiska världens begränsningar.

Deseret News, Salt Lake City's lokaltidning, skriver:

Wiley is one part Nostradamus and nine parts revolutionary, an educational evangelist who preaches about a world where students listen to lectures on iPods, and those lectures are also available online to everyone anywhere for free. Course materials are shared between universities, science labs are virtual, and digital textbooks are free.

För att förverkliga det senare, så har Wiley varit delaktig i grundandet av sajten Flat World Knowledge - som möjliggör fri nedladdning av kurslitteratur.

Universitetsvärlden motsvarar inte det liv studenter lever idag, konstaterar Wiley och fortsätter: "In that life, information is available on demand, files are shared, and the world is mobile and connected. Today's colleges, on the other hand, are typically "tethered, isolated, generic, and closed,"

Wiley har även grundat Utah Open High School, som erbjuder en utbildning online där all kurslitteratur är "open content".

Mormonstaten Utah ligger helt enkelt i framkant.