onsdag 6 maj 2009

138an - Hadopi-dödaren?

Uppdatering: HAX m fl är pessimistiska.

138an, anti-hadopi-paragrafen, röstades igenom i Europaparlamentet med 404 - det krävdes 393 - röster mot 57.

Nu återstår att se hur den franska regeringen hanterar detta - eller rättare sagt; hur man kommer att argumentera för att bevisa att detta inte betyder något.

Le Monde tolkar reslutatet som en direkt markering mot det franska lagförslaget och skriver: "Les députés européens ont confirmé, mercredi 6 mai, leur opposition à toute coupure de l'accès à l'Internet en cas de téléchargements illégaux. Ce vote montre une nouvelle fois l'opposition du Parlement européen au projet de loi Création et Internet, actuellement discuté en France. "Europaparlamentets ledamöter bekräftade, den 6 maj, sin opposition mot all avstängning från Internet som resultat av illegal nedladdning. Denna omrösning visar återigen Europaparlamentets motstånd mot lagförslaget om Skapande och Internet (dvs hadopi-lagen), som just nu diskuteras i Frankrike."

Hur många gånger skall detta behöva visas?