lördag 16 maj 2009

Lydnad

Det här filmklippet driver den alltid briljante Guillaume ChampeauNumerama till förtvivlan.

Filmen visar Jean-Pierre Gorges (UMP), ledamot av Nationalförsamlingen, som muntert förklarar att han är motståndare till hadopi-lagen. Inte desto mindre var han en av de regeringstrogna ledamöter som röstade igenom den.

Jean-Pierre Gorges
säger: "Franchement... alors bon je fais partie d'un groupe, je suis solidaire là dessus, mais globalement je pense qu'on va trop loin. (...) je ne pense pas que ce type de dispositif va aider en quoi que ce soit la création, et j'ai bien peur même que ça nous mette dans une situation plus difficile" "Allvarligt talat...jag tillhör en grupp, jag är lojal med den, men egentligen tycker jag att vi går för långt. (...) jag tror inte den här typen av åtgärder på något sätt är till gagn för skapandet, jag befarar t o m att detta försätter oss i en ännu svårare situation."

För Guillaume Champeau innebär detta en känsla av hopplöshet inför demokratin. Han frågar sig hur en medborgare hädanefter kan tro att hans röst har någon som helst betydelse för den politik som sedan förs i hans namn. Ledamöter röstar enligt order. De är reducerade till politiska verktyg utan någon som helst lojalitet mot sina väljare; de medborgare ledamöterna skall representera.

Hur många fler inom UMP kände som han? undrar Champeau.

Hadopi-lagen röstades igenom med 63 rösters majoritet.