fredag 1 maj 2009

Affären Tati

Les films de Jacques Tati nous renvoient le reflet d’une certaine France qui n’existe plus, toute de poésie, de légèreté et d’insouciance ; cette “affaire Tati” nous renvoie, elle, l’image d’une autre France, crispée, étriquée, réglementaire, qui existe trop.
"Jacques Tati's filmer återkallar en bild av ett Frankrike som inte längre finns, fyllt av poesi, lätthet och bekymmerslöshet. Denna "Tati-affär" visar oss däremot ett annat Frankrike, överspänt, småsint och formalistiskt, som finns i alltför hög grad."
Så skriver Pierre Assouline, journalist och författare, som bloggar för Le Monde.
Det som hänt är följande: Filmskaparen Jacques Tati skall hedras med en stor utställning på initiativ av La Cinématèque Française, men affischerna som berättar om detta evenemang har utsatts för censur - av Tati's berömda pipa.
Enligt lag får man nämligen inte på offentlig plats, direkt eller indirekt, uppmana till bruk av tobak. Paris' kollektivtrafik och järnvägsföretaget SNCF tog därför beslutet att Tati inte fick förekomma på bild med (sin alltid osläckta) pipa i munnen.

Macha Makeïeff, ansvarig för utställningen fick förhandla om saken. Först föreslog hon ett rött kryss över pipan, men pipan syntes fortfarande för mycket. Hon förslog att ersätta pipan med en fras: "Ceci n'est pas une pipe" - "Detta är ingen pipa", efter en berömd målning av surrealisten Magritte - men detta avslogs. Till slut ersatte hon pipan med en vindsnurra (!) och fick företagens godkännande.
"En absurd och stalinistisk censur" konstaterar Makeïeff och undrar hur företagen kunde gå med på en version som verkligen drar uppmärksamheten till deras "imbecilla censur".

Eftersom man i och med detta valt att censurera ett konstnärligt uttryck uppmanar la Ligue des Droits de l'Homme, en organisation för mänskliga rättigheter, till protester: "Il convient de se mobiliser face à la généralisation du politiquement correct qui n’hésite pas à déformer les œuvres du patrimoine..." "Det är dags att mobilisera sig mot en generaliserad politisk korrekthet som inte drar sig för att vanställa verk ur det gemensamma kulturarvet..."
Man ber därför om underskrifter på en petition som kräver ett omedelbart borttagande av den "löjliga gula vindsnurran".

Åtskilliga har gjort iaktagelsen att händelserna är helt i Jacques Tati's anda.

Fotnot: "Une pipe" kan beroende på kontexten även betyda "en avsugning" på franska, för de som vill utöka sitt ordförråd.