måndag 11 maj 2009

Eat this!

La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) går idag ut med en kommuniké där man konstaterar att hadopi-lagen strider mot individens fundamentala rättigheter.
En mäktig allierad! En medborgarrättsorganisation som i 110 år bekämpat orättvisa, rasism, nazism och statens övergrepp mot individen - bildad år 1898 för att försvara kapten Alfred Dreyfus, i en av de franska samhällets största och mest välkända rättsskandaler.

LDH skriver:
"La LDH dénonce les menaces d’atteintes aux libertés fondamentales contenues dans le projet de loi 'création et Internet'. (...) Le projet de loi qui doit être voté aujourd’hui s’exposerait donc, s’il était adopté, à de nombreuses critiques : cumul de sanctions, suppression d’Internet et de la messagerie hors contrôle du juge, fichage des internautes, surveillance de et par les fournisseurs d’accès, sanction collective (la connexion Internet bénéficie le plus souvent à un foyer) en opposition avec le principe de la sanction d’un auteur identifié…

Le gouvernement français a choisi ainsi le meilleur moyen de rendre le droit d’auteur impopulaire, en France et en Europe."

"LDH tar avstånd från de hot mot grundläggande rättigheter som lagen om 'Skapande och Internet' innebär. (...) Det lagförslag som skall röstas igenom idag (imorgon) kan, om det stadfästs, kritiseras på flera punkter: en accumulering av sanktioner, avstängning från Internet och mail utan juridisk kontroll, registrering av internauts, övervakning av och med hjälp av internetleverantörer, kollektiv bestraffning (eftersom en internetuppkoppling används av ett hushåll) helt i motsättning till principen om att en sanktion skall riktas mot en identifierad förövare...

Den franska regeringen har således valt det bästa sättet att göra upphovsrätten impopulär, i Frankrike och i Europa.

Paris, 11 mai 2009"