lördag 16 maj 2009

Äpplen

Jack Ralite, senator och motståndare till hadopi-lagen, kryddar gärna sitt tal med en myckenhet kulturhistoriska referenser.

Inför omröstningen i Senaten den 13 mai 2009 - då hadopi-lagen röstades igenom med överväldigande majoritet - argumenterade han mot lagen genom att hänvisa till en målning av konstnären Georges Braque:
"Braque, interrogé sur une de ses natures mortes avec deux pommes, répondait : 'ce qui est important dans cette toile, ce ne sont pas les pommes, c’est l’entre-deux'. Cette réflexion sur le lien doit nous aider à penser les rapports entre auteurs et internautes en les libérant des lobbies des industries culturelles, qui veulent accaparer le droit d’auteur et verrouiller le développement d’internet." "Som svar på en fråga angående ett av sina stilleben med två äpplen sade Braque: 'Det som är viktigt på denna duk är inte äpplena utan mellanrummet mellan dem.' Denna reflektion över samband bör hjälpa oss att föreställa oss förhållandet mellan kreatörer och internauts genom att frigöra dem från den kulturindustriella lobbyn, som vill bemäktiga sig upphovsrätten och låsa fast utecklingen av Internet."

Röstresultatet avslöjar dock att senatorerna snarare lät sig vägledas av en målning av surrealisten Magritte.