lördag 16 maj 2009

Krutrök

De ledamöter från UMP som röstade igenom hadopi-lagen, gör nu det ena märkliga uttalandet efter det andra.
Montpellier Journal kan t ex berätta att UMPs ledamot Jacques Domergue i en kommuniké den 6 maj klargjorde att han inte tänkte rösta för lagen, eftersom den skulle kräva att man "ställer en övervakare bakom varje internaut" - och dessutom strider mot europeisk rätt.
Dock valde han att rösta för hadopi-lagen, eftersom han inte ville "försätta regeringen i svårigheter."

André Vezinhet (Parti Socialiste) erbjuder kanske en förklaring till fenomenet: “J’étais hier au parlement au moment du vote solennel. Je n’avais jamais vu l’UMP rassembler ses troupes comme ça. Ils étaient paniqués. Ils ont senti l’odeur de la poudre.” "Jag var i parlamentet igår vid tiden för omröstningen. Jag har aldrig sett UMP samla sina trupper på det sättet. De var panikslagna. De hade känt lukten av krut."

Jacques Domergue (UMP) säger sig dock inte ha ändrat uppfattning: “La loi est toujours aussi tordue et inapplicable. (...) C’est une mauvaise loi même si je l’ai votée.” "Lagen är fortfarande lika skruvad och omöjlig att tillämpa. (...) Det är en dålig lag, även om jag röstat igenom den."

Sedan tillägger Domergue följande egendomlighet: Han säger sig ha kontaktat en medlem av Författningsdomstolen, Le Conseil Contitutionnel, som försäkrat honom om att lagen med 90% sannolikhet dessutom är anti-konstitutionell (!).
På frågan om det inte varit enklare att be regeringen dra tillbaka lagen svarar han:“Ça aurait été possible à condition que, vous, la presse, n’interprétiez pas ça comme une défaite politique” "Det kunde ha varit möjligt om inte ni, pressen, skulle ha betraktat det som ett politiskt nederlag."

Den äldre herrn, från ett tidigare inlägg, som förargade sig över att man överröste honom med engelska glosor (peer-to-peer och streaming) visar sig dock vara en man med heder. Han valde att lägga ner sin röst.
Jean-Pierre Grand (UMP) säger: "Det finns regler i parlamentet, men jag är ledsen: när det gäller viktiga saker måste man rösta efter sin övertygelse."

Han konstaterar även följande: “Le parlement européen rejette le principe de cette loi. Donc, à quelques jours des élections européennes, si le gouvernement dit : 'Ce que vote le parlement européen, on n’en tient pas compte.' Ça veut dire que le parlement européen n’a aucun pouvoir. C’est un message effroyable politiquement.”
"Europaparlamenten förkastar denna lags princip. Om då regeringen, dagarna innan valet säger 'Vi bryr oss inte om vad Europaparlamentet säger' så betyder det att Europaparlamentet saknar makt. Politiskt så är det ett fruktansvärt besked."