tisdag 26 maj 2009

De tusen registrens land, del 1

Frankrike har en lång tradition av att föra register över sina medborgare. Sedvänjan kan spåras tillbaka åtminstone till Louis XIV's regeringstid (1643-1715). Dessa tidiga register syftade till att kontrollera kungarikets hantverkare, så att de inte lämnade landet med franska fabrikationshemligheter.

I slutet av 1700-talet utfärdades inrikespass för alla laglydiga personer som ville lämna sin kanton. Målet, framför allt; att övervaka och förhindra folkförflyttningar.

Under Napoleon fördes register över arbetare, som försågs med dokumentet Livret Ouvrier, ett obligatoriskt arbetarpass för statlig social och ekonomisk kontroll. I passet angavs arbetarens "personuppgifter" och signalement, samt vilken arbetsgivare som anställt denne. Passet innehöll också en påminnelse om förbudet (från 1791) att ingå koalitioner.

Polisen förde fr o m 1886 register över misstänkta spioner och utlänningar. Carnet B innehöll 1914 ca 2500 namn.

Under 1900-talet upprättades register över kommunister och, under Vichy-regimen, över judar - ett register som sedemera överlämnades till Gestapo.

Upprättandet av allehanda register accelererade givetvis under senare delen av 1900-talet.
År 1974 bildades La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), för att beskydda och försvara den personliga integriteten i den digitala eran. En artikel i Le Monde (21/3-74 i faksimil) hade just gjort skandal med avslöjandet att en kraftfull dator tillhörande inrikesministeriet skulle sammanställa personuppgifter, dittils lagrade på 100 miljoner registrerkort, fördelade på ca 400 register.

Idag finns mängder av myndighets- och polisregister. Nyligen konstaterade Delphine Batho (PS) och Jacques-Alain Bénisti (UMP) i en parlamentarisk utredning att en fjärdedel av de ca 58 olika polisregistren saknar lagligt existensberättigande.

(Dessutom har de ofta, liksom många andra franska företeelser, fått namn av bisarra akronymer - som t ex OCTOPUS: Outil de Centralisation de Traitement Opérationnel des Procédures et des Utilisateurs de Signatures "Verktyg för centralisering av operationell behandling av tillvägagångssätt och av användare av signaturer" (!) - ett register över parisiska klottrare och deras "tags".)

Fortfarande orsakar register och framför allt alla försök till samkörning av register stora kontroverser.
Sarkozy introducerade genom ett dekret 2008 sin "Big Sister" EDVIGE - en fransk version av namnet Hedvig, men framför allt en akronym för ett minst sagt omfattande polisregister; Exploitation Documentaire et Valorisation de l'Information nérale.

Fortsättning följer