lördag 30 maj 2009

Goda föresatser

Begreppen filtrage, filtrering, och blocage, blockering är heta diskussionsämnen i samband med hadopi- och loppsi-lagarna. I debatten tycks orden vara utbytbara.

Motståndare använder också begreppet flicage - från ordet flic, snut - för att frammana bilden av en pågående "snutifiering" av Nätet.

För den högste chefen på polismyndigheten l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, Centrala byrån för kamp mot cyberkriminalitet med hjälp av informations- och kommunikationsteknologier (OCLCTIC), finns en avgörande skillnad mellan de två förstnämnda begreppen - och det tredje utgör ingen fara.

Kommissarie Christian Aghroum, intervjuad av PCImpact, ser inga problem vid tillämpningen av LOPPSI, som ger hans polismyndighet befogenhet att beordra internetleverantörer i enlighet med inrikesministeriets önskan, att förhindra tillgången, enligt valfri metod och med omedelbar verkan, till vissa sajter eller webportaler med barnpornografiskt innehåll.
Inrikesministeriets lista kommer inte att offentliggöras.

Denne polischef, som verkligen arbetar mot barnpornografi, försäkrar att endast och uteslutande denna typ av sajter, vars innehåll dessutom är helt otvetydigt, kommer att blockeras - inte filtreras. Han säger:
"Ce n’est pas du filtrage, c’est du blocage. Ce n’est pas pareil, on est en démocratie ici. Nous, notre vocation c’est pas de lire ce qui passe et de dire, ça c’est bon, ça ce n’est pas bon. On bloque uniquement (...)"
"Det är inte fråga om filtrering, utan om blockering. Det är inte samma sak, vi befinner oss i en demokrati, här. Vår uppgift är inte att avläsa det som passerar och säga 'det här är bra, det här är inte bra'. Vi blockerar enbart(...).

Filtering
hör alltså inte hemma i en demokrati, fastslår polischefen, och blockering avses endast beröra barnpornografi av uppenbar art - blockeringsproceduren skall alltså inte ens appliceras på sajter för annan straffbar verksamhet, såsom spridandet av rasist- och nazistpropaganda. I så fall krävs, liksom idag, en lagtolkning och ett domstolsförfarande.

"Ce que voulait le gouvernement, c’était limiter au blocage la capacité de réaction immédiate et sans conteste. (...) Mais dans l’immédiat, l’autorité administrative ne peut pas bloquer un site sans avoir l’assurance qu’il s’agit d’une infraction."


"Det regeringen vill, är att begränsa blockering till det som kan motivera en omedelbar reaktion som inte kan ifrågasättas. (...) För närvarande kan inte en administrativ myndighet blockera en sajt utan en försäkran om att det rör sig om brott."

Problemen uppstår så snart man inte delar poliskommissariens tro på systemets goda vilja och ärliga uppsåt. De uppstår så snart man inte känner sig övertygad om att just dessa åtgärder, på ett fullkomligt unikt sätt, aldrig kommer att bli föremål för ändamålsglidning.