måndag 11 maj 2009

Nu öppnas dammluckorna

Tv-kanalen TF1s nyheter är - eller var - Frankrikes populäraste. Fallhöjden är mycket hög. TF1s intima relationer med makten, som plötsligt blottlagts genom affären Bourreau-Guggenheim, är en växande skandal som under starkt ljus exponerar en svårt dysfunktionell demokrati.

Numerama berättar hur TF1 från redan från början omgivit hadopi-lagen med tystnad, eller i värsta fall hemfallit åt ren desinformation. På intet sätt har man försökt förklara lagens innehåll eller sätta den i något sammanhang. Man har undvikit debatt och inte låtit meningsmotståndare komma till tals.

Däremot har TF1 noga dolt sitt aktiva ställningstagande för hadopi-lagen, ända till affären Bourreau-Guggenheim tvingade dem att bekänna färg.

Man är nämligen, och har alltid varit, part i målet. Och TF1 har helt enkelt dragit nytta av sin ställning för att manipulera opinionen. Man har dessutom konsekvent velat reducera frågan till ett "för eller emot fildelning" - en populär avledningsteknik även i den svenska debatten.

Nu finns däremot ingenting som kan hålla tillbaka vare sig debatt eller fransmäns ilska. Historien finns överallt, i alla tidningar; på Nät och på papper. Nya röster får komma till tals, som ifrågasätter mediaindustrins verklighetsbeskrivning - en anti-fildelningsretorik som helt okritiskt godtagits och återupprepats av politikerna, förmodligen medvetet och i samförstånd.

Men frågan är om det är för sent.

La Quadrature du Net uppmanar ändå till en sista ansträngning; en Hadopithon för att påverka ledamöterna, de sista 24 timmarna innan omröstningen i Nationalförsamlingen.