lördag 9 maj 2009

Ord på vägen

Debatten om HADOPI är över i Nationalförsamlingen. Écrans/Liberation minns några intressanta kommentarer:

"Det är inte fråga om någon Big Brother i detta system, utan bara om möjligheten att ta reda på om den eller den filen, som tillhör en kreatör eller upphovsrättsinnehavare, har passerat den eller den platsen. En IP-adress är exakt samma sak som en postadress: det är tur att brevbäraren känner till namnen på de som finns bakom en brevlåda."
Françoise Guégot (UMP), Nationalförsamlingen,12/3-09

"Denna artikel 2, som är central för lagförslaget, är ämnad att skapa en usine à gaz, ett oljeraffinaderi, en juridisk monsteriositet, kort sagt, en ny uppfinning, felaktigt presenterad som avskräckande och pedagogisk då det i verkligheten handlar om något repressivt och oproportionerligt."
Patrick Bloche (Parti Socialiste) 12/3-09


"Jag kan bara konstatera att ni, madame Albanel, måste liknas vid en Cro-Magnon- eller Neanderthal-kvinna, eftersom er kollega [Nathalie Kosciusko-Morizet, UMP] betraktar HADOPI som något förhistoriskt. Och åtminstone på den punkten håller vi med henne."

Patrick Bloche (PS) 30/3/-09

"På denna katedral av digital byråkrati, som utgörs av HADOPI, lägger ni oavbrutet till extra små klocktorn."
Christian Paul (PS) 31/3/-09

"Monsieur Lefebvre, jag trodde ni var Nicolas Sarkozys andlige son; i själva verket är ni andlig - och säkert illegitim - son till Leonid Bresjnev."
Jean-Pierre Brard (Parti Communiste Français) 31/3-09

"Vid ett experimenttillfälle på eDonkey, som är en piratsajt, märkte vi att 40% av filmtitlarna för barn var porrfilmer. Barn som laddar ner Nalle Puh har alltså 40% chans att få tag i en porrfilm."
Christine Albanel,
kulturminister (UMP) 2/4-09

"Halleluja! Ett parlamentariskt mirakel!"
Christian Paul
(PS) 9/4-09 (Nationalförsamlingen förkastar hadopi-lagen)

"Jag är en liten aning förvånad, eftersom samma personer som rasar mot Kinas filtrering av Internet anser det vara normalt att (på samma sätt) beskydda några åldrande artisters intressen i vårt eget land."
Didier Mathus 4/5-09

"Kom ihåg detta: Orörligheten är på marsch och inget kan stoppa den."
Michel Françaix 4/5-09

"Jag önskar bara att de artister som stödjer er, Madame la ministre, gör en enda sak: läser lagtexten!"
Patrick Bloche 4/5-09

"Ni kommer att stå där som Paulus på vägen till Damaskus. Bekänn era misstag/bikta era synder!"
Christian Paul 5/5-09

"Det där får mig att tänka på en scen ur Pansarkryssaren Potemkin av Eisenstein, då en borgerlig kvinna, efter massakern på Odessas trappor, med förakt betraktar kropparna av de avrättade revolutionärerna, vars enda brott var att de försvarade friheten. Vi innehar idag rollen av revolutionärer, vi som försvarar friheten och de fattiga."
Jean-Pierre Brard (PCF) 6/9-09

"Vi skiter i Europaparlamentet!"
Franck Gilard
(UMP) 7/5-09 (Efter att 138an röstats igenom)