tisdag 19 maj 2009

Oroande

Det finns stor anledning att oroa sig för utvecklingen i Frankrike. Nu sjunker dessutom priset på mjölk, vilket drabbar producenterna. Fransmännen dricker tydligen för litet av varan.

Priset på mjölk har däremot varit fast, skyddat och reglerat av staten. Nu avregleras marknaden och mjölkbönderna, vars produkt hittills varit subventionerad, får se ett prisfall på 30 %.

Detta anses givetvis oacceptabelt och har utlöst våldsamma protester; traktorer har blockerat vägarna och offentliga byggnader fått utstå ett regn av ägg och mjöl.

"Il y a comme un blocage culturel. Les producteurs de lait vivent leur première chute de prix. Comme ils étaient habitués à une paie stable, ils ne se sont pas organisés
, alors que dans le secteur du porc, on sait appréhender la volatilité" "Det är som en kulturell blockering. Mjölkproducenterna upplever för första gången ett fallande pris. Eftersom de vant sig vid ett fast pris så har de inte anpassat sig, medan grisuppfödarna kan hantera fluktuationer", konstaterar Vincent Chatelier, ekonom på "Institut national de la recherche agronomique (INRA)" "Nationella institutet för jordbruksforskning.".

Vad blir regeringens svar? Kanske utreder man nu möjligheten att leda mjölken till de franska hushållen genom vattenledningarna? Till ett fast och rimligt pris. Gratis vatten i ledningarna är uppenbarligen helt fel - se bara: nu är hela den franska mjölkproduktionen i fara.