torsdag 7 maj 2009

Korporativistisk skandal

Affären med den avskedade journalisten Jerôme Bourreau-Guggenheim, håller på att utveckas till en explosiv politisk skandal. Kulturminister Christine Albanel och UMP-ledamoten Françoise de Panafieu ansattes i eftermiddags av frågor i Nationalförsamlingen, om hur det kunde komma sig att ett privat brev först hamnade på kulturdepartementet och sedan hos en privat tv-kanal, som valde att avskeda brevskrivaren på grund av dennes åsikter.

Händelsen innebar nytt bränsle i den redan upphetsade debatten i Nationalförsamlingen. För oppositionen avslöjar detta på ett flagrant vis det "incestuösa" förhållande som råder mellan Sarkozy och TF1. Tv-kanalen ingår dessutom i Bouygues-gruppen, liksom Bouygues Telecom, och gruppens vd Martin Bouygues är en av presidentens närmaste vänner, tillika gudfar till hans son Louis.

Patrick Bloche (PS), hade plötsligt en perfekt illustration, inte bara till korporativismens idé, utan också till vad som kan bli en av hadopi-lagens oönskade konsekvenser; övervakning av elektronisk kommunikation - och i förlängningen straff för åsikter uttryckta i privat korrespondens.

Albanel försvarar sig och tar avstånd från tv-kanalens agerande, liksom De Panafieu.
TF1 påstår nu att journalisten "flera gånger" och "offentligt" gått ut med "sällsynt radikala synpunkter" på tvärs med företagets policy.
François de Rugy (de Gröna) begär Albanels avgång.