onsdag 27 maj 2009

I Säkerhetens namn

Frankrikes inrikesminister Michèle Alliot-Marie lade fram LOPPSI (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) - ett åtgärdspaket för inrikes säkerhet - vid en ministerkonselj nu på morgonen.

Lagen tar ett ambitiöst grepp om ett stort antal hot mot säkerheten, både i verkligheten och på Nätet - från trafiköverträdelser till terrorism, barnpornografi och droghandel.
Dock är brott i den virtuella världen högprioriterade.

Vid ett internationellt forum om cyberkriminalitet den 24 mars i Lille, presenterade Alliot-Marie de omfattande åtgärder som planeras och de betydande resurser regeringen kommer att ställa till förfogande i kampen mot brottslighet på Nätet.

"La cybercriminalité d'aujourd'hui se distingue de celle d'hier d'abord par son étendue. Criminels et délinquants ont compris qu'ils pouvaient, grâce au monde virtuel, reproduire et amplifier ce qu'ils faisaient dans le monde réel. (...) Ma priorité a été de renforcer nos capacités d'action contre la cybercriminalité."

"Dagens cyberkriminalitet skiljer sig från gårdagens främst i det att den är mycket mer utbredd. Kriminella och lagbrytare har förstått att de, tack vare den virtuella världen, kan återskapa och förstärka vad de gör i den verkliga. (...) Min prioritet har varit att förstärka vår kapacitet att bemöta cyberkriminaliteten."

I denna ingår exempelvis flera hundra specialutbildade poliser vars arbete helt skall inriktas på cyberkriminalitet.

Polismyndigheten "l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et del la Communication", OCLCTIC (!) skall övervaka all olaglig information på Nätet samt ta emot anmälningar om allehanda oegentligheter.

Barnpornografiskt material skall blockeras med omedelbar verkan av en internetleverantör på order av Inrikesdepartementet.
Datorer - tillhörande terrorister, droghandlare, pedofiler etc. - skall kunna "avlyssnas" på distans i realtid.

För övrigt skall det också bli lättare att kräva ett DNA-prov för polisregistret FNAEG. Detta register har redan varit föremål för en betydande ändamålsglidning och prover tas nu på misstänkta eller "misstänkt inblandade" närmast rutinmässigt.

Denna uppenbara möjlighet till en mer eller mindre lättvindig ändamålsglidning utgör kärnan i den omfattande kritik som nu framförs.
LOPPSI
sätter en rad mycket kraftfulla verktyg i händerna på statens företrädare.

En kommentator hos nätaktivisten Korben frågar sig: "Har Frankrike blivit västvärldens försökslaboratorium för repressiv teknik?"

Lagförslaget(pdf)