torsdag 14 maj 2009

Dagens bokstavskombinationer

ABCDEFUCK - På franska bloggar sprider sig motståndet i form av en handlingsplan, initierad på bloggen LinuxManua
A som i attaquer (attackera) Beskrivning av hur man skall handla då man får ett mail från HADOPI. Sammanfattningsvis genom att inte bli rädd, genom att sprida brevet, snabbt utnyttja en anonymiseringstjänst och skaffa falsk mailadress.

B som i boycotter (bojkotta). Uppmaning: sluta köpa DVD, CD samt alla produkter som härstammar från de företag som drivit fram lagen.

C som i contrer (motarbeta). Uppmaning: ladda ner illegalt som politisk handling, undgå HADOPI och sprid vidare kunskapen om tekniken. Överklaga systematiskt (förneka innehav av Internet, hävda att datorn är besatt av djävulen...)

D som i destituer (avsätta). Uppmaning: att genom sin röst eliminera alla hadopi-anhängare från det politiska livet. Lista medföljer.

E som i écouter (lyssna). Uppmaning: att hålla sig informerad och uppdaterad genom tillförlitliga källor. I listan ingår Le Nouvel Observateur och Numerama.

Och resten av bokstäverna får sägas uttrycka bloggskribentens uppfattning om hadopi-lagen.

Den som känner sig styrkt av ovanstående kan lättare hantera nästföljande bokstavskombination: LOPPSI som i "Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure" - en lag för inrikes säkerhet, i hadopi-lagens spår. LOPPSI är ytterligare en av Sarkozys skapelser, men inte som president, utan som inrikesminister. Och Artikel 6 handlar om Nätet.
Denna lag har ännu inte antagit sin slutgiltiga skepnad, men något kan redan skönjas: systematisk Internetfiltrering, beordrad av en polisiär instans med det fullständigt absurda namnet OCLCTIC "Office de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication" "Byrån för kamp mot kriminalitet i samband med informations- och kommunikationsteknologier".

Hadopi-lagen är, som många redan befarat, bara början.