måndag 4 maj 2009

Räv i Paris

Floran och faunan i Paris bli allt rikare.
Djur- och växtarter som försvann på 60-talet återkommer till stadens parker, planteringar och grönområden, och nya arter följer i deras spår.
Paris blir grönare och biodiversiteten exploderar; staden invaderas av orkidéer, trollsländor, fjärilar, hägrar, rävar och inte mindre än sju arter av fladdermöss. Vilket bekräftas av Muséum national d'histoire naturelle, det naturvetenskapliga riksmuséet.

Förklaring: Man har slutat förgifta staden aktivt och medvetet. Paris har blivit "ekologiskt".
Jean-Charles Noudell, är ansvarig för grönområden i 3e arrondissementet och trädgårdsmästare sedan trettio år. Han och hans arbetslag såg tidigare ut som astronauter i sina skyddsdräkter, då de formligen öste gift över växligheten. "Nu gör vi, och många bönder, som våra förfäder.", säger han.

Exit kemikalier, enter gräs och växter, insekter, fåglar och djur. Något som kan uppfattas som skrämmande.
Philippe Clergeau, specialist på urban ekologi förklarar: "Il y a une ambiguïté dans l'envie de nature des citadins. La ville a été construire pour se protéger des loups. Il y a un besoin de sécurité et de propreté. Quand la nature devient plus exubérante, elle peut faire peur." "Det finns en dubbelhet i stadsbors längtan efter naturen. Staden konstruerades till skydd mot vargar. Det finns ett behov av säkerhet och renhet. När naturen bli överdrivet påtaglig kan det skrämma."

För övrigt återupptas debatten om hadopi-lagen i eftermiddag i Nationalförsamlingen.