fredag 8 maj 2009

Fransk nätvrede

Den franska delen av Nätet kokar av vrede över tv-kanalen TF1s avskedande av journalisten Jerôme Bourreau-Guggenheim.
Vreden är berättigad, men händelsen erbjuder även ett gyllene tillfälle för alla motståndare till hadopi-lagen - praktiskt taget alla internauts - att kasta sig över TF1, lagtexten, den korporativism man tycker sig se bevis på, regeringen, kulturminister Albanel personligen samt alla som omger henne.

Kulturdepartementet har tvingats publicera en kommuniké där man uppger att kulturministern är "mycket förvånad" över vad som antyds i tidningen Liberation, och försäkrar att hon aldrig personligen intervenerat i det privata företaget TF1s personalfrågor.

Le Monde talar om ett pågående "slag" mellan moderatorerna på TF1 och arga internauts: och nästan inga kritiska kommentarer släpps igenom. Via Twitter framgår det att en kritisk kommentars "livstid" i TF1s kommetatorsfält är ca fem minuter och det antyds skadeglatt att moderatorerna kommer att tvingas jobba hela helgen.
En Facebookgrupp har naturligtvis startats: "Soutenons Jérôme, viré par TF1 pour ses critiques contre HADOPI" - "Stöd Jerôme, sparkad av TF1 för att han kritiserat HADOPI".