onsdag 6 maj 2009

Smådjur i Nationalförsamlingen

Debatten om hadopi-lagen fortgick till långt in på natten.
Inte förrän runt 02.30 avbröts diskussionen, efter att den ena motionen efter den andra avfärdats. Ordet "défavorable" (avslås pga. "misstyckande") genljöd så många gånger i salen att det, enligt Numerama, borde följt alla som åhörde debatten in i deras drömmar.

"Nous légiférons sous pression Elyséenne. (...) l'essentiel c'est qu'on en finisse pour faire plaisir uniquement à celui qui s'est engagé personnellement à travers les accords de l'Elysée, c'est-à-dire Nicolas Sarkoy" "Vi lagstiftar under tryck från Elyséepalatset (...) det enda viktiga är att vi genomför detta för att tillfredställa endast den som engagerat sig personligen i Elyséepapatsets överenskommelser; det vill säga Nicolas Sarkozy", hävdade Patrick Bloche (PS), och menade att följaktligen spelar resultatet heller ingen roll för högermajoriteten.

Frank Riester (UMP), som arbetat fram och formulerat lagtexten försvarade den vid kulturminister Albanels sida.

Riester föragade sig på alla försök att omformulera texten och nagelfara termer och menade att det var ett tecken på "systematiskt opposition" i syfte att "jaga småfel". (Riester använde här uttrycket "chercher la petite bête" som ordagrant betyder "jaga det lilla djuret".)

Advokaten från (PS) Jean-Yves le Bouillonnec gick i taket: "Caractériser dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale de petite bête les principes fondamentaux du droit, avouez que dans le summum on vient de toucher un point non négligeable en terme d'attitude" (...) "Nous sommes en train de construire un dispositif qui est répressif et qui rend indispensable à nos yeux d'utiliser toutes les règles fondamentales de notre droit (...) Il n'appartient pas à celui qui est mis en cause d'apporter la preuve qu'il n'est pas coupable de l'imputation. On a oublié tout ce qui constitue les conditions dans lesquelles une société peut organiser les conditions de sanction au manquement de ses règles".

"Att mitt i Nationalförsamlingen kalla fundamentala rättsprinciper för "smådjur", vittnar om att vi här vidrört en icke försumbar attitydfråga (...) Vi sätter här samman möjliga åtgärder som är repressiva, vilket i våra ögon gör det absolut oundgängligt att vi använder oss av alla våra fundamentala rättsregler (...) Det åläggs den anklagade att framlägga bevis på sin oskuld. Man har glömt allt som utgör villkoren för samhällets sanktioner mot regelbrott."

Christine Albanel (UMP) uttrycker dock förvåning över att man inte ser lagens "pedagogiska mjukhet".

Positionerna är maximalt låsta.

Provisoriskt protokoll från 5/5-09.