söndag 3 maj 2009

Extravagant bisarrt

Ur protokollet från debatten i Nationalförsamlingen kring det kontroversiella lagförslaget om Skapande och Internet - kallad hadopi-lagen:
(…)
M. François Sauvadet (UMP). (…) Slutligen påminner jag om att vi kommer att få fler rättigheter tack vare den omarbetade konstitutionen, vilket kommer att leda till en annorlunda organisation av det parlamentariska arbetet. (Utrop från flera bänkrader)

M. Roland Muzeau. Ni tror på jultomten!
(…)
M. le président (talman). Vi återgår till att diskutera lagförslaget.

Mme Christine Albanel, kultur- och kommunikationsminister. Herr talman (...) den 2:a april hade jag äran att framlägga, inför Nationalförsamlingen, för en första behandling, projektet till lagen om Skapande och Internet...

M. Jean-Paul Bacquet (PS). Och med vilken succé!

M. Patrick Roy (PS). En dålig text!

Mme Christine Albanel, kulturminister. …vi nu skall fortsätta behandla, som för övrigt är trogen den överenskommelse som träffades med Senaten under mötet i CMP. (Commission Mixte Partenaire)

M. Patrick Bloche. O ve!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Därefter blev CMPs text förkastad, i de sista minutrarna av de sista timmarna, den sista dagen, och detta efter mer än fyrtio timmar debatt i församlingen - för debatten ägde verkligen rum! - under extravagant bisarra ("rocambolesque") förhållanden som jag inte vill återkomma till. (Mycket våldsamma och långvariga protester)

M. Jean-Louis Gagnaire. Provokation!

M. Christian Paul (PS). Det är skamligt av er att säga så, madame Albanel, ni som aldrig blivit vald!

M. Alain Néri. Respektera Nationalförsamlingen.

Mme Christine Albanel, kulturminister. Det viktiga är att försvara den kulturella mångfalden.

M. Didier Mathus (PS). Det är er inkompetens som är extravagant bisarr ("rocambolesque") !
(…)
M. Patrick Roy. Ett extravagant bisarrt lagförslag!

M. Didier Mathus. En värdelöshet!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Har kreatörerna rätt att leva på sitt arbete eller skall de fråntas denna rätt, mot en kollektiv ersättning i form av en "bredbandsavgift för skapande" som är orättvis och ogenomförbar? (Utrop)

M. Christian Paul. Sluta med teaterföreställningen!
(...)
Mme Christine Albanel, kulturminister. Det är bara tack vare äganderätten, som beskyddar kreatörens verk, som denne i modern tid har kunnat övervinna sin ställning som lakej eller kurtisan underkastad sin välgörares nycker.

M. Christian Paul. Kurtisaner, sådant känner ni till!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Det är så denne erövrat sitt ekonomiska oberoende och samtidigt, sin frihet att skapa. Vill vi frånsäga oss, på Internet, en grundläggande rätt stadfäst i deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna sedan två sekel, offra Rättsstaten på en missförstådd lösnings altare? Internet är en fantastisk möjlighet för kulturen.

M. Jérôme Cahuzac. Vilken upplysning! Vilken banalitet!

M. Christian Paul. Vilken föreläsning!
(…)
Mme Christine Albanel, kulturminister. På grund av detta är det projekt ni nu föreslås helt enkelt en modern text. (Utrop och skratt)

M. Michel Françaix (PS). Inte det!

M. Jean-Louis Gagnaire (PS). Men ni förstår ingenting!

M. Didier Mathus. Återvänd till Versailles!

Via Jacques Attali's sajt Slate.fr (Originalprotokoll från Nationalförsamlingen)