måndag 11 maj 2009

Avstängningar och sanktioner

Kulturminister Albanel väljer att hantera den våldsamma kritiken orsakad av Bourreau-Guggenheimskandalen (uppgraderad härmed, från "affär") genom att stänga av en icke namngiven medarbetare från sin post en månad. Vilket inte lugnat ner känslorna vare sig på Nätet eller hos den politiska oppositionen.

Patrick Bloche (PS) avfärdar åtgärden och säger sig överväga behovet av en parlamentariskt undersökning - inte bara av denna händelse, utan av det nära förhållande, med åtföljande sammanblandning av intressen, som existerar mellan den politiska makten och stora franska mediaföretag. Inte bara TF1.

Han fortsätter: "Et ce qui me frappe, c'est le sentiment d'impunité qui n'existait pas à ce niveau dans notre bonne vieille République avant l'élection de Nicolas Sarkozy. L'exemple vient du sommet de l'État. Beaucoup de tabous sont tombés." "Det som slår mig är känslan av straff-frihet som inte existerade i den här omfattningen i vår gamla hederliga Republik innan Nicolas Sarkozy blev vald. Statens högsta topp sätter exemplet. Många tabun har fallit."

Journalisten Bruno Roger-Petit, tidigare medarbetare på tv-kanalen France 2, går till attack i Le Post: "Que se dit-on? Qu'Albanel se moque du monde. Que croit-elle? Que l'on peut être à l'origine du licenciement d'un citoyen français pour délit d'opinion, ce qui est d'une gravité extrême, et se réfugier derrrière l'annonce d'une sanction de suspension d'un collaborateur anonyme, ce qui est dérisoire? Qui est ce collaborateur? Comment a été mené l'enquête? Risque-t-il une vraie sanction? Que cache-t-on ainsi?" "Vad skall man säga? Att Albanel driver med alla. Vad tror hon? Att man kan orsaka en fransk medborgares uppsägning för ett åsiktsbrott, vilket är extremt allvarligt, och sedan gömma sig bakom uppgiften att man stänger av en medarbetare, vilket är löjeväckande? Vem är denne medarbetare? Vad döljer man på detta sätt?"

Och han fortsätter på tal om Albanel's sanktionerade medarbetare:
"Quel est donc ce régime qui se permet de 'suspendre' une personne exercant une fonction publique au service d'un Etat républicain, comme ça, en douce, sans rien dire? Est-ce là une transparence digne d'un Etat de droit? (...) Il ne faudrait pas qu'à l'injustice de la sanction qui a frappé le salarié de TF1, qui lui peut aller en justice demander réparation, vienne s'ajouter une sanction anonyme, dissimulée, opaque, une autre injustice en somme! "Vad är då detta för regim som tillåter sig att 'stänga av' en av republikens statstjänstemän, bara sådär, i tysthet, utan att säga något? Tyder det på en öppenhet värdig en rättsstat? (...) Till den orättvisa sanktion som drabbat den anställde på TF1, som har rätt att vända sig till en domstol för att få upprättelse, skall inte läggas ytterligare en orättvis, anonym sanktion i det fördolda!"