måndag 18 maj 2009

Statlig Föräldrakontroll

Det märkligaste och mest oklara inslaget i hadopi-lagen handlar om de "spionprogram", eller "mouchards", som fransmän förväntas installera i sina egna datorer i syfte att uppnå någon slags åtalsimmunitet.
Installationen förblir frivillig, men en sådan mouchard är de facto det enda sätt på vilket man kan bevisa sin oskuld inför myndigheten HADOPI - förutom att skicka in sin hårddisk för undersökning.
Ingen har dock sett en sådan mouchard. Det förblir oklart hur de kommer att fungera, vad de skall bestå i och vad de egentligen kommer att göra. Det enda klara beskedet, från Franck Reister som utformat lagtexten, är att de inte kommer att vara gratis.
"Comme les logiciels de contrôles parentaux, ils sont payants, cela a un coût", "Precis som för mjukvara för föräldrakontroll kommer man att behöva betala, de innebär en kostnad.", meddelade Reister i Nationalförsamlingen.

Men, betonar kulturminister Christine Albanel: "Si vous ne piratez pas, non seulement vous ne risquez pas de suspension, mais vous n'êtes pas obligés de mettre un logiciel de sécurisation". "Om man inte laddar ner illegalt riskerar man inte att bli avstängd och man behöver då heller inte installera någon säkerhetsmjukvara." (sic!)

Det finns dock ett flertal företag som arbetar för att färdigställa möjliga lösningar åt den franska regeringen; t ex Advestigo och CoPeerRight Agency (engelska).

Källa: Le Monde Technologies