tisdag 12 maj 2009

Le Jour J

Uppdatering: Röstningen påbörjas runt 16.30 - och den här gången måste varje ledamot personligen ta ställning; "för", "emot" eller "avstår". Och Nätet glömmer som bekant aldrig.


Dagen D. Idag röstar Nationalförsamlingen om hadopi-lagen, den lag som orsakat den livligaste och bittraste samhällsdebatten hittills under Sarkozys presidentperiod. De Öppna Breven - med stöd eller avståndstaganden från olika grupper - korsar varandra som replikerna i ett hetsigt gräl.
Hadopi-lagen splittrar såväl höger som vänster, men framför allt vänstern inom kulturvärlden som traditionellt alltid sympatiserat med den parlamentariska vänstern.

"Ce texte n’est ni de droite ni de gauche, il est à côté de la plaque."

"Denna text är varken höger eller vänster, den är en dikeskörning." som socialisten Didier Mathus uttryckte det i Nationalförsamlingen 29/4/-09.


Men resultatet är begreppsförvirring. Och splittring bland kulturens folk, som antingen anser att texten skyddar dem mot kapitalismens avarter eller att texten syftar till att cementera just en kapitalistisk avart - och denna splittring, eller denna skilsmässa mellan kulturen och vänstern, skall ha varit en av Sarkozys målsättningar.