torsdag 28 maj 2009

Filosofer!

Franska internauts kan nu läsa om Lars Gustafsson och hans ställningstagande för Piratpartiet, i en artikel publicerad på nätnyhetssajten Numerama.
Lars Gustafsson presenteras i rubriken som en "...très éminent auteur et philosophe Suédois", "...mycket framstående svensk författare och filosof."

Ur kommentatorsfältet: "En utomordentlig nyhet. Parallellen med den franska revolutionen kommer att återanvändas över hela det franska Nätet."
"Lyckligtvis finns fortfarande sådana personer det gör en på gott humör."
"Leve Sverige, ett föredöme för motståndet."

Någon frågar: Finns det fortfarande filosofer och intellektuella i Frankrike?
Ett av svaren: Jag tror Foucault var den sista. Förresten måste man läsa Foucault, han är jävligt aktuell, som 'Övervakning och straff'..."

Så sant: Michel Foucault's helt briljanta verk Övervakning och straff behandlar just Statens maktutövning och diciplinering av medborgarna från 1600-talet och framåt. En dessvärre brännande dagsaktuell och djupt fascinerande bok, publicerad första gången 1975.
Foucault analyserar här den filosofi som låg bakom Panopticon (Wikipedia, eng.), en teorietisk fängelsekonstruktion från 1700-talet - som faktiskt är den allra bästa metafor för dagens övervakningslagar, exempelvis FRA-lagen, som överhuvudtaget kan tänkas.

Men - i Numeramas kommentatorsfält kastar man sig snabbt in i en diskussion om den svenska kulturministerns förtjusning över TBP-domen. Franska internauts försöker alltså följa utvecklingen i Sverige genom att läsa svenska tidningar - med hjälp av översättningsprogram.

Sverige har ögonen på sig. Men inte av de skäl vissa politiker tror.