fredag 22 maj 2009

Internet och Framtiden

Det är svårt att föreställa sig att något företag vill förlägga sin verksamhet inom Frankrikes gränser och koppla upp sig på ett Nät som "civiliserats" enligt Sarkozys principer.
Presidentens drakoniska övervakningslagar skulle göra allt som händer på Nätet tillgängligt för den franska staten; en stat som dessutom har visat sig sakna fasta gränser mot särskilt gynnade aktörer inom det franska näringslivet.

Det finns dock tecken på krafter inom regeringen som inte önskar förvandla Frankrike till ett digitalt u-land för att tillfredställa presidentes behov av makt och kontroll.

Utbildningsminister
Valérie Pécresse, statssekreterare Luc Chatel, och statssekreterare Nathalie Kosciusko-Morizet, ansvarig för frågor som rör den digitala ekonomin, har gått ut med en "offenlig konsultation" (Consultation publique sur l'Internet du Futur) i syfte att samla in synpunkter rörande "Internet i framtiden". Enkäten vänder sig till det franska samhället i stort, till "alla berörda" - företag, universitet, forskare, organisationer samt den franska allmänheten. Denna konsultation skulle
"...permettra la définition d’un plan d’actions destiné à positionner favorablement la France dans le développement de l’internet du Futur, et favoriser ainsi les retombées économiques et industrielles pour notre pays." "...möjliggöra utvecklingen av en tydlig handlingsplan vars mål är att gynna Frankrikes utveckling på området Framtidens Internet, vilket skulle innebära ekonomiska och industriella fördelar för vårt land."

Guillaume Champeau
Numerama tillåter sig en försiktig optimism: personer inom den franska regeringen har uppenbarligen andra intressen än att kväsa Nätet - man rådfrågar det franska folket och representanter för det civila samhällets instanser. Kommentatorsfältet, däremot, är fyllt uteslutande av hån och misstro. Förtroendet för regeringen är obefintligt.

Nathalie Kosciusko-Morizet befinner sig dock inte i Sarkozys ficka. Hon har tidigare kritiserat sina regeringskollegor så hårt att hon tvingats be om ursäkt i en kommuniké för att inte bli avskedad.
Hon har även, i en intervju, poängterat att hon inte haft något att göra med hadopi-lagen. Kosciusko-Morizets avståndstagande från lagen ansågs t o m behöva friseras innan intervjun publicerades i Le Figaro. (Hon väckte också visst uppseende då hon valde Facebook som forum för att offentliggöra sin graviditet.)

Nathalie Kosciusko-Morizet
är en nätpositiv kraft i den franska regeringen.