måndag 25 maj 2009

Idag är en bra dag

Guillaume Champeau, aka Kad på nätnyhetssajten Numerama ser det svenska Piratpartiet som förelöpare till en europeisk, politisk rörelse.
Champeau bevakar Sverige och förser den franska publiken - Numerama har mer än 1 miljon enskilda besökare per månad - med nyheter om den svenska piratrörelsen, The Pirate Bay och tillhörande märkliga rättegångsturer. Han är dessutom den bästa, snabbaste och mest tillförlitliga rapportören av det franska inrikespolitiska eländet.

Intervjuad av Le Post, säger han följande om (PP) och framtiden:

"(...) Et effectivement, il est logique de voir un parti politique se créer et devenir rapidement populaire lorsqu’aucun parti politique ne répond à une préoccupation majeure des citoyens. La Suède a quelques années d’avance sur le reste de l’Europe à ce sujet, notamment parce que The Pirate Bay et d’autres sites s’y sont installés, mais le reste de l’Europe suivra rapidement. Ces partis grandiront jusqu’à ce que l’offre politique s’adapte à la demande des citoyens de libéraliser les échanges de culture sur Internet. C’est inévitable. C’était la même chose avec les Écologistes dans les années 1980. Aujourd’hui, tous les partis mettent la défense de l’environnement dans leurs priorités. Ils le feront demain avec la libéralisation d’Internet."
"(...) Och som sagt; det är logiskt att ett parti bildas och snabbt når populäritet då inget politiskt parti svarar mot medborgarnas mest angelägna farhågor. Sverige har några års försprång jämfört med resten av Europa när det gäller de här frågorna, särskilt som The Pirate Bay och andra sajter finns där, men resten av Europa kommer snabbt att följa efter. Dessa partier kommer att växa ända tills resten av politiken anpassar sig till medborgarnas krav på en liberalisering av kulturutbudet på Internet. Det är oundvikligt. Det var samma sak med ekologisterna på 80-talet. Idag prioriterar alla partier miljön. Det kommer de att göra imorgon med liberalisering av Internet."

Idag stoppar jag mitt röstkort i min slitna franska väska, uppsöker en röstlokal och lägger min röst på Piratpartiet. Hoppas du packat din väska, Christian Engström.

Idag är en bra dag för att konkret ta ställning för framtiden.